Skip to content

Use cases

Ventilation

Energiforbrug til ventilation udgør en betydelig del af bygningers driftsomkostninger, og der er ofte mulighed for at finde besparelser. Et godt indeklima er afgørende for trivsel, sundhed og produktivitet.

Optimering og vedligeholdelse kan:

 • Reducere udgifter til forkert indregulering af anlæg.
 • Spare udgifter til ventilation uden for arbejdstid.
 • Øge produktiviteten.
 • Forbedre trivsel og reducere klager.
 • Reducere sygefravær.
 • Give lavere CO2-udledning.

Fjernvarme

Opvarmning rummer betydelige besparelsespotentialer – også på CO2-udledning. Driften er kompleks og optimering forudsætter løbende monitorering og optimering.

Med ReSave får I:

 • Optimal varmeudnyttelse.
 • Bedre afkøling og mindre straftarif.
 • Lavere udgift til mennesketomme bygninger om natten.
 • Differentierede vinter/sommer indstillinger.
 • Koordineret varme, køling og ventilation.

Vand

Bygningers vandforbrug er omkostningskrævende, og vand bliver i stigende grad en knap ressource.

Præcis og konstant monitorering af vandrør giver følgende fordele:

 • Tidlig identifikation af lækager og sivning og vandskader opdages i tide.
 • Undgå vandspild.
 • Minimering af udgifter til kontrol og vedligeholdelse.
 • Forebyggelse af legionella.
 • Overblik over hvor vandet bruges.

Belysning

Belysning og generel elforbrug er en udgift der nemt kan overses. Men også én der er nemt kan gøres noget ved – især når man har præcise data.

Med ReSave kan I:

 • Automatisk blive advaret ved overforbrug, uregelmæssigheder eller direkte defekter på enheder.
 • Nemt se om elforbruget kan nedsættes.
 • Forebygge dyre nedbrud – det letter jeres arbejde og gør de fleste rutinetjek overflødige.

Motormonitoring

Prædiktiv vedligeholdelse af produktionsanlæg går ud på at identificere fremtidige fejl. Tidligt og helst før de opstår og bliver til dyre nedbrud.

 • Færre nedbrud og uplanlagte produktionsstop.
 • Højere produktivitet og effektivitet.
 • Sparede udgifter til energi.
 • Reduceret CO2–belastning.