De fleste ved at termen "AI" står for kunstig intelligens

De fleste ved, at betegnelsen AI står for ”artificial intelligence” og kunstig intelligens på dansk. Præcis som IoT og industri 4.0 er AI lidt af et buzzword – men hvad er AI egentlig? Vi giver dig en forklaring, der er til at forstå.

 

En forlængelse af den menneskelige intelligens

Overordnet set er kunstig intelligens – AI – skabt til at være en forlængelse af den menneskelige intelligens. AI er muligt takket være machine learning og en lang række algoritmer.

Disse algoritmer gør for eksempel AI i stand til at genkende udseende i smartphones ansigtsgenkendelse, bestemme rutenavigation i GPS’er og forudse handlingsmønstre i et digitalt skakspil.

ReMonis udstyr sender alarmer ved udsving i den sædvanlige bygningsdrift. Det er en alarm baseret på kunstig intelligens. 

 

AI i bygninger

– et letforståeligt eksempel

AI eller kunstig intelligens opdeles i to versioner:

  • Symbolsk AI eller på engelsk general AI
  • Subsymbolsk AI eller på engelsk narrow AI

Den symbolske, generelle AI arbejder med indlæring af logistiske og sproglige data, og den står for eksempel bag GPS-navigering og interaktive robotter.

Modsat arbejder den subsymbolske, narrow AI med indlæring af data, der muliggør genkendelse af alt fra former til komplekse mønstre og udseende ved hjælp af klassificering. 

For at opsummere:

Symbolsk "general" AI = dataindlæring angående logik eller sprog.

Subsymbolsk "narrow" AI = dataindlæring angående genkendelse.


AI for Facility Managers

Hvis du arbejder med bygningsdrift, bør du overveje mulighederne med AI. For at gøre det let at forstå, forklarer vi i dette afsnit, hvordan algoritmerne, som AI består af, fungerer.

Algoritmers funktion er at bearbejde en mængde data og forstå måden, hvorpå forskellige data er forbundet. 


Bag om ReMonis løsning

ReMonis energibesparende løsninger er baseret på subsymbolsk "narrow" AI. Når vi hjælper virksomheder med at spare ressourcer, fokuserer AI'ens algoritmer på at genkende mønstre eller tendenser og opnå kendskab til, hvordan to dataset er relaterede.

AI består af forskellige algoritmer. I ReMonis tilfælde har det gjort det muligt at registrere når defekter opstår og mønstre ændrer sig. Det er muligt, fordi algoritmen indlærer og genkender de normale driftsmønstre for de enkelte installationer.

Et eksempel: To relaterede datasæt

Uden på dine vandrør sidder sensoren HeatMoniSpot , som måler temperaturen på rørenes indhold – i dette tilfælde vand – mens sensoren sideløbende måler rumtemperaturen. To datasæt sendes fra sensoren til ReMonis gateway, hvorfra datasættene vises i ReCalc.

Med ReMonis løsning registreres to datasæt kontinuerligt. Data vises i ReCalc.

I ReCalc kan du holde øje med relationen mellem to datasæt - fx forholdet mellem temperaturen inden i og uden på dine rør. Skulle du være optaget, når en fejl opstår, vil det AI-baserede system øjeblikkeligt informere dig med en alarm.

_______

Note: Denne forklaring er baseret på lækage fra vandrør og er en af mange måder at forstå AI på. I ReMonis eksempel er den kunstige intelligens hverken placeret i sensor eller gateway. Den er udelukkende placeret i den teknologi, cloud-platformen ReCalc er baseret på.

_______

Spar penge på bygningsdrift

Du bør overveje mulighederne med AI, fordi det giver dig et stort potentiale for at spare penge på din bygningsdrift. Det er op til dig, hvordan du vil bruge AI - mulighederne er mange. Om dit største potentiale med AI findes i at registrere temperatur, besøgstal, strømforbrug eller noget fjerde, kan vi ikke sige.

Sikkert er det dog, at det i et samfund præget af IoT og Industry 4.0 godt kan betale sig at undersøge mulighederne med smart teknologi og – ikke mindst – kunstig intelligens.