I Danmark har vi brugt fjernvarme siden 1920’erne, og ikke overraskende steg forbruget voldsomt i forbindelse med industrialiseringen i 1950’erne og 1960’erne. Fjernvarme er en billig varmeform, og sammen med varmepumper er det faktisk den mest miljøvenlige form for opvarmning. Meget peger på, at drift af bygninger i dag dækker over hele 40 % af det samlede energiforbrug – herunder den ”usynlige” og utilsigtede drift, der finder sted i bygninger, når de står tommer eller uden aktivitet. Hver dag går der betydelige udgifter til blandt andet fjernvarne i tomme og forkert indregulerede bygninger over hele verden.

Det er på grund af udfordringer som denne, at ReMonis initiativ til energimåling er opstået.

Et billede, der indeholder bold, afspiller Automatisk genereret beskrivelse


Udbyttet af fjernvarmen falder

Figuren ovenfor viser med den sorte graf, hvordan brugere i mange bygninger over tid får markant lavere udbytte af fjernvarmen. Resultatet er en koldere bygning end ønsket og en tilstand, hvor der skal en ualmindelig stor mængde energi til at varme et rum op til den ønskede temperatur. Med den faldende energieffektivitet ved bygningens driftsansvarlige, at noget er galt, så han tilkøber en energikonsulent til at finde fejl og rette op på CTS-systemets indstillinger. Energitilsyn er effektive, og i den sorte graf er det dette energitilsyn, der er årsagen til den sorte grafs opsving.


Gør tilsynene effektive

Udfordringen med denne løsning er, at tilsyn ofte kun er effektive, indtil diverse til- og frakoblinger af systemet finder sted på ny og påvirker indstillingerne til den ønskede drift. I mindre bygningsdrift kan man i nogen grad holde øje med udsving, men i større bygningsdrift bliver det hurtigt kompliceret. En afgørende faktor for utilsigtet fjernvarmedrift er de fra- og tilkoblinger, der finder sted på tværs af enheder i forbindelse med for eksempel lovpligtigt energisyn, service og strømafbrydelser.


Start med energiovervågning

Summa summarum kræver overvågning af energiforbrug overblik, hvilket gør det til en svær disciplin – især i store bygningskomplekser, hvor varmen fordeles fra flere fjernvarmeindgange. Til sammenligning viser figurens grønne graf ReMonis energiovervågning, der med et konstant opdateret overblik giver dig optimale forudsætninger for at gennemskue defekter og bevare en stabil energieffektivitet.


En løsning der er indtjent det første år

ReMonis koncept er det eneste af sin slags og består kort fortalt af tre elementer: En sensor monteret uden på dine fjernvarmerør, en gateway som modtager data og en cloudbaseret datavisning, der gør dig i stand til at overvåge dit fjernvarmeforbrug. Konstant adgang til aktuelle data, der går helt ned på minutniveau, gør det nemt at opdage og lokalisere defekter og forkerte indstillinger, så du kan rette op på udviklingen, inden det bliver rigtig dyrt. Hos ReMoni går vi ind for bæredygtig energi – effekten er store besparelser.