”Vores største aha-oplevelse var besparelsen på 120.000 kr. om året. Endda uden at belaste anlægsbudgettet - og kun ved at justere anlæggene ind på baggrund af data.”

”Det begynder med at DTU efterspørger en skole til et projekt ang. energieffektivisering i Smart Cities Accelerator programmet”, fortæller Louis Jacobi, energimanager hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune.

Han fortsætter: ”Vi har Tagensbo skole der er en ældre skole men som sidenhen er renoveret og ombygget i 2011. Den er meget repræsentativ for skolerne i kommunen. DTU kommer med de her smarte IoT sensorer og så begynder vi at monitorere og indsamle data.”

Det bliver besluttet at kigge på fjernvarmen – eller rette afkølingen af denne. Her kan der nemlig være mange penge at hente. Efter den nemme montering af sensorer, begynder minut-data hurtigt at strømme ind. Via online dashboards kan BUF energiteamet og DTU se hvordan det står til på skolen. ”Vi holder øje med afkølingen, men også med fremløbstemperaturen – vi ser ofte at den er for høj i forhold til udetemperaturen” siger Louis.

”For os i BUF energiteamet handler det om at drifte bygningerne så billigt som muligt uden at gå på kompromis med indeklimaet. Pengene skal jo helst bruges på eleverne - ikke på drift.

En dårlig afkøling betyder, at varmeværket enten skal sende mere fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen på vandet, hvis der skal være varme nok til alle. Begge dele giver et større energiforbrug – Enten fordi de pumper, der sender vandet rundt i systemet, skal bruge mere el til at pumpe mere vand ud, eller fordi der opstår et større varmetab i ledningsnettet og varmeanlægget, når temperaturen hæves. ”Med alle de nye bi-målepunkter nærmer vi os rigtig energiledelse. Det her giver værdi” forklarer Louis.

Og værdi gav det. Helt konkret lige omkring 120.000 kr. om året i besparelser på varmeregningen. Og vel at mærke uden dyre investeringer, kun justeringer af anlægget blev foretaget.

”For os i BUF energiteamet handler det om at drifte bygningerne så billigt som muligt uden at gå på kompromis med indeklimaet. Pengene skal jo helst bruges på eleverne - ikke på drift. Vi vil jo gerne ramme 21 grader i klasselokalerne året rundt, men det kan være svært når vi ingen bimålepunkter har”, siger Louis - og fortsætter:

”I dag har vi bygninger der er overventilerede, simpelthen fordi de er for varme. Ventilation og varme står og kører mod hinanden, men vi kan ikke indregulere ud fra hovedmåler-data. Tænk hvis vi havde bi-målepunkter ude i varmestrengene og i ventilationsanlægget med tilhørende alarmer. Se dét ville være rigtig energiledelse” siger Louis med et drømmende blik.

Faktaboks:
De 11 partnere i Smart Cities Accelerator+ er støttet af EU-programmet: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Frem mod efteråret 2022 skal partnerne udvikle skalerbare modeller og metoder til at undgå spidsbelastningsperioder i el- og varmeproduktionen og til at gøre energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt. Ét af de fire hovedområder indenfor Smart Cities Accelerator programmet er ’Datadrevne værktøjer til at sikre en helhedsorienteret, energieffektiv og indeklimaoptimal bygningsrenovering’ og her er ReMonis IoT sensorer og cloud-løsning blevet brugt på Tagensbo skole i Københavns kommune.

Louis Jacobi er uddannet energiteknolog fra Københavns Erhvervsakademi i 2017. Herefter tog han overbygningen til energimanager i 2019. Louis har været ansat som Energimanager i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) siden 2019.

Tagensbo Skole er oprindeligt fra 1938. Lokalerne er blevet moderniserede, og de eksisterende gymnastiksale ombygget til fritidshjem og faglokaler. En stor tilbygning rummer ny skole- og administrationsbygning samt en stor multihal, som også fungerer som kulturhus for bydelen udenfor skolens åbningstid.