Sæt dig godt til rette, for nu skal det handle om komfort – bæredygtig komfort.

FN’s 17 Verdensmål udpeger 17 indsatsområder, som vi globalt skal sætte fokus på frem mod 2030. Desværre er målene i sig selv ikke handlingsorienterede, og det gør dem svære at arbejde med i praksis. 

Derfor har vi fundet 3 konkrete idéer til, hvordan I nemt kan bidrage til miljøet uden at gå på kompromis med komforten. Du behøver altså hverken sidde på et koldere kontor eller i et mørkere lokale for at blive bæredygtig. Til gengæld kan du overveje disse tre idéer: 


  • Ren energi: Verdensmål 7

    Bygningsdrift er komplekst, og selv den mest erfarne Facility Manager kan have svært ved at undgå spild. Har du styr på driftsomkostningerne i dine bygninger? Jo bedre overblik du har over dit forbrug, des lettere kan du reagere på uregelmæssigheder. ReMonis PowerMoniMain overvåger forbruget med livedata. Det er op til dig, om du vil se data i ReCalc eller det EMS-system, du allerede bruger. Se PowerMoniMains muligheder her.


  • Saml dine leverancer: Verdensmål 9

    Med samlet levering koster dine leverancer knap så meget. Som bonus sparer du den CO2, der ville være udledt ved flere leveringer, og du bakker op om miljørigtigt forbrug.


  • Gå ind for genbrug: Verdensmål 11 og 12

    På den lille skala kan man vælge emballage af genbrugsmateriale – på den store kan man købe inventar og elektronik brugt. Når en virksomhed lukker, sættes tastaturer, skærme, skriveborde og kontorstole ofte til salg, da det intet fejler. Tjek altid muligheden for genbrug, da det giver dig mulighed for at spare penge og spare miljøet for nedbrydning og overproduktion.
 

Med disse idéer kan du minimere miljøbelastningen og optimere økonomien. Bæredygtig energioptimering

ReMonis metode til energioptimering understøtter verdensmålene 7, 9, 11 og 12. De fokuserer i særlig grad på produktion, ren energi og innovation.
 
Er du skarp på, hvilke verdensmål jeres virksomhed understøtter?


ReMonis & FNs 17 verdensmål:

7: Bæredygtig energi

9: Industri, innovation og infrastruktur

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion


Bæredygtig uden at gå på kompromis med kom forten