Skip to content

Find din løsning

Til enhver udfordring er der en løsning. 

Med ReMoni kan du let overvåge og finde fejl på dit elforbrug og dine vand- og fjernvarmerør. Vi leverer en komplet og sammenhængende løsning fra sensor til cloud.

Bevar overblikket over dine data med ReCalc og få et grafisk overblik med ReCalc MoniTor. Her er nogle eksempler på vores løsninger.

fan ventilation

Kører ventilationen døgnet rundt?

Hvis ventilationen kører dag og nat, skyldes det sandsynligvis en fejl i CTS-systemet – måske en kontakt der ikke er trykket i bund, en defekt ventil eller en programmeringsfejl. Denne fejltype identificeres sjældent, og derfor ses det ofte, at energiforbruget til ventilation, opvarmning og aircondition i lange perioder er unødvendigt højt. Desuden forkorter et sådant overforbrug levetiden for det pågældende ventilationsanlæg. Overvåg din ventilationsinstallationer med PowerMoniSpot og optimer dit energiforbrug.

solar

Hvordan performer dine solpaneler?

Overvåg det solceller og solcelleanlæg med PowerMoniSpot for at modtage en alarm, hvis dine solpanelers drift ændrer sig, eller de holder op med at levere strøm. 

pump

Undgå tilstoppede pumper

Der er mange ”skjulte” filtre i tekniske installationer. Din vandtilførsel, centralvarme og dit afkølingssystem har alle typisk et filter, der skal sikre, at skidt og snavs ikke forurener eller beskadiger systemet. Ofte må disse filtre nøjes med de skemalagte servicesyn, hvis der da i det hele taget foretages service. Ved at overvåge vandtilførselspumpen med PowerMoniSpot, kan du opdage og undgå tilstoppede pumpefiltre.

heat

Opdag dårlig afkøling i centralopvarmningen

Overvåg tilførsels- og returtemperatur i dine varmerør med HeatMoniSpot for at identificere, om afkølingen er for lav og er skyld i varmetab. Find ud af om denne løsning kunne gavne din produktion i vores flyer om afkøling.   

pump

Kører dine pumper uregelmæssigt?

Hvis dine elektriske vandpumper holder op med at fungere optimalt, risikerer du at tilføre dine bygninger og faciliteter betydelige skader. Når vi overvåger vandtilførselspumpen med PowerMoniSpot bruger vi både driftsmønsteret fra denne pumpe og andre lignende pumper i nærheden til at identificere afvigelser i driften. På den måde kan vi advare dig, før din maskine er ude af drift.

Hvornår er lyset tændt?

Naturligvis skal der ikke være lys i tomme bygninger. Overvåg din belysning med PowerMoniSpot og reducer din energiregning markant. Hvordan? Ved at modtage ReMonis alarmer hvis lyset er tændt i de timer, du har registreret, at kontoret står tomt. Baseret på ny indsigt kan du sikre dig, at lyset bliver slukket, hvis andre ikke skulle få det gjort. Så slipper du for unødigt at bruge ressourcer døgnet rundt.

pump

Spild af energi

Hvis cirkulationspumpen konstant kører med varmt vand, er der gode chancer for, at du spilder en masse energi. Oftest har vi ikke brug for 70 °C varmt vand i hanen – det kan bedst svare sig at slukke i perioder. Afkøling af varmt vand tager mindst en dags tid, og derfor vil vandet i din kontorbygning aldrig blive koldere end 20 °C. Ingen vil bemærke ændringen, og du sparer en masse penge. Overvåg dine varmtvandsrør med HeatMoniSpot i din afkøling.  

heat

Maksimalt udbytte af din opvarmning

Maksimalt udbytte af din opvarmning Hvordan er varme-flowet i din bygning? Hvor forsvinder varmen hen? Er varmen jævnt fordelt? Find ud af det ved at tilslutte proberne på HeatMoniSpot uden på dine varmerør.

heat

Det gode indeklima

Vigtigheden af et sundt indeklima er veldokumenteret, og temperaturen skal være helt rigtig. Skulle ventilationsanlægget central heating circulation pump have en defekt, kan det let forårsage udsving i rumtemperaturen. Hvis ventilationen ikke fungerer optimalt, bliver indeklimaet med stor sandsynlighed usundt. Brug PowerMoniMain til at overvåge centralvarmepumpen og ventilationen i et rum.

Save money with monitoring

Følg op på dine leverandører

Lever din aircondition op til specifikationerne og løfter fra leverandøren? Eller bruger dine tekniske installationer mere energi, end du er klar over? Find ud af det ved at overvåge din installation med PowerMoniSpotsom du kan læse mere om i denne produktionsflyer.  

lightning

Har du styr på servicetjek på dine maskiner?

Ved at installere PowerMoniSpot direkte uden på kablet til et ventilationssystem eller en anden teknisk installation, kan du overvåge, hvor mange driftstimer en specifik enhed har haft. På den måde kan du undgå nedetid i produktionen og dyre maskinfejl. I ReCalc kan du indstille en alarm til næste service og holde din produktionslinje i topform. 

lightning

Kom højt standby-forbrug i forkøbet

Hvis du kan skære ned på det høje standby-forbrug, kan du både spare strøm og penge. Dit standby-forbrug kan estimeres med en kalibreret PowerMoniSpot (Styring Regulering og Overvågning) eller PowerMoniMain på de dele af installationen, du ønsker at overvåge. Belysning, bærbare computere, serverer, infoskærme, kaffemaskiner… kun fantasien sætter grænser! Hvis energiforbruget er højt hele dagen, er der afgjort potentiale for besparelser.

heat

Opdag problemer med vandvarmeren

Spar på energien til gavn for miljø og økonomi. Hvis du bruger unødigt meget energi på opvarmning, vil ingen klage, så længe der stadig er varmt vand i hanen – men din elregning stikker helt af. Overvåg elektrisk vandopvarmning med PowerMoniSpot og opdag vandvarmere, der forbruger store mængder energi, når der ikke er behov for opvarmet vand.

leaking pipes

Er dine rør utætte?

Hvis du opdager utætte rør tidligt, kan du finde det utætte led og fikse det, før det giver problemer. Du kan undgå skader på din bygning forårsaget af dryppende vand og undgå at spildestore mængder vand. Overvåg vandrør til vandtilførsel med HeatMoniSpot og undgå dyre skader.

fan ventilation

Trænger ventilationen til service?

Hvis ventilationen begynder at forbruge mere energi end normalt, har det med stor sandsynlig brug for service. Måske er lejerne ved at være nedslidte, eller måske er der skidt i propellen. Begge dele indikerer, at der er behov for service, hvis ventilationsanlægget ikke skal bryde sammen. Tjek op på dine ventilationsinstallationer med PowerMoniSpot så du undgår et pludseligt nedbrug i dine bygninger. Find mere information i vores produktionsflyer.  

battery

Udnyt ladestationens kapacitet

Overvåg batteriopladningen i din ladestation med PowerMoniSpot og find ud af, hvor godt batterierne bliver udnyttet. Du kan danne dig et klart overblik over, hvornår elektriske køretøjer kører og hvor stort deres forbrug er. Det kunne være køretøjer så som gaffeltrucks, hospitalscykler, robotstøvsugere og plæneklippere – for blot at nævne nogle få.

leaking pipes

Hold dine rør rene

I fødevareproduktion er det nødvendigt at rengøre rør med 90 °C varmt vand på daglig basis. Hvis varmtvandstanken er i stykker, bliver det ofte først opdaget, når en hel produktion må kasseres. Det kan du undgå med PowerMoniSpot uden på kablerne. Sådan får du indsigt i, hvornår vandopvarmningen finder sted, og du kan sikre dig, at temperaturen er rigtig.

leaking pipes

Gå ikke på kompromis med det varme bad

Overvåg det varmtvandsrør med HeatMoniSpot for ikke at gå på kompromis med det varme bad. Hold dine hotelgæster glade og tilfredse ved at sikre dig, at vandtemperaturen i badet altid er dejlig varm. Det samme gælder skoler, svømmehaller, udlejningsfaciliteter og badeland – for blot at nævne nogle få. 

Save money with monitoring

Hvornår er udsugningsanlægget slået til?

Et udsugningsanlæg skal ikke køre 24/7. Du kan bevare overblikket og sandsynligvis halvere din regning ved at overvåge udsugningsanlægget med PowerMoniSpot Hvordan, spørger du? Helt simpelt ved at du modtager en alarm, så du kan slå det fra, når den kører uden grund.

heat

Hvornår er der varme på?

Hvornår er der varme på? Du kan spare på de dyre ressourcer ved kortlægge i hvilke præcise tidsrum, when der er tændt for varmen med HeatMoniSpot. Hvis du bruger ressourcer på opvarmning uden for kontorets åbningstid, er der både plads til forbedring og penge at spare. Overvåg det central heating circulation pump med PowerMoniSpot.

battery

Virker dine batterier ordentligt?

Find ud af om dine batterier virker ordentligt ved at overvåge batteriopladningen med PowerMoniSpot, og opdag det, hvis et batteri oplader anderledes end de tilsvarende. Sker det, er der med stor sandsynlighed et problem med batteriet. Du kan sammenligne data for ét batteri med data fra andre batterier til samme type batteridrevne køretøjer.

metering

Fremtiden er forudsigelig

Få produktionen til at køre gnidningsfrit med proaktiv og forudseende vedligeholdelse. Når du overvåger tekniske installationer og udstyr helt ned på minutniveau, bliver forudseende servicetjek mulige, så du kan undgå nedetid. Med vores trådløse clamp-on IoT sensorer behøver du hverken skære i ledninger eller stoppe produktionen for at installere sensorerne. Inden for kort tid fungerer det, og data giver dig overblik over dit udstyrs performance – nu og fremover.