Skip to content

Ressource Analytics
Analysér og rapportér på værdifulde nøgletal

Data der leverer konkurrenceevne

I mange virksomheder er data omkring ressourceforbrug, produktionsvolumen og andre datakilder spredt ud på flere uafhængige systemer.

Det kan være data fra:

  • CTS (Central Tilstandskontrol og Styring),
  • SRO (Styring Regulering og Overvågning) eller
  • Produktionsstyringssystemer.

ReMoni Ressource Analytics samler alle disse data i ét system.

ReMoni Resource Analytics gør dig i stand til at udarbejde, analysere og rapportere på værdifulde nøgletal.

Det kan være overordnede ressource forbrugsdata helt ned til ressourceforbrug per produceret enhed.

Vi går efter flere udfordringer på én gang:

  1. Data der skal bruges til at skabe et overblik, er ofte samlet i flere forskellige systemer.
  2. Det er en meget ressourcekrævende proces manuelt at sammenkøre data til indsigtsgivende nøgletal.
  3. Det er dyrt at etablere supplerende datastrømme.

Konsolider ressourcedata ét sted

Automatisk dataindsamling betyder at du får samlet alle dine ressourcedata et sted.

Vi sørger for at de data du har brug for, er til rådighed, når du har brug for det.

Løsningen

Indsamling af eksisterende data

Vi henter data fra eksisterende datakilder. Typisk er det fra kilder som:

  • Energileverandører.
  • CTS-anlæg.
  • SRO-anlæg.
  • Produktionsstyringssystemer.

Etablering af nye data
Hvor der hidtil har været manuel aflæsning af forbrugsmålere etablere vi automatisk opsamling af data. De ikke-invasive clamp-on sensorer fra ReMoni gør installationen uden på dine kabler og rør hurtig og let.

Samling af data i dashboards
På baggrund af de opsamlede data skaber vi relevante dashboards, der kan bruges direkte til analyse af ressourceforbrug og performance af de enkelte processer. Der skal altså ikke bruges tid på at lave grafer og tabeller i Excel eller lignende.

Automatiseret rapportering

Rapporter er til rådighed når I har brug for det.

Tekniske detaljer

Unikke IoT sensorer

Vores trådløse clamp-on sensorer eliminerer at nye fejl opstår under installation, og gør det langt nemmere at installere dem.

Med de ikke-invasive IoT-sensorer kan vi installere sensorer risikofrit i jeres bygninger. Nemt, hurtigt og indenfor for normal arbejdstid uden at genere brugerne af bygningerne.

Kunstig Intelligens

Vi bruger kunstig intelligens til at behandle data med. ReMoni har erfaring med at indsamle data fra en lang række kilder og formater.
Eksempelvis:

- MQTT
- REST API
- FTP
- Mails
- SQL

Den avancerede matematik (AI), som er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gør det muligt at bygge langt enklere og mere robuste løsninger end man ellers ser i markedet.

Bliv ringet op af en venlig rådgiver