Skip to content
Logo ReSave

Teknisk partner

ReSave

Tekniske partnere spiller en central rolle for ReSave

Denne artikel indeholder information til de tekniske partnere og bør læses i forlængelse af ReSave-artiklen til kunden. Som teknisk partner spiller du en central rolle for ReSave, og du trænes grundigt af ReMoni, når ReSave opstartes. I korte træk lokaliserer ReSave de installationer i bygningen, der skal justeres for at opnå forbedringer – forbedringer der opnås, når du implementerer tiltagene.

ReSave adskiller sig ved sine unikke clamp-on sensorer. Disse fjerner størstedelen af installations-omkostningerne og eliminerer at nye fejl opstår under installation. Det muliggør kontinuerlig monitorering med langt flere målepunkter end det tidligere har været tilgængeligt.

Som teknisk partner skal du ikke se ReSave som en konkurrent – tværtimod. ReSave er et værktøj, så der er brug for samarbejdspartnere til løbende at implementere ReSave og de ressourcebesparende tiltag. Den IoT-baserede ReSave-løsning er en invitation til samarbejde – både med brugerne og tekniske partnere.

Tekniske partnere kan drage fordel af ReSave

Vi leverer den tekniske løsning og konceptet, som vi gerne yder træning i og teknisk support til. Hvis du ønsker det, leverer vi informationsmateriale og hjælper med tilbudsberegning. Derudover får du følgende fordele af ReSave:

  • Det giver mersalg.
  • Det giver basis for at søge energitilskud til medarbejderne – baseret på fakta.
  • Det giver kontinuerlig kontakt med brugerne og kunderne.
  • Du kan bruge opgaverne som udjævning for dine ansatte på stille arbejdsdage.
  • ReSave giver adgang til nye kunder.

Figur 1: Som illustrationen viser, udbydes ReSave af ReMoni som teknologileverandør og henvender sig til to grupper: Teknik-partneren som installerer, følger op og rådgiver, og slutkunden med det endelige budget.

ReSaves unikke IoT-sensorer minimerer spild

Slutkunden får en grundpakke inkl. udstyr og installation udvalgte steder i bygningerne. ReSave giver bl.a. slutkunden mulighed for at opnå sundere indeklima, varmepumpekontrol og Legionella-forebyggelse etc. via en række mulige tilvalg.

I alle tilfælde installerer ReMoni det udstyr, der skal monitorere bygningens performance 3 år frem. Det gør vi meget gerne i samarbejde med de tekniske partnere, som herefter skal udføre tiltagene. Alle tiltag aftales og afvikles med udgangspunkt i en ISO 50001-tiltagsrapport for et så transparent og veldokumenteret forløb som muligt.

ReSave

Nyttige links

Du kan finde betingelser og mere information om ReSave her (Styring Regulering og Overvågning) eller kontakte os for at høre mere.
Klik her for at downloade ReSave-flyeren til den tekniske partner.