Skip to content

ReSave
Bygningsoptimering med garanti

Risikofri optimering af dine bygninger

Få optimering af dine bygninger med garanti for overskud. Du får monitoreringsservice og dokumenteret fuld tilbagebetaling efter maksimum 3 år. Tiltagene er f.eks.:

 • Energibesparelser: Dokumenteret for hvert konkret tiltag.
 • Måling af indeklima, ventilation og opvarmning kontinuerligt, så du får dokumenteret, at brugerkomforten er i top.
 • Monitorering af de tekniske installationer, så som fjernvarme og ventilation, så fejl fanges i tide.
 • Lækager og siveskader bliver opdaget i tide.
 • Monitorering af at der er styr på Legionella-risikoen i varmtvandsinstallationen.
 • Identifikation af profitable opdateringer af de tekniske installationer.

Vi sparer typisk 25% af energien

Vi sparer typisk 25% af energien og samtidig opnår brugerne bedre sundhed, komfort og produktivitet. Bygningen bliver simpelthen bedre at opholde sig i.

Konkrete fordele ved ReSave

ReSave adskiller sig ved sine unikke clamp-on sensorer. Det fjerner størstedelen af installationsomkostningerne og eliminerer, at nye fejl opstår under installation. Det muliggør kontinuerlig monitorering med langt flere målepunkter, end det tidligere har været tilgængeligt.

 • Ingen skjulte omkostninger: Installation, opfølgning, adgang til API for nem integration mv. er med i prisen, når vi kører monitoreringen af hele bygningen.
 • Dokumentation for konkrete resultater.
 • Vi ændrer ikke på bygningens funktioner – vi retter blot fejlene, så bygningen kører som tiltænkt.
 • Garanteret loft over prisen.
 • Spar på dyre tekniker-lønninger.
 • Undgå følgeskader: Vores patenterede sensorer monteres ved at blive monteret på ydersiden af de eksisterende rør eller kabler.
 • Slip for administrativt arbejde: Vi leverer dokumentationen på det enkelte tiltag.
 • Vi står inde for på maksimum 3 år at finde besparelser svarende til ReSave-købsprisen.

Garanteret optimering

Vi garanterer, at vi senest når ReSave tiltagene har kørt i tre år, har fundet optimerings- og besparelsestiltag svarende til den pris, I har betalt os for ReSave. De konkrete besparelser er naturligvis betingede af, at tiltagene bliver gennemført.

Detaljerne:

Betingelser: ReSave er et alternativ til at købe eller leje ReMoni-teknologien, hvor vi leverer det samlede system og står for driften on-site. Det betyder, at vores teknikere skal have adgang til bygningen, og at der skal være en større samlet aftale, så teknikerne kan få en effektiv arbejdsgang.

Ansvar: Vi installerer og driver monitoreringen, finder besparelser samt optimeringer og retter de små fejl i teknikken. Alle egentlige ændringer af de tekniske installationer foretages af jeres hus-teknikere. På den måde tilføjer vi ikke risiko og står ikke i vejen for jeres øvrige tiltag, men det betyder også, at det er jeres ansvar at implementere ReSave-tiltagene.

Samarbejde: Vi samarbejder meget gerne med jeres teknikere, interne som eksterne, så de står for installation, drift og afrapportering - men vi vil gerne have lov at uddanne dem.

Økonomi: Aftalen tager udgangspunkt i grundpakken, hvor vi sparer energi. Hertil kan tilkøbes yderligere monitorering af f.eks. indeklima, Legionella og lækage.

Prisen fastlægges ud fra hver bygnings kategori og størrelse, samt hvor mange områder der bliver monitoreret. Det betyder, at du kender prisen, inden du går i gang, og at vi som leverandør tager risikoen for alle de tiltag, som ikke giver effekt.

Varighed: Efter det første år med høje omkostninger til udstyr, installation og analyse, er der et års opsigelse. Vi kan naturligvis ikke dokumentere besparelser, når vores teknikere ikke længere monitorerer bygningen. Det kan jeres egne teknikere til gengæld gøre vha. det installerede udstyr og dertilhørende adgang til ReMonis cloud-baserede rapporter.