Stillingen er besat.

Hos ReMoni drejer det hele sig om at effektivisere brugen af energi og vand, så vi eliminerer spild af ressourcer og kun bruger det, der er nødvendigt. Det gør vi via intelligente løsninger, bygget ovenpå vores egne avancerede sensorer. Vi er allerede 45 ansatte der arbejder hårdt på det, men vi har brug for yderligere hænder.

Vi har mange spændende projekter i gang, og har ofte brug for at få testet forskellige ideer af i vores afdeling for implementering, ligesom vi tit har brug for ekstra hænder til andre tekniske opgaver. Til at hjælpe med alt dette søger vi derfor en selvstændig, teknisk velfunderet og ikke mindst nysgerrig stu-derende til at arbejde 1-2 dage om ugen.

Jobbet består i at sammensætte og afprøve forskellige løsninger i de projekter, hvor vores standardløs-ninger ikke dækker, samt installere og hjælpe med at drifte disse hos vores kunder. Udover teknisk interesse og nysgerrighed kræver jobbet derfor, at du har kørekort og adgang til bil, ligesom du skal have mulighed for at køre ud til kunder i hverdage indenfor normal kontortid. Besøgene planlægges i god tid, så det kan passe ind i forhold til din undervisning.

Arbejdet foregår hos vores kunder, hjemmefra, og fra vores adresse i Skanderborg tæt ved banegår-den og gode togforbindelser.

Vi stiller ikke særlige krav til din uddannelse, da det er din tekniske nysgerrighed og vilje til at komme i mål, der er vigtigst. Vi tilbyder en attraktiv studieløn, ligesom vi naturligvis betaler kørepenge efter sta-tens takster ved besøg hos vores kunder.

Vi har rigtig gode erfaringer med at have studerende i virksomheden, og en god del af vores nuværen-de ansatte startede som studerende.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anders Hjortsholm på 20 25 39 03 eller anh@remoni.com. Er du interesseret i jobbet, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com, og mærk ansøgningen “STU_0923”

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen. 

Det er vores grundlag – og det er vores navn. 

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med 33 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.  

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion. 
ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør. 

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det.  
Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere på remoni.com