Skip to content

Prædiktiv Varmeoptimering:
Vi Sikrer Økonomisk Overskud på Klima-indsatsen

Vi har hjulpet vores samarbejdspartnere med store besparelser og deres klimaindsats

0 %
Gennemsnitlig besparelse på varmeregningen

Risikofrit

Ingen investering/CapEx
Overskuddet er jeres
+ 0 ton CO2
Så meget sparer vi samlet vores kunder for, om året

Store energibesparelser uden investering – og uden risiko.

0 DKK

Gennemsnitlig indtægt per bygning
per år – netto!

Da midlerne kommer fra energi-omkostningerne, frigives de fra det eksisterende budget til bygningernes drift.
Risikofri energioptimering med sikret overskud:
I modsætning til markedet er vi villige til at tage de fulde omkostninger og risici.

Problemet: Klima og energi skal gøres til god økonomi

Vi går efter flere udfordringer på en gang:

 1. Høje energipriser der tager penge fra andre områder.
 2. Klimabelastningen fra energiforbruget i vores bygninger.
 3. Risikoen i typiske energispareprojekter med store investeringer og manglende dokumentation af den konkrete energibesparelse. 

Løsningen: Vi skaber klima- og energibesparelser med garanteret overskud

Vi har helt ny teknologi der kan sænke energiforbruget til varme i jeres bygninger:

 • Intelligent varmestyring som ingen andre kan levere: Systemet bruger kunstig intelligens og snedige clamp-on sensorer til at forudse det fremtidige behov for varme i bygningen, og styrer efter det. Dvs. vi ændrer styringen til at køre på forkant i stedet for på bagkant. Dermed kan I reducere energiforbruget i jeres bygninger væsentligt.

 • Ingen risiko: Vores løsninger og teknologi kan monteres udenpå de eksisterende installationer, og bruger kraftfuld kunstig intelligens.

 • Vi er villige til at tage den fulde omkostning og risiko: I modsætning til andre, er vi villige til at tage hele omkostningen og risikoen på at levere de konkrete dokumenterede energibesparelser til jer, så det giver et garanteret overskud.

 • De opnåede besparelser måles konkret: For at sikre, at besparelserne skabes af modellen, slår vi optimeringen fra hver 10. dag, så vi har en meget konkret måling af besparelserne mellem de dage, hvor modellen kører, og de dage, hvor den ikke kører.
 • Økonomi:
  • For en typisk kommune betyder det ca. 2,5 millioner kroner netto, i besparelser per år.
  • Da midlerne kommer fra energiomkostningerne, frigives de fra det eksisterende budget til bygningernes drift.

Økonomien giver overskud

Model 1 - Risikofri energioptimering med sikret overskud::
I modsætning til markedet er vi villige til at tage de fulde omkostninger og risici. Brugerne opnår netto 25% af den faktiske målte besparelse, så der er garanti for overskud. 

 • ReMonis andel af besparelserne betales månedligt - opgøres og afregnes årlig.
 • Brugernes andel af besparelsen kan blive højere, ved længere bindingsperiode eller et bidrag til opstartsomkostningerne.
 • Da midlerne kommer fra energi-omkostningerne frigives de fra det eksisterende budget til bygningernes drift.  

Model 2 - Abonnements-service:
Det kan købes som en ren abonnements-service, hvor alle besparelser tilfalder jer.

Frigiv jeres Medarbejdere til andet arbejde

Vores centrale optimeringscenter står for den automatiske prædiktive optimering.

Herefter fortsætter vi intelligent med at lære jeres bygninger at kende, til gavn for både pengepung og klima.

Det betyder at I ikke selv skal justere eller skrue på noget.

Det klarer vi helt automatisk for jer.

Aftalen: Vi er villig til at tage risikoen

Vi tager omkostningerne til ReMoni udstyr, installation, software, drift og opfølgning, risiko for energipriser, og risiko for investeringen.

Løbende opdateringer og udstyr er en del af pakken så der ikke kommer en masse yderligere omkostninger.

Bindingsperiode: 3 år, herefter et års opsigelsesvarsel. Hvis I evt. skal fraflytte bygningen indenfor de 3 år, kan den nye beboer overtage.

Det er et partnerskab med de eksisterende bygningsspecialister, hvor vi sammen sikrer høj komfort og lave energiregninger. Konkret kan vi levere højere besparelser når bygningens eksisterende systemer kører godt og leverer god bruger-komfort, da det samtidig giver kapacitet til høj optimering.

Hvis de tekniske anlæg i bygningen ikke fungerer, er det ofte nødvendigt at reparere dem før vi er i stand til at optimere bygningen. Dette kan gøres af jeres egne specialister eller, hvis de mangler tid, kan vi bruge vores partnere – overskuddet fra optimeringen kan bruges til at betale for reparationerne.

For den risikofrie model:

 • Aftalestørrelse:Da der er betydelig variation imellem bygninger skal vi have lov at optimere varmen i en stor og repræsentativ andel af jeres portefølje af ikke-beboelses bygninger. Min. 2000m2 i alt, min. 1000m2 pr. bygning.2 per building.
 • Månedlig fakturering:75% af den forventede årlige besparelse betales forud til ReMoni på månedsbasis, og opgøres og afregnes årligt efter de første 12 måneders drift. Differencen til acontobetalingen afregnes i en korrektionsfaktura. Den månedlige ydelse i år 2 baseres på den faktisk opnåede besparelse i år 1.

Kunstig intelligens der lærer over tid

Prædiktiv varmeoptimering er anderledes end traditionelle løsninger.

Vores kunstige intelligens lærer den enkelte bygning at kende over tid.

Straks efter installation går vores centrale optimeringscenter i gang med at justere bygningerne ind efter det specifikke behov.

Geografisk placering, åbningstider og vejrdata tages med ind i algoritmerne, så I kan spare mest muligt.

AI

Tekniske detaljer

ReSave lever op til de tekniske specifikationer for høj-klasse løsninger, og mere til:

 • Energibesparelserne måles konkret ved hjælp af vores clamp-on varme-energimåler FlowMoniEnergy. Denne kalibreres op imod den eksisterende afregningsmåler uanset hvilken energikilde den bruger, så energibesparelsen kan måles. For at sikre at besparelserne faktisk skabes af den Prædiktive VarmeOptimering, slukker vi for optimeringen hver 10. dag, så vi har en helt konkret måling af besparelsen imellem de dage hvor modellen kører og de dage hvor den ikke kører. For at øge energibesparelsen slukkes kun hver 20. dag fra andet år, da vi her blot skal validere besparelses-andelen.

 • Sikkerhed og stabilitet:
  • Dataforbindelserne er krypterede.
  • Cloud løsningen lever op til de nyeste IoT standarder, og hostes hos Microsoft Azure.
  • Sensorer og gateways kan styres og opdateres fra clouden, så sikkerhedsopdateringer og ny software kan rulles ud automatisk.

 • Performance:
  • Vi kører ikke-invasivt clamp-on så vi undgår at ødelægge noget i installationen.
  • Vi kan måle kontinuert på sekundniveau.
  • Sensorerne holder batteri i 15 år, og de er skabt til genanvendelse.
  • Vi kan lægge nye funktioner på alt hardware trådløst og uden brugeren skal involveres (OTA).

ReMoni teknologien differentierer sig

ReMoni teknologien adskiller sig fra alle andre i markedet på en række punkter:

 • De unikke trådløse clamp-on sensorer eliminerer at nye fejl opstår under installation, og gør det langt billigere at installere dem.

 • Varmeoptimeringen bruger kunstig intelligens til at lære bygningens termiske egenskaber, hvornår bygningen typisk anvendes, og tager naturligvis højde for vejrudsigten.

 • Den avancerede matematik (AI), som er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gør det muligt at bygge langt enklere og mere robuste løsninger. ReMoni løsningerne er et resultat af mere 70 millioner kroners investeringer, er beskyttet af en lang række patenter, og vi er de eneste i verden der kan levere denne løsning.

ReMoni løsningerne er et resultat af mere 70 millioner kroners investeringer, er beskyttet af en lang række patenter, og vi er de eneste i verden der kan levere denne løsning.

Bliv ringet op af en venlig rådgiver

Vil du vide mere?

Udfyld kontaktformularen herunder, så er vi klar til en uforpligtende snak om de fordele I kan opnå.