Skip to content

Prædiktiv Varmeoptimering:
Vi Sikrer Økonomisk Overskud på Klima-indsatsen

Problemet: Klima og energi skal gøres til god økonomi

Vi går efter flere udfordringer på en gang:

 1. Høje energipriser der tager penge fra andre områder.
 2. Klimabelastningen fra energiforbruget i vores bygninger.
 3. Risikoen i typiske energispareprojekter med store investeringer og manglende dokumentation af den konkrete energibesparelse. 

2,5 millioner kroner i besparelser per år

Det er hvad en gennemsnitlig kommune sparer.
Risiko- og omkostningsfrit.

Løsningen: Vi skaber klima- og energibesparelser med garanteret overskud

Vi har helt ny teknologi der kan sænke energiforbruget til varme i jeres bygninger:

 • Intelligent varmestyring som ingen andre kan levere: Systemet bruger kunstig intelligens og snedige clamp-on sensorer til at forudse det fremtidige behov for varme i bygningen, og styrer efter det. Dvs. vi ændrer styringen til at køre på forkant i stedet for på bagkant. Dermed kan I reducere energiforbruget i jeres bygninger væsentligt.

 • Ingen risiko: Vores løsninger og teknologi kan monteres udenpå de eksisterende installationer, og bruger kraftfuld kunstig intelligens.

 • Vi er villige til at tage den fulde omkostning og risiko: I modsætning til andre, er vi villige til at tage hele omkostningen og risikoen på at levere de konkrete dokumenterede energibesparelser til jer, så det giver et garanteret overskud.

 • De opnåede besparelser måles konkret: For at sikre, at besparelserne skabes af modellen, slår vi optimeringen fra hver 10. dag, så vi har en meget konkret måling af besparelserne mellem de dage, hvor modellen kører, og de dage, hvor den ikke kører.
 • Økonomi:
  • For en typisk kommune betyder det ca. 2,5 millioner kroner netto, i besparelser per år.
  • Da midlerne kommer fra energiomkostningerne, frigives de fra det eksisterende budget til bygningernes drift.

Økonomien giver overskud

Der er flere modeller at vælge imellem:

Model A – Den helt risikofrie: I opnår netto 25 % af den konkrete målte besparelse, på trods af at I ikke har nogen omkostninger eller risiko. Da midlerne kommer fra energi-omkostningerne frigives de fra det eksisterende budget til bygningernes drift.

Model B – 50/50: Som i Model A, hvor I opnår halvdelen af besparelserne, imod at betale et bidrag på 12.000 kr. til opstartsomkostningerne per bygning.

Model C – Ren service: Som i Model A, hvor I opnår 100 % af besparelsen, imod at betale 36.000 kr. i opstartsomkostninger, plus 500 kr. per måned i drift, per bygning.

Model D – 50/50 længere binding: Som i Model A, hvor I opnår halvdelen af besparelserne efter år 2, imod at have en bindingsperiode på 5 år i stedet for de standard 3 år.

Frigiv jeres Medarbejdere til andet arbejde

Vores centrale optimeringscenter står for den automatiske prædiktive optimering.

Herefter fortsætter vi intelligent med at lære jeres bygninger at kende, til gavn for både pengepung og klima.

Det betyder at I ikke selv skal justere eller skrue på noget.

Det klarer vi helt automatisk for jer.

Aftalen: Vi er villig til at tage risikoen

I modsætning til andre, er vi villige til at tage hele omkostningen og risikoen, og kan som beskrevet tilbyde forskellige modeller.
Som udgangspunkt:

 • Vi kan tage samtlige omkostninger til:
  • Udstyr.
  • Installation.
  • Software.
  • Drift og opfølgning.
  • Risiko for energipriser.
  • Risiko for investeringen.

 • Besparelsen måles og afregnes konkret: Den konkrete besparelse ved optimeringen måles kontinuert, så vi kun afregner det vi faktisk sparer. Det betyder også at hvis I sparer energi ved andre tiltag, medregnes disse besparelser ikke i vores besparelser.

 • Løbende opdateringer og udstyr er en del af pakken så der ikke kommer en masse yderligere omkostninger.

 • Aftalestørrelse: Da der er betydelig variation imellem bygninger skal vi have lov at optimere varmen i en større portefølje af ikke-beboelses bygninger.

 • Aconto betaling: 50 % af den forventede årlige pris betales ved start af hvert år, og opgøres årligt efter varmesæsonen, per 30/6, og differencen til acontobetalingen afregnes. Det er blot en acontobetaling som modregnes i den efterfølgende årlige opgørelse.

 • Bindingsperiode: 3 år, herefter et års opsigelsesvarsel. Hvis I evt. skal fraflytte bygningen indenfor de 3 år, og den nye beboer ikke overtager, er der blot et bidrag til opstartsomkostninger på 12.000 DKK per rest-år.

Kunstig intelligens der lærer over tid.

Prædiktiv varmeoptimering er anderledes end traditionelle løsninger.

Vores kunstige intelligens lærer den enkelte bygning at kende over tid.

Straks efter installation går vores centrale optimeringscenter i gang med at justere bygningerne ind efter det specifikke behov.

Geografisk placering, åbningstider og vejrdata tages med ind i algoritmerne, så I kan spare mest muligt.

AI

Tekniske detaljer

ReSave lever op til de tekniske specifikationer for høj-klasse løsninger, og mere til:

 • Energibesparelserne måles konkret ved hjælp af vores clamp-on varme-energimåler FlowMoniEnergy. Denne kalibreres op imod den eksisterende afregningsmåler uanset hvilken energikilde den bruger, så energibesparelsen kan måles. For at sikre at besparelserne faktisk skabes af den Prædiktive VarmeOptimering, slukker vi for optimeringen hver 10. dag, så vi har en helt konkret måling af besparelsen imellem de dage hvor modellen kører og de dage hvor den ikke kører. For at øge energibesparelsen slukkes kun hver 20. dag fra andet år, da vi her blot skal validere besparelses-andelen.

 • Sikkerhed og stabilitet:
  • Dataforbindelserne er krypterede.
  • Cloud løsningen lever op til de nyeste IoT standarder, og hostes hos Microsoft Azure.
  • Sensorer og gateways kan styres og opdateres fra clouden, så sikkerhedsopdateringer og ny software kan rulles ud automatisk.

 • Performance:
  • Vi kører ikke-invasivt clamp-on så vi undgår at ødelægge noget i installationen.
  • Vi kan måle kontinuert på sekundniveau.
  • Sensorerne holder batteri i 15 år, og de er skabt til genanvendelse.
  • Vi kan lægge nye funktioner på alt hardware trådløst og uden brugeren skal involveres (OTA).

ReMoni teknologien differentierer sig

ReMoni teknologien adskiller sig fra alle andre i markedet på en række punkter:

 • De unikke trådløse clamp-on sensorer eliminerer at nye fejl opstår under installation, og gør det langt billigere at installere dem.

 • Varmeoptimeringen bruger kunstig intelligens til at lære bygningens termiske egenskaber, hvornår bygningen typisk anvendes, og tager naturligvis højde for vejrudsigten.

 • Den avancerede matematik (AI), som er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gør det muligt at bygge langt enklere og mere robuste løsninger. ReMoni løsningerne er et resultat af mere 70 millioner kroners investeringer, er beskyttet af en lang række patenter, og vi er de eneste i verden der kan levere denne løsning.

ReMoni løsningerne er et resultat af mere 70 millioner kroners investeringer, er beskyttet af en lang række patenter, og vi er de eneste i verden der kan levere denne løsning.

Bliv ringet op af en venlig rådgiver