Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer.

Der er mange penge at spare i offentlige bygninger, virksomheder og institutioner. Det demonstrerer brugen af ReMonis trådløse IoT-sensorer i et projekt af Danish Energy Management, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Faktabaserede beslutninger er i høj kurs, når det kommer til energioptimering i private så vel som offentlige virksomheder og institutioner. Jakob Nørby, der er Markedsansvarlig for energirenovering hos Danish Energy Management, forklarer:

“Vores kunders beslutninger skal i højere grad være faktabaserede, end det er tilfældet i dag. Det mener jeg, vil føre til stadig mere robuste eksempler på energioptimering og -renovation.”

Som en del af projektet ved navn E-snap, der er støttet af Danish Energy Agency, er der blevet installeret en håndfuld ReMoni clamp-on IoT-sensorer i en lokal daginstitution i Aarhus. Formålet var blandt andet, at tjekke op på potentialet for besparelser i bygningens opvarmning. Da sensorerne var sat op, viste målingerne, at opvarmningen ikke fungerede optimalt. Sensorerne målte temperaturer på centralvarmerørene, som ikke var optimale, selvom alt ellers så fint ud.

“Vores behov opstår typisk, når vi mistænker, at tekniske anlæg ikke performer optimalt og derfor giver et stort energispild,” siger Jakob Nørby og fortsætter:

”Denne mistanke kan man få bekræftet ved for eksempel at bruge IoT-sensorer.”

Læs Dagens Byggeris fulde artikel om projektet her

 

Målingerne i institutionen viste tydeligt, at der var plads til forbedring

Målingerne I daginstitutionen viste tydeligt, at der var plads til forbedring. Jakob Nørby fortæller, at projektet tog udgangspunkt i ventilationen. I dette eksempel skulle ventilationen kun køre inden for åbningstiderne – og det viste sig hurtigt, at det med de aktuelle ventilationsindstillinger ikke var tilfældet.

Da sensorerne var sat op, blev Return of Investment – ROI – fordoblet.

“Vi vidste, der var nogle fejl i de tekniske installationer. Nogle gange fungerer det bare ikke som forventet. Men vi vidste ikke, at dette tilfælde var så galt, som det faktisk viste sig at være,” forklarer Jakob Nørby og understreger, at han er en upartisk rådgiver, og at der kunne have været brugt andre sensorer end ReMonis i projektet. Da valget faldt på ReMoni, skyldtes det den komplette løsning. Alt virkede sammen fra starten, og da sensorerne var installeret uden på kablerne, forløb alt andet automatisk.

Jakob Nørby ser gode muligheder i ReMonis løsning.

“Der er faktisk ikke nogen form for bygning, vi ikke har gode chancer for at finde besparelser i. Kontorbygninger, offentlige bygninger, offentlige institutioner og produktionshaller – bare for at nævne et par stykker. Vi kan hurtigt og let danne os et overblik over energisituationen. Og så endda til en langt lavere pris end vi hidtil har set på markedet.”