Skip to content

Vi hjælper jer med at bruge data til at optimere jeres forretning

At få reel viden og værdi ud af data kan være en stor og uoverskuelig opgave

Data i sig selv er ofte værdiløse og svære at overskue.
I dag er der store mængder data til rådighed: Noget man skal forholde sig til, som moderne produktionsvirksomhed.

Hos ReMoni har vi specialiseret os i at skabe sammenhæng mellem store datamængder fra mange datakilder.
Vi samler data i vores platform og sikrer med dashboards den indsigt i data som jeres virksomhed har brug for.
Det kan være indsigter som:

  • EnPi – Indsigt i forbrugt kWh per produceret enhed.
  • OEE – Indsigt i oppetid på maskiner og identifikation af flaskehalse.
  • Energiledelse – Løbende indsigt i udviklingen i energiforbruget.

Få samlet dine ressourcedata og skab overblik over dine nøgletal.

I Ressource Analytics laves der tilpassede dashboards der giver adgang til de indsigter som du har brug for uden at skulle indhente data fra mange kilder og afdelinger.

Læs mere

Genvejen til succesfuld energiledelse:

En stor del af arbejdet med at skrive rapporten til den årlige energigennemgang og audit, består erfaringsmæssigt i at indsamle og behandle data fra forskellige systemer, afdelinger og områder.

Læs mere

Få overblik over oppetid på jeres maskiner og dermed mulighed for at identificere ineffektivitet og flaskehalse.

ReMoni har flere cases hvor vi blandt andet overvåger en pakkelinje og har identificeret hvor i processen flaskehalse opstår.

Læs mere

ReMoni differentierer sig

Vi adskiller os med vores unikke trådløse clamp-on sensorer og kunstig intelligens med fjernovervågning.

Fordel:

  • Kontinuerlig monitorering med langt flere målepunkter end det tidligere har været muligt.

  • ReMoni driver hele monitoreringen i vores overvågningscenter.

  • Lavere installationsomkostninger.

  • Eliminerer at nye fejl opstår under installation.

  • I beholder kontrollen, da vi blot fortæller konkret når der er udfordringer, men ikke ændrer på jeres maskiner og tekniske installationer.

Det er jeres data: I ejer naturligvis data, og løsningen har nem mulighed for integration til jeres eksisterende systemer.

I sidder i førersædet: Da monitoreringen foregår med risikofri clamp-on sensorer, og vi blot fortæller når vi kan se kommende problemer, kan I selv bestemme hvad der i praksis skal ske i jeres produktion.

Unikke IoT sensorer

Vores trådløse clamp-on sensorer eliminerer at nye fejl opstår under installation, og gør det langt nemmere at installere dem.
Med de ikke-invasive IoT-sensorer kan vi installere sensorer risikofrit i jeres bygninger. Nemt, hurtigt og indenfor for normal arbejdstid uden at genere brugerne af bygningerne.

Kunstig Intelligens

Vi bruger kunstig intelligens til at lære bygningens termiske egenskaber at kende, hvornår bygningen typisk anvendes - og tager naturligvis højde for vejrudsigten.

Den avancerede matematik (AI), som er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gør det muligt at bygge langt enklere og mere robuste løsninger end man ellers ser i markedet.

Bliv ringet op af en venlig rådgiver