Skip to content
Logo ReSave

Gør din produktionsoptimering
risikofri og grøn

Typiske udfordringer i produktionsvirksomheder

 1. Nedbrud på produktionsanlæggene er meget dyre, og de er nærmest umulige at forhindre.
 2. Udnyttes produktionskapaciteten optimalt? Hvis ikke, hvordan optimeres OEE?
 3. Kører de enkelte maskiner uhensigtsmæssigt, så de slides op for tidligt?
 4. Anvendes energien (og dermed omkostningerne) i produktionen optimalt? Kan CO2-udledningen pr. produkt dokumenteres?
 5. Som ansvarlig for produktionen er det vanskeligt at bevare det samlede overblik, når der er travlt.
”For os er det afgørende, at vi kan undgå nedbrud – de koster DKK 50.000 pr. time”

– CEO i energitung virksomhed

Unilever

ReSave i overblik

ReSave er risikofri optimering af jeres eksisterende maskiner og tekniske installationer, så de kommer til at køre, som de var tiltænkt.


Processen:

 • Vi installerer de ikke-invasive, trådløse sensorer udenpå kabler, rør, mv., så der ikke er risiko for, at der opstår følgeskader.
 • Vi monitorer løbende driften af maskiner og installationer centralt fra.
 • Når der opstår udfordringer, kontakter vi jer, for at få dem udbedret med konkrete tiltag, før det leder til nedbrud, tab eller spild.
 • Tiltagene afrapporteres i korte rapporter, så I har dokumentation for værdien af ReSave.

Garanti: Hvis værdien af de dokumenterede tiltag ikke overstiger prisen for ReSave servicen, får I en dekort på differencen.

“Det har løftet produktiviteten markant, at vi nu ved præcist, hvornår maskinerne står stille. Derudover sparer vi penge på at forlænge serviceintervallerne, fordi vi nu ved hvornår de skal have service”

– Produktionsansvarlig i mellemstor virksomhed

ReSave differentierer sig

ReSave adskiller sig ved sine unikke trådløse clamp-on sensorer, og kunstige intelligens med fjern-monitorering.

Det giver:

 • Lave installations-omkostninger.
 • Eliminerer at nye fejl opstår under installation.
 • Kontinuerlig monitorering med langt flere målepunkter end det tidligere har været tilgængeligt.
 • Ansvaret for at drive hele monitoreringen i praksis ligger hos ReMoni.
 • I beholder kontrollen, da vi blot fortæller konkret når der er udfordringer, men ikke ændrer på jeres maskiner og tekniske installationer.
 • Økonomisk differentierer ReSave sig med den garanterede værdi af løsningen overstiger den samlede ReSave omkostning (hardware, installation og monitorering).

 
Det er jeres data: I ejer naturligvis data, og løsningen har gratis mulighed for integration til andre systemer.
 
I har friheden til at overtage dele af ReSave leverancerne, hvis I ønsker det og har medarbejderne til det.

PowerMoniSpot
”Det giver en god fornemmelse at vide, at ReMoni overvåger, om vores maskinpark kører optimalt, så maskinerne ikke bliver slidt ned for hurtigt”

– Udtalelse fra direktør i produktionsvirksomhed

ReSave

Eksempler på udbyttet ved ReSave

 • Færre nedbrud gennem prædiktivt vedligehold.
 • Effektivisering af energi, trykluft, mv.
 • Højere produktivitet og effektivitet.
 • Reduceret CO2–belastning.
 • Rapportering til interessenter og overblik på tværs af anlæg gennem online dashboards.
Kommende features:
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness.
 • Prognose af om produktionen kan følge med ordre-flowet.
 • Monitorering af profitabiliteten.
 • Monitorering af performance af maskiner.
 • Dokumentation af høj driftsstabilitet og leverancesikkerhed overfor kunderne.