Skip to content

OEE - Overall Equipment Effectiveness

Vi hjælper jer helt i mål med OEE - nemt og hurtigt

Få overblik over oppetid på jeres maskiner og dermed mulighed for at identificere ineffektivitet og flaskehalse.

Med ReMonis unikke clamp-on hardware kan du nemt og prisvenligt få indsigt i hvornår jeres maskiner kører – og hvornår de ikke kører. Vores dashboards giver adgang til en overskuelig analyse af jeres maskinparks performance.

Vi kan monitorere enkelte maskiner, men også se på hele produktionslinjer og dermed identificere flaskehalse.

Vi løser flere udfordringer på én gang:

  1. Det er svært at danne sig et overblik over hvor meget de enkelte maskiner kører og dermed få overblik over kapacitetsudnyttelsen.
  2. Flaskehalse i komplekse processer er svære at identificere og kvantificere.

Overblik over driftsmønstret

Automatisk dataindsamling fra den enkelte maskine eller proces betyder at I får et samlet overblik over maskiner og processers performance.

Vi sørger for at de data du har brug for, er til rådighed, når du har brug for det.

Løsningen:

Måling på den enkelte proces
Med vores patenterede ikke-invasive clamp-on sensorer samler vi driftsdata fra den enkelte maskine eller proces.

Beskrivelse af forretningslogikker
Sammen definerer vi hvordan de enkelte procestrin hænger sammen og identificerer de nøgleparametre der rapporteres på.

Samling af data i dashboards
På baggrund af de opsamlede data skaber vi relevante dashboards, der giver et umiddelbart indblik i hvordan de enkelte maskiner eller processer performer.

Overblik over driftstider

Med nemt tilgængelige dashboards får I et overblik over hvordan maskiner eller processer performer.

Tekniske detaljer

Unikke IoT-sensorer

Vores trådløse clamp-on sensorer eliminerer at nye fejl opstår under installation, og gør det langt nemmere at installere dem.

Med de ikke-invasive IoT-sensorer kan vi installere sensorer risikofrit i jeres produktion. Nemt, hurtigt og indenfor normal arbejdstid uden at lukke ned for maskiner.

Kunstig Intelligens

Den avancerede matematik (AI), som er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gør det muligt at bygge langt enklere og mere robuste løsninger end man ellers ser i markedet.

Bliv ringet op af en venlig rådgiver