Vi er meget glade og ydmyge over, at Anne Ginderskov Hansen vil tiltræde ReMoni-bestyrelsen.

Anne har omfattende erfaring med at sætte dagsordenen og skabe synlighed. Som direktør hos Rud Pedersen og som en del af DI – Dansk Industri har hun etableret et stærkt navn inden for kommunikation og politik. Anne har en kandidatgrad som Cand. Scient. Pol. og besidder dybdegående viden om kommunikation og politikudformning.