Skip to content

Investorer og anerkendelser

Vi har modtaget priser og fondsstøtte fra følgende:

Vi har modtaget prisen InnoBooster fra Den Danske Innovationsfond. Innobooster uddeles til virksomheder, der opnår og opbygger ny viden. I vores tilfælde har vi modtaget den som en udmærkelse for vores udvikling af ultralyds-flowmåling -du kan læse mere her.

Insence

ReMoni har vundet INCENSe prisen som en af de mest innovative start-ups i Europa. INternet Cleantech ENablers Spark (INCENSe) støtter innovation og high-tech-ansættelser i den europæiske energisektor igennem funding og forretningsudvikling på topniveau for at støtte entreprenører i at producere innovative, markedsorienterede løsninger, som kan gøre energi smartere, mere troværdig og effektiv. 

Horizon2020 invests in ReMoni

Vi har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsnummer 958600 til vores udvikling af projektet SnapToPowerQuality.

Vi har vundet støtte fra EUDP til at udvikle vores kerneteknologi bag vores Clamp-on Intelligence Power-løsninger. EUDP støtter ny energiteknologi, som skaber vækst og jobs, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. 

eurostars invests in ReMoni

Vi har vundet Eurostars. Eurostars er et intereuropæisk program, der støtter forskning, udvikling af SMV’er der udvikler og innovative produkter samt processer og services til at opnå konkurrencedygtige fordele. Dette projekt er delvist støttet af EU og Den Danske Innovationsfond.