Pumper og dyre maskiner kører døgnet rundt. Lyder det bekendt, eller har du helt styr på, hvad jeres budget går til? Tomgangsdrift i bygninger er ofte den optimale løsning – ikke desto mindre kører aggregater mange steder både dag og nat. Vi ved godt, at du ikke kan ændre på effektbetalingen, men du har indflydelse på den variable del: Dit forbrug. Derfor giver dig 3 ideer til, hvordan du på den nemme måde kan sparre penge på det forbrug, mange ikke ser.

Du kan undgå dyre ekstraudgifter til energiforbrug ved at sikre dig, at apparaturet går i tomgang, når det ikke er i brug. Du skal vide, hvornår på døgnet driften finder sted og om hvad, der kører hvornår. Når du har dannet dig det overblik, har du det bedste udgangspunkt for at handle, så det for alvor kan ses på bundlinjen. Du finder vores bedste 3 ideer til minimalt spild her.

Undgå unødigt spild ved at overvåge dit forbrug med ReMoni


– Minimer slid på pumperne

Vi bruger fjernvarme i enorme mængder og sætter pumper i alle afskygninger i drift. Hvad angår returvand er du sikkert udmærket klar over, at du sparrer på regningen, hvis din afkøling er optimal. Men vidste du, at afkøling også på længere sigt kan sparre dig for unødige driftsomkostninger? Vores første råd mod unødig drift er, at du tjekker op på din afkøling.

Med afkølet returvand håndterer cirkulationspumpen, der distribuerer det modtagne vand i bygningen, en mindre mængde vand og undgår at komme på overarbejde. Resultatet er minimal slitage og dermed minimale driftsomkostninger. Har du styr på afkøling af returvand? Du finder vores bedste råd her.

– Sæt driften i tomgang

Styringsenheder giver mulighed for automatisering, der ofte giver driftsfordele. Men vidste du, at styringsenheder ofte resulterer i fejl, fordi der ikke tjekkes op på indstillingerne? Vi ved, at driftsgennemgang er tidskrævende, men tjekker du ikke op på driften, kan det blive dyrt.

Vores råd er, at du tjekker op på din tomgangsdrift. Du kan starte med at spørge dig selv:

  • Har du pumper eller andre apparater, der kører uændret efter lukketid?
  • Slår noget i din bygning over på standby-tilstand natten over, selvom det kunne slukkes?
  • Har du overblik over dit energiforbrug i weekender og ferier?

Hvis dine apparater kører uændret om natten, i weekenden og på andre uhensigtsmæssige tidspunkter, indikeres det i de data, PowerMoniMain registrerer og viser på dashboardet. Programmet hedder ReCalc og viser dine data på baggrund af datapunkter hvert 5. minut. En så præcis måling giver let og hurtigt et overblik, så du straks kan opdage og reagere på uønskede udslag. Du finder mere om ReCalc og ReCalc MoniTor her.

Ny teknologi
Tjek op på driften med PowerMoniMain

PowerMoniMain har flere brugsmuligheder. Du kan læse mere her: Sensor: PowerMoniMain

Du skal overveje disse råd, fordi samfundet favoriserer bæredygtige profiler og stiller krav, der går langt ud over det egentlige produkt. Det bedste argument for bæredygtighed handler om at sparre på naturens ressourcer, men de stærkeste argumenter er faktisk økonomiske.

Hos ReMoni ser vi et stort potentiale i bæredygtighed og spild-reducerende løsninger. Du finder vores artikel om bæredygtighed her.