Skip to content

Energy performance map

Problemet

Vi går efter flere udfordringer på én gang:

 1. De høje energipriser som tager penge fra andre områder, hvor de ville have gjort god gavn.
 2. Klimabelastningen fra energiforbruget i vores bygninger.
 3. Risikoen i typiske energispareprojekter med store investeringer og manglende dokumentation af den konkrete energibesparelse.

2,5 millioner kroner i besparelser per år

Det er hvad en gennemsnitlig kommune sparer.
Risko- og omkostningsfrit.

Løsningen

Vi har helt ny teknologi der kan sænke energiforbruget til varme i jeres bygninger:

 • Intelligent varmestyring:
  Systemet forudser det fremtidige behov for varme i bygningen, og styrer efter det.
  Dvs. vi ændrer styringen til at køre på forkant i stedet for på bagkant.
  Dermed kan I reducere energiforbruget i jeres bygninger væsentligt, så de bliver mere energieffektive og miljøvenlige.

 • Ingen risiko:
  Vores løsning og teknologi kan monteres udenpå de eksisterende installationer, og kører allerede hos flere kommuner.
  Vi tager derfor hele omkostningen og risikoen på at levere de konkrete dokumenterede energibesparelser til jer.
  Vi tager samtlige omkostninger til:
  • Udstyr.
  • Installation.
  • Software.
  • Drift og opfølgning.
  • Risiko for energipriser.
  • Risiko for investeringen.

Vi måler besparelserne konkret, og indregner kun de dokumenterede besparelser.

 • Økonomi:
  • For en typisk kommune betyder det ca. 2,5 millioner kroner netto, i besparelser per år.
  • Da midlerne kommer fra energiomkostningerne, frigives de fra det eksisterende budget til bygningernes drift.

Frigiv jeres medarbejdere til andet arbejde

Vores centrale optimeringscenter står for den automatiske prædiktive optimering. 
Herefter fortsætter vi intelligent med at lære jeres bygninger at kende, til gavn for både pengepung og klima.
Det betyder at I ikke selv skal justere eller skrue på noget.
Det klarer vi helt automatsik for jer.

Aftalemodellen

 • Aftalemodellen er enkel: ReMoni tager den fulde omkostning og risiko, imod at få en rimelig projektstørrelse og acontobetaling.

 • Besparelsen måles og afregnes konkret:
  • Den konkrete besparelse ved optimeringen måles kontinuert, så vi kun afregner det vi faktisk sparer.
  • Besparelsen deles så I får netto 25 % af den samlede besparelse, på trods af at I ikke har nogen omkostninger eller risiko.
  • Besparelsen opgøres årligt efter varmesæsonen, per 30/6, og differencen til acontobetalingen afregnes.

 • Aftalestørrelse: Da der er betydelig variation imellem bygninger skal vi have lov at optimere varmen i alle jeres ikke-beboelses bygninger.

 • Aconto betaling: 50 % af den forventede årlige pris betales ved start af hvert år. Det er blot en acontobetaling som modregnes i den efterfølgende årlige opgørelse.

 • Bindingsperiode: 3 år, herefter et års opsigelsesvarsel.

Kunstig intelligens der lærer over tid

Prædiktiv varmeoptimering er anderledes end traditionelle løsninger.
Vores kunstige intelligens lærer den enkelte bygning at kende over tid.
Straks efter installation går vores centrale optimeringscenter i gang med at justere bygningerne ind efter det specifikke behov.
Geografisk placering, åbningstider og vejrdata tages med ind i algoritmerne, så I kan spare mest muligt.

AI

Tekniske detaljer

ReSave lever op til de tekniske specifikationer for høj-klasse løsninger, og mere til:

 • Energibesparelserne måles konkret ved hjælp af vores clamp-on varme-energimåler FlowMoniEnergy. Denne kalibreres op imod den eksisterende afregningsmåler uanset hvilken energikilde den bruger, så energibesparelsen kan måles. For at sikre at besparelserne faktisk skabes af den Prædiktive VarmeOptimering, slukker vi for optimeringen hver 10. dag, så vi har en helt konkret måling af besparelsen imellem de dage hvor modellen kører og de dage hvor den ikke kører. For at øge energibesparelsen slukkes kun hver 20. dag fra andet år, da vi her blot skal valideres besparelses-andelen.
 • Sikkerhed og stabilitet:
  • Dataforbindelserne er krypterede.
  • Cloud løsningen lever op til de nyeste IoT standarder, og hostes hos Microsoft Azure.
  • Sensorer og gateways kan styres og opdateres fra clouden, så sikkerhedsopdateringer og ny software kan rulles ud automatisk.
 • Performance:
  • Vi kører ikke-invasivt clamp-on så vi undgår at ødelægge noget i installationen.
  • Vi kan måle kontinuert på sekundniveau.
  • Sensorerne holder batteri i 15 år, og de er skabt til genanvendelse.
  • Vi kan lægge nye funktioner på alt hardware trådløst og uden brugeren skal involveres (OTA).

Bliv ringet op af en venlig rådgiver