Så er årspublikationen ‘Energi22’ på gaden. Og vi er med på side 6.

’Energi22 – Forskning viser vej mod et grønt og energieffektivt Danmark’ bringer data om brug af midler plus 9 stærke eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber værdi for Danmark.
ReMoni er ét af eksemplerne 😀

I en fælles leder fra de tre programmer understreger forperson Anders Eldrup fra Innovationsfonden, bestyrelsesformand Anne Grethe Holmsgaard fra EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Elforsk AB/Green Power Denmark vigtigheden af fortsat at have #forsyningssikkerhed#klima og #økonomi som grundpiller i den danske energipolitik.

Årspublikationen udgives af Innovationsfonden, EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram og ELFORSK, der administreres af Green Power Denmark i samarbejde med Energistyrelsen og kan læses her:
https://lnkd.in/eum3y7V8