Skip to content

Databaseret Energiledelse

Genvejen til succesfuld energiledelse:

En stor del af arbejdet med at skrive rapporten til den årlige energigennemgang og audit, består erfaringsmæssigt i at indsamle og behandle data fra forskellige systemer, afdelinger og områder.

Med ReMoni’s Databaserede Energiledelse vil der altid være adgang til konsoliderede data, regressionsanalyser og EnPI’er (Energy Performance Indicator). Dermed kan din tid bruges der hvor der virkelig kan skabes værdi: Identifikation og implementering af optimeringsmuligheder.

Vi går efter flere udfordringer på én gang:

  1. Indsamling af relevante data er en ressourcekrævende proces, der involverer flere systemer og medarbejdere.

  2. Manuelt indsamlede data er ofte ufuldstændige og fejlbehæftede.

  3. Det er svært at skabe et let tilgængeligt løbende indblik i udviklingen i energiforbruget.

Frigiv jeres medarbejdere til andet arbejde

Automatisk dataindsamling, validering og rapportering betyder at ressourcer der tidligere blev brugt på manuelle processer kan frigives.

Vi sørger for at data er til rådighed, når I har brug for det.

Indsamling af eksisterende data

Vi henter data fra eksisterende datakilder. Typisk fra kilder som:

  • Energileverandører
  • CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring)
  • SRO-anlæg (Styring Regulering og Overvågning)
  • Produktionsstyringssystemer

Etablering af nye data
Hvor der hidtil har været manuel aflæsning af forbrugsmålere etablerer vi automatisk opsamling af data.
De ikke-invasive clamp-on sensorer fra ReMoni gør installationen uden på kabler og rør hurtig og let.

Samling af data i dashboards
På baggrund af de opsamlede data skaber vi relevante dashboards der kan bruges direkte i Energiledelsesrapporten eller i anden intern rapportering. I skal altså ikke bruge tid på manuelt at lave grafer og tabeller i Excel eller lignende.

DS/ISO 50001 rapportering

De automatiserede rapporter er til rådighed når I har brug for det.

Rapporterne kan integreres direkte i jeres ledelses- og ISO 50001 rapportering.

Og de kan tilgås alle steder fra.

Tekniske detaljer

Unikke IoT sensorer

Vores trådløse clamp-on sensorer eliminerer at nye fejl opstår under installation, og gør det langt nemmere at installere dem. Med de ikke-invasive IoT-sensorer kan vi installere sensorer risikofrit i jeres produktion.

Nemt, hurtigt og indenfor for normal arbejdstid uden at genere eller lukke ned for maskiner.

Kunstig Intelligens

Vi bruger kunstig intelligens til at lære bygningens termiske egenskaber at kende, hvornår bygningen typisk anvendes - og tager naturligvis højde for vejrudsigten.

Den avancerede matematik (AI), som er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gør det muligt at bygge langt enklere og mere robuste løsninger end man ellers ser i markedet.

”ReMoni leverer ikke bare sensorer, de har en sammenhængende løsning der bare virker – og de leverer data der er til at stole 100 % på.
Og så er løsningen utrolig nem at gå i gang med.

Vi fik stor ros af auditøren fra DNV GL – hun havde sjældent set så godt en gennemarbejdet og detaljeret energikortlægning.
Så stor cadeau til ReMoni for det fine datagrundlag.”

- Henrik Olsen, Teknisk Chef, Centrum Pæle

Yes, I would like to get started with Data Driven Energy Management