Dansk IoT understøtter Centrum Pæles energikortlægning

Det er en stor udfordring for betonbranchen at omstille en CO2 tung produktion til bedre bæredygtighed.

Hos Centrum Pæle er man klar over, at alt hvad der produceres, har et CO2 aftryk – og at der på alle måder skal arbejdes på at reducere dette så meget som muligt.

Centrum Pæle benytter FN’s 17 bæredygtige mål som rettesnor for at blive mere bæredygtig. 

For at komme derhen, hvor man kan lave de tiltag der reducerer CO2-aftrykket mest effektivt, er det nødvendigt at vide, hvor man skal sætte ind.

Derfor arbejder man også allerede med miljøledelse efter ISO 14001 hos Centrum Pæle og da Teknisk chef Henrik Olsen skulle i gang med energisyn af fabrikken fandt han ud af at man kunne tage udgangspunkt i ISO 50001 pkt. 6.3. 

Og så fik han en tanke: 

– Kan man nå at energikortlægge hele produktionen på 10 uger hvis man får hjælp af smarte IoT-sensorer? 

10 uger er nemlig den tid maskinmesterstuderende skal i bachelorpraktik til sidst i studiet. 

Studerende Jens Laasholdt tog udfordringen op. Praktikperioden var dog ikke helt nok, men pga. Jens’ gode indsats fik han tilbudt fastansættelse for at gøre projektet færdigt og for at arbejde videre med klima- og energioptimeringer. 

Med hjælp fra ReMonis patenterede IoT-sensorer og Cloud-baserede analyseværktøj gik Jens i gang med opgaven.  

”ReMonis smarte sensorer var en kæmpe hjælp til at løse opgaven. Med sekund- og minutværdier fik vi pludseligt et detaljeret billede af produktionen på et niveau vi ikke har haft før”, udtaler Henrik Olsen og fortsætter: 

”ReMoni leverer ikke bare sensorer, de har en sammenhængende løsning der bare virker – og de leverer data der er til at stole 100 % på. Og så er løsningen utrolig nem at gå i gang med. Vi fik stor ros af auditøren fra DNV GL – hun havde sjældent set så godt en gennemarbejdet og detaljeret energikortlægning. Så stor cadeau til ReMoni for det fine datagrundlag.” 

Udover energiforbedringer på selve fabrikken, ser Centrum Pæle også på hvordan man kan bidrage til at fremtidens grønne byggeri får sin energi fra bæredygtige kilder. Derfor arbejder Centrum Pæle på at udbrede deres energipæle. Med energipælene kan man levere jordvarme og køl til bygningen samtidig med at man bærer den.