Case: 1.176 sqm office
Measured savings: 34,9%

Green energy vision mission

The solution/cooperation model:

In this project, the customer has chosen a risk-free model, where ReMoni takes the entire cost and risk.

This means that ReMoni supplies equipment, installation and operation in return for a share in the documented savings achieved.

Consumption without the solution:
60,9 kWh/m2

Consumption with the solution:
39,7 kWh/m2

The building:

 • 1.176 sqm office
 • Heating source: district heating
 • Built in 1904

Try our energy calculator
and see how much you can save

Open letter to the Romanian Government and Ministry of European Funds


Open letter to the Romanian Government and Ministry of European Funds

Opportunities for international investments in Eastern Romania.

Dear Sirs,

We are an international technology company (from Denmark) willing to set-up a high-tech manufacturing facility in Eastern Romania. We believe it could be a strong asset for the Romanian society, and we have already established the needed local collaborations in Romania, to ensure a strong Romanian anchoring.

We have applied for (grants-based) funding in one of the very few/ maybe the only EU-funding scheme for innovation in Romania which was open to EU-based companies without a direct presence in Romania (when submitting the application) – POC PTI programme (Proiect Tehnologic Inovativ, aferent Acțiunii 1.2.1, apelurile POC/163/1/3 (Less Developed Regions și ITI Delta Dunării – http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4334/despre-oi-cercetare-comunicare-rezultatele-finale-privind-selec-ia-proiectelor-propuse-spre-finan-are-pentru-ac-iunea-1-2-1-proiect-tehnologic-inovativ-apelurile-poc-163-1-3-i-poc-222-1-3).

Six months after the funding application was admitted for funding, the company has now been placed on a waiting list, after the initial programme budget has been reduced  –
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologic-inovativ/2020/rezultate/lista-finala-a-proiectelor-aflate-pe-lista-de-rezerva-ldr-less-developed-regions-exceptand-iti.pdf.

This happened after an extremely long competition calendar/ evaluation process (over 2 years since the call/ competition deadline):

 • Call/ Competition opened: November 2017;
 • Application submitted at the initial deadline: March 2018;
 • Competition extended deadline on: May 2018;
 • Evaluation results: December 2019
 • Evaluation update published by the Fund Operator/ List of beneficiaries and reservelist – May 2020.

We have seen multiple initiatives of the Romanian government to allocate funding to enterprises through various programmes, including extending programmes’ budgets to the waiting lists of some of the older funding schemes – https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24202/propunerile-executivului-de-relansare-economica-granturi-si-instrumente-financiare-pentru-imm-uri-companii-mari-fermieri

These initiatives don’t include, unfortunately, the funding programme where we are on the waiting list. It is disappointing to see this, especially since this is a programme that stimulates innovation on the Romanian market – a topic which seems to be key on the Government’s agenda.

We are not the only company on the waiting list of this funding programme, and we believe our thoughts are shared by many other companies on this waiting list.

On multiple occasions we have expressed our commitment for this project, which would involve a significant investment from our side on the Romanian market. We have initiated early stage engagement activities on the Romanian market, both on the production side and the development side, in order to ensure a strong and timely project effect in Romania. This proves our commitment to establish significant business and generate new workplaces on the Romanian market.

We are a European innovator in our field, based in Denmark, who is interested in setting up a highly innovative manufacturing unit in Romania in close collaboration with the Technical faculty/ IT department of the Iasi university in Romania – https://www.uaic.ro/. We consider moving our entire production to Romania and an important part of our entire development, but we cannot do this without the grant funding support.  

Especially during these unprecedented times, with the impacts of the COVID-19 crisis to be felt by the business environment across the world for the foreseeable future, the government’s support for such projects is more important than ever. We believe funding budgets should be maintained or increased (not decreased) and funding support accelerated.  

In this context, we kindly invite you to assess the opportunity of including this funding competition (and the companies on its waiting list) on the list of support measures (budget allocations and extensions) considered by the Romanian government for the upcoming period.

For any further details about our project and company, please do not hesitate to contact us.

Bo Eskerod Madsen

CEO | ReMoniScrisoare deschisă adresată Guvernului României, Ministerului Fondurilor Europene, precum si altor părți interesate

Oportunități pentru investiții internaționale în România/ Regiunea Nord-Est (Iași).

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Suntem o companie internațională de tehnologie din Danemarca interesata sa investească intr-un centru de producție high-tech la Iași, in Estul României. Credem că ar putea fi o investiție relevanta pentru piața românească și am stabilit deja colaborările locale necesare pentru a asigura o baza solida.

Am solicitat finanțare (pe bază de granturi) într-unul dintre puținele/ poate singura schemă de finanțare UE pentru inovare din România care a fost deschisă companiilor cu sediul în UE, fără prezență directă în România (la depunerea cererii): programul POC PTI (Proiect Tehnologic Inovativ, aferente Acțiunii 1.2.1, apele POC/163/1/3 (Regiunile mai puțin dezvoltate și ITI Delta Dunării), apelul 2018 –
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4334/despre-oi-cercetare-comunicare-rezultatele-finale-privind-selec-ia-proiectelor-propuse-spre-finan-are-pentru-ac-iunea-1-2-1-proiect-tehnologic-inovativ-apelurile-poc-163-1-3-i-poc-222-1-3 )

La șase luni de la primirea scrisorii de admitere a cererii de finanțare, compania a fost plasată pe o listă de așteptare, după ce bugetul inițial al programului a fost redus –
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologic-inovativ/2020/rezultate/lista-finala-a-proiectelor-aflate-pe-lista-de-rezerva-ldr-less-developed-regions-exceptand-iti.pdf.

Acest lucru s-a întâmplat după un calendar de competiție/ proces de evaluare extrem de lung (peste 2 ani de la termenul limită de depunere a aplicației:

 • Deschidere Apel noiembrie 2017;
 • Cerere depusă la termenul limita inițial: martie 2018;
 • Termenul prelungit al apelului: mai 2018;
 • Rezultate evaluare: decembrie 2019
 • Update din partea Autorității de Management – Lista beneficiarilor de pe lista de rezervă – mai 2020.

Am văzut multiple inițiative ale Guvernului României de a aloca finanțare întreprinderilor prin diverse programe, inclusiv extinderea bugetelor pentru unele programe de finanțare, astfel încât sa acopere si listele de așteptare ale unora dintre schemele de finanțare mai vechi – https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24202/propunerile-executivului-de-relansare-economica-granturi-si-instrumente-financiare-pentru-imm-uri-companii-mari-fermieri.

Aceste inițiative nu includ, din păcate, programul de finanțare în care compania noastră se află pe lista de așteptare. Este dezamăgitor să vedem acest lucru, mai ales că acesta este un program care stimulează inovarea pe piața românească – un subiect care pare a fi esențial pe agenda Guvernului României.

Nu suntem singura companie de pe lista de așteptare a acestui program de finanțare și credem că poziția noastră este împărtășite de multe alte companii de pe această listă de așteptare.

În mai multe rânduri ne-am exprimat angajamentul pentru acest proiect, care ar implica o investiție semnificativă din partea noastră pe piața românească si care va genera noi locuri de munca. Am inițiat activități pregătitoare pe piața românească, atât pe partea de producție, cât și pe cea de dezvoltare, pentru a asigura succesul proiectului pe piața din România.

Suntem un inovator european în domeniul nostru, cu sediul în Danemarca, care este interesat de înființarea unei unități de producție extrem de inovatoare în România, în strânsă colaborare cu facultatea tehnică/ departamentul IT al universității din Iași din România – https://www.uaic.ro/ Luăm în considerare mutarea întregii noastre activități de producție în România și o parte importantă a întregii noastre dezvoltări, dar nu putem face acest lucru fără sprijinul financiar nerambursabil solicitat prin programul de finanțare menționat mai sus.

In aceste vremuri fără precedent, in care impactul crizei COVID-19 urmează să fie resimțit de mediul de afaceri din întreaga lume în viitorul apropiat, sprijinul Guvernului pentru astfel de proiecte este mai important ca oricând. Considerăm că bugetele de finanțare ar trebui menținute sau majorate (nu reduse), iar sprijinul pentru finanțare ar trebui accelerat.  

În acest context, vă invităm să evaluați oportunitatea includerii acestei competiții de finanțare (și a companiilor de pe lista sa de așteptare) pe lista măsurilor de sprijin (alocări bugetare și prelungiri) luate în considerare de Guvernul României pentru perioada următoare.

Pentru mai multe detalii despre proiectul si compania noastră, va rugam nu ezitați sa ne contactați.

Bo Eskerod Madsen

CEO | ReMoni