Københavns kommune sparede kr. 120.000 nemt og hurtigt uden nye investeringer

”Vores største aha-oplevelse var besparelsen på 120.000 kr. om året. Endda uden at belaste anlægsbudgettet - og kun ved at justere anlæggene ind på baggrund af data.”

”Det begynder med at DTU efterspørger en skole til et projekt ang. energieffektivisering i Smart Cities Accelerator programmet”, fortæller Louis Jacobi, energimanager hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune.

Han fortsætter: ”Vi har Tagensbo skole der er en ældre skole men som sidenhen er renoveret og ombygget i 2011. Den er meget repræsentativ for skolerne i kommunen. DTU kommer med de her smarte IoT sensorer og så begynder vi at monitorere og indsamle data.”

Det bliver besluttet at kigge på fjernvarmen – eller rette afkølingen af denne. Her kan der nemlig være mange penge at hente. Efter den nemme montering af sensorer, begynder minut-data hurtigt at strømme ind. Via online dashboards kan BUF energiteamet og DTU se hvordan det står til på skolen. ”Vi holder øje med afkølingen, men også med fremløbstemperaturen – vi ser ofte at den er for høj i forhold til udetemperaturen” siger Louis.

”For os i BUF energiteamet handler det om at drifte bygningerne så billigt som muligt uden at gå på kompromis med indeklimaet. Pengene skal jo helst bruges på eleverne - ikke på drift.

En dårlig afkøling betyder, at varmeværket enten skal sende mere fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen på vandet, hvis der skal være varme nok til alle. Begge dele giver et større energiforbrug – Enten fordi de pumper, der sender vandet rundt i systemet, skal bruge mere el til at pumpe mere vand ud, eller fordi der opstår et større varmetab i ledningsnettet og varmeanlægget, når temperaturen hæves. ”Med alle de nye bi-målepunkter nærmer vi os rigtig energiledelse. Det her giver værdi” forklarer Louis.

Og værdi gav det. Helt konkret lige omkring 120.000 kr. om året i besparelser på varmeregningen. Og vel at mærke uden dyre investeringer, kun justeringer af anlægget blev foretaget.

”For os i BUF energiteamet handler det om at drifte bygningerne så billigt som muligt uden at gå på kompromis med indeklimaet. Pengene skal jo helst bruges på eleverne - ikke på drift. Vi vil jo gerne ramme 21 grader i klasselokalerne året rundt, men det kan være svært når vi ingen bimålepunkter har”, siger Louis - og fortsætter:

”I dag har vi bygninger der er overventilerede, simpelthen fordi de er for varme. Ventilation og varme står og kører mod hinanden, men vi kan ikke indregulere ud fra hovedmåler-data. Tænk hvis vi havde bi-målepunkter ude i varmestrengene og i ventilationsanlægget med tilhørende alarmer. Se dét ville være rigtig energiledelse” siger Louis med et drømmende blik.

Faktaboks:
De 11 partnere i Smart Cities Accelerator+ er støttet af EU-programmet: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Frem mod efteråret 2022 skal partnerne udvikle skalerbare modeller og metoder til at undgå spidsbelastningsperioder i el- og varmeproduktionen og til at gøre energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt. Ét af de fire hovedområder indenfor Smart Cities Accelerator programmet er ’Datadrevne værktøjer til at sikre en helhedsorienteret, energieffektiv og indeklimaoptimal bygningsrenovering’ og her er ReMonis IoT sensorer og cloud-løsning blevet brugt på Tagensbo skole i Københavns kommune.

Louis Jacobi er uddannet energiteknolog fra Københavns Erhvervsakademi i 2017. Herefter tog han overbygningen til energimanager i 2019. Louis har været ansat som Energimanager i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) siden 2019.

Tagensbo Skole er oprindeligt fra 1938. Lokalerne er blevet moderniserede, og de eksisterende gymnastiksale ombygget til fritidshjem og faglokaler. En stor tilbygning rummer ny skole- og administrationsbygning samt en stor multihal, som også fungerer som kulturhus for bydelen udenfor skolens åbningstid.

Dansk IoT understøtter Centrum Pæles energikortlægning

Dansk IoT understøtter Centrum Pæles energikortlægning

Det er en stor udfordring for betonbranchen at omstille en CO2 tung produktion til bedre bæredygtighed.

Hos Centrum Pæle er man klar over, at alt hvad der produceres, har et CO2 aftryk – og at der på alle måder skal arbejdes på at reducere dette så meget som muligt.

Centrum Pæle benytter FN’s 17 bæredygtige mål som rettesnor for at blive mere bæredygtig. 

For at komme derhen, hvor man kan lave de tiltag der reducerer CO2-aftrykket mest effektivt, er det nødvendigt at vide, hvor man skal sætte ind.

Derfor arbejder man også allerede med miljøledelse efter ISO 14001 hos Centrum Pæle og da Teknisk chef Henrik Olsen skulle i gang med energisyn af fabrikken fandt han ud af at man kunne tage udgangspunkt i ISO 50001 pkt. 6.3. 

Og så fik han en tanke: 

– Kan man nå at energikortlægge hele produktionen på 10 uger hvis man får hjælp af smarte IoT-sensorer? 

10 uger er nemlig den tid maskinmesterstuderende skal i bachelorpraktik til sidst i studiet. 

Studerende Jens Laasholdt tog udfordringen op. Praktikperioden var dog ikke helt nok, men pga. Jens’ gode indsats fik han tilbudt fastansættelse for at gøre projektet færdigt og for at arbejde videre med klima- og energioptimeringer. 

Med hjælp fra ReMonis patenterede IoT-sensorer og Cloud-baserede analyseværktøj gik Jens i gang med opgaven.  

”ReMonis smarte sensorer var en kæmpe hjælp til at løse opgaven. Med sekund- og minutværdier fik vi pludseligt et detaljeret billede af produktionen på et niveau vi ikke har haft før”, udtaler Henrik Olsen og fortsætter: 

”ReMoni leverer ikke bare sensorer, de har en sammenhængende løsning der bare virker – og de leverer data der er til at stole 100 % på. Og så er løsningen utrolig nem at gå i gang med. Vi fik stor ros af auditøren fra DNV GL – hun havde sjældent set så godt en gennemarbejdet og detaljeret energikortlægning. Så stor cadeau til ReMoni for det fine datagrundlag.” 

Udover energiforbedringer på selve fabrikken, ser Centrum Pæle også på hvordan man kan bidrage til at fremtidens grønne byggeri får sin energi fra bæredygtige kilder. Derfor arbejder Centrum Pæle på at udbrede deres energipæle. Med energipælene kan man levere jordvarme og køl til bygningen samtidig med at man bærer den. 

Unilever minimerede udgifter til spild med PowerMoniMain

Unilever

Ny sensorteknologi finder fejl og optimerer driften hos Unilever

Energikonsulent og ejer af AX Energi, Peter Bruun, har på kort tid optimeret performance på dele af Unilevers produktionsanlæg med en ny multisensor. Sensoren hedder PowerMoniMain og er udviklet hos GreenTech-virksomheden ReMoni.

Den leverer real-time data, elmåling, driftsinformation og overblik for det aktuelle energiforbrug. En PowerMoniMain giver mulighed for at måle på flere forskellige installationer og enheder på samme tid, døgnet rundt.

Plads til forbedring 

Som mange andre energikonsulenter har Peter Bruun brugt meget tid på at opspore strømforbrug og strømslugere, der spilder ressourcer og brænder unødvendig strøm af. I jagten på det usynlige strømforbrug har han anskaffet sig en PowerMoniMain, som på rekordtid gjorde det muligt at optimere dele af Unilevers produktionsapparat.

“En af fordelene ved PowerMoniMain er, at man får data på flere forskellige maskiners performance og forbrug samtidigt,” fortæller Peter Bruun.

Peter Bruun fortsætter: ”Med kontinuerlige data for flere installationer, får jeg en viden, jeg ikke har haft før – det gør det let for mig, da datasammenhænge hurtigt viser de problematiske maskiner.”

Overvåg op til 15 tekniske installationer

En PowerMoniMain kan måle elforbrug på helt op til 15 tekniske installationer ad gangen, og ifølge Peter gør den det muligt at optimere driften på baggrund af ny, konkret indsigt i det aktuelle forbrug. Det gør det for eksempel let at opdage enheder, der bruger strøm om natten på trods af, at produktionen er lukket ned.   

Peter Bruun holder sig opdateret på ny teknologi. Derfor købte han straks en PowerMoniMain, da den blev lanceret. Den blev hurtigt installeret hos Unilever – de har nemlig fokus på besparelser og på at reducere strømforbrug og spild.

Dette første projekt hos Unilever afslørede et årligt energispild på kr. 86.000,- inden for 10 dage. 

De registrerede data blev vist i ReMonis cloud-platform ReCalc kort efter at sensor og gateway var blevet installeret.

Måling på alle typer el-motorer

Uanset hvilke elforbrug eller eldrevne maskiner du vil måle på og følge, kan du bruge en PowerMoniMain.

Du kan få driftsmønster og el-måling på eltavler og alle typer elmotorer som f.eks. kompressorer, pumper, ventilationsanlæg, produktionsudstyr, CNC-maskiner og meget mere. PowerMoniMain kan også bruges til at måle strømforbrug på ladestationer eller strømproduktion på solpaneler.

ReMoni PowerMoniMain leverer data for maskinernes driftstimer, så vedligehold og serviceeftersyn kan planlægges ud fra konkret viden. Med en høj og kontinuerlig datasampling får du desuden værdifulde data til OEE-analyse på dit produktionsudstyr.

”Heldigvis er det stadig Clamp-On uden på kablerne, og en PowerMoniMain tager ikke plads i tavlen,” fortæller Peter: ”Ja, faktisk kan den da også bare blive siddende, så har vi fremover tjek på elforbruget og monitorering af driften på denne produktionslinje.” 

Peter bekræfter, at det er relativt let at installere en PowerMoniMain, og at det tager betydeligt kortere tid at få op at køre end andet udstyr til overvågning af strømforbrug.

Hurtig at installere

Peter bekræfter, at det er let at installere en PowerMoniMain, og at det tager meget kortere tid at få op at køre end andet udstyr til elmåling. Rent praktisk installeres PowerMoniMain i en eltavle. ReMoni’s gateway sender data trådløst til cloud-platformen ReCalc – så nemt er det.

PowerMoniMain kan måle og overvåge flere forskellige maskiner på samme tid. Den kan både bruges til screening og til permanent elmåling.

Reducering af energispild i detailhandlen kræver fleksibilitet
Forskning fra Syddansk Universitet, viser at fleksibel og nøjagtig overvågning af lys, ventilation, køl og frys i detailhandlen afslører skjult ressourcespild.

Når det kommer til ressourceforbrug, er der plads til forbedring i detailindustrien. Spild kan påvises ved hjælp af ReMoni-sensorer, som måler forbrugsprofilen i tekniske installationer.

“Vi flytter de trådløse sensorer fra installation til installation og måler forbrug direkte fra ydersiden af kablerne,” siger professor ved Center for Energy Informatics på Syddansk Universitet, Mikkel Baun Kjærgaard, om det EUDP-støttede forskningsprojekt FlexRestore.

“På den made får vi hurtige og konkrete svar på, hvordan forbrugsprofilen ser ud. Denne fremgangsmåde afslører energispild og leverer på samme tid vigtige data. Projektet tog os mindre end en dag at gennemføre, og data taler for sig selv. For eksempel kan vi se betydningen af forskellige måder at håndtere produktopfyldning, og hvordan det kan lede til energispild,” Mikkel Baun Kjærgaard konkluderer: Mikkel Baun Kjærgaard.

 

Fremtiden kan tilpasses

Fremtidens måde at producere strøm bliver mere fleksibel med ressourcer som solenergi og vindenergi. Derfor skal fremtidens ressourceovervågning være mere fleksibel og detaljeret, forklarer professoren. Det er her, ReMonis sensorer kan gøre en væsentlig forskel. 

Mikkel Baun Kjærgaard konkluderer:  

“Sensorerne er trådløse, og det at de er så fleksible, gør vores arbejde let. Disse sensorer skiller sig ud, fordi de er så lette at arbejde med.”

Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer


Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer.

Der er mange penge at spare i offentlige bygninger, virksomheder og institutioner. Det demonstrerer brugen af ReMonis trådløse IoT-sensorer i et projekt af Danish Energy Management, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Faktabaserede beslutninger er i høj kurs, når det kommer til energioptimering i private så vel som offentlige virksomheder og institutioner. Jakob Nørby, der er Markedsansvarlig for energirenovering hos Danish Energy Management, forklarer:

“Vores kunders beslutninger skal i højere grad være faktabaserede, end det er tilfældet i dag. Det mener jeg, vil føre til stadig mere robuste eksempler på energioptimering og -renovation.”

Målingerne i institutionen viste et klart behov for forbedring

Energiprojekt i en lokal institution

Som en del af projektet ved navn E-snap, der er støttet af Danish Energy Agency, er der blevet installeret en håndfuld Clamp on-IoT sensorer i en lokal daginstitution i Aarhus.

Formålet var blandt andet, at tjekke op på potentialet for besparelser i bygningens opvarmning. Da sensorerne var sat op, viste målingerne, at opvarmningen ikke fungerede optimalt. Sensorerne målte temperaturer på centralvarmerørene, som ikke var optimale, selvom alt ellers så fint ud.

“Vores behov opstår typisk, når vi mistænker, at tekniske anlæg ikke performer optimalt og derfor giver et stort energispild. Denne mistanke kan bekræftes af for eksempel IoT-sensorer,” siger Jakob Nørby.

Læs Dagens Byggeris artikel om projektet her

 

Return of Investment fordoblet

Målingerne I daginstitutionen viste tydeligt, at der var plads til forbedring. Jakob Nørby fortæller, at projektet tog udgangspunkt i ventilationen. 

I dette eksempel skulle ventilationen kun køre inden for åbningstiderne – og det viste sig hurtigt, at det med de aktuelle ventilationsindstillinger ikke var tilfældet. Da sensorerne var sat op, blev Return of Investment – ROI – fordoblet.

“Vi vidste, der var nogle fejl i de tekniske installationer. Nogle gange fungerer det bare ikke som forventet. Men vi vidste ikke, at dette tilfælde var så galt, som det faktisk viste sig at være,” forklarer Jakob Nørby og understreger, at han er en upartisk rådgiver, og at der kunne have været brugt andre sensorer end ReMonis i projektet.

Da valget faldt på ReMoni, skyldtes det den komplette løsning. Alt virkede sammen fra starten, og da sensorerne var installeret uden på kablerne, forløb alt andet automatisk.

 

Det betaler sig 

Jakob Nørby ser gode muligheder i ReMonis løsning.

“Der er faktisk ikke nogen form for bygning, vi ikke har gode chancer for at finde besparelser i. Kontorbygninger, offentlige bygninger, offentlige institutioner og produktionshaller – bare for at nævne et par stykker. Vi kan hurtigt og let danne os et overblik over energisituationen. Og så endda til en langt lavere pris end vi hidtil har set på markedet.”

Silkeborg Kommune overvinder Legionella

Farlige Legionella-bakterier spreder sig og udgør en stigende sundhedsrisiko.

Det tvinger kommuner og bygningsansvarlige til at tænke innovativt, idet forebyggelse og identificering af Legionella, særligt i offentlige bygninger og institutioner, kan gøre en væsentlig sundhedsmæssig forskel.

Det har hidtil været vanskeligt at identificere præcis hvor i rørene, bakterier spreder sig, fordi det er udfordrende at skulle inspicere rørene meter for meter. Så da Silkeborg Kommune begyndte at screene plejehjem for Legionella, var de positive over ReMonis løsning. Den gav dem en indikation af, hvor udbruddet var og forudså, hvor fremtidige udbrud ed stor sandsynligvis ville forekomme.

“Vi har begrænset tid til at løse vores opgaver,” fortæller ledende ingeniør ved Silkeborg Kommune Jesper Buchardt. ”Med sensoren FlowMoni kan vi få resultaterne øjeblikkeligt og blive færdig med opgaverne hurtigere. Vi placerer sensorerne strategisk for at overvåge, hvor der er tilbageløb eller uønsket opvarmning af det kolde vand, der skal være under 20°C, hvis vi vil undgå bakteriekolonier.”

Læs mere om ReMonis Legionella-løsning i Energy Supply

Let at tilpasse

Sensorerne er trådløse og derfor lette at tilpasse, hvilket gør det let at overvåge den enkelte installation med data af høj præcision. Jesper Buchardt fortsætter: 

“Vi har adgang til andet overvågningsudstyr, men hvis systemet skal konfigureres, bliver det ofte både tidskrævende og udfordrende. ReMonis sensorer lever virkelig op til vores forventninger på grund af den lette installation. Vi kan aflæse resultaterne med det samme.” 

Kom bakterierne i forkøbet

Med en kombination af AI og IoT registrerer sensorerne temperaturer, og det er på den baggrund, ReMonis løsning kan forudse risiko for bakterieformation. ReMonis udstyr sender en alarm til den bygningsansvarlige, så det bliver muligt at forebygge et udbrud af for eksempel Legionella-bakterier der, hvor risikoen er størst.

Ifølge ReMonis CEO, Bo Eskerod Madsen er der særligt to elementer, der gør det til en win-win situation:

“Som kommune eller virksomhed er der mange penge at spare, fordi I for det første selv kan installere sensorerne og for det andet kan aflæse jeres realtidsdata, når det passer jer. Derfor mener vi, at ReMonis løsning er win-win – både for jeres budget og for jeres brugeres sundhed.”

Vi tager pulsen på Odense med clamp-on IoT sensorer

Odense City IoT sensors

Odense er i hastig udvikling

Over alt spirer nye bygninger op og giver byen et dynamisk udtryk.

De offentlige bygninger emmer af byboere og turister, som alle skaber energi - energi som Kristian Bork tager pulsen på hver evig eneste dag for at spare ressourcer og, selvfølgelig, kolde cash.

Fra sit skrivebord i afdelingen Bygninger og Vedligehold - i den tredjestørste by i Danmark - kontrollerer den systematiske bygningsvedligeholdelse alt fra offentlige toiletter til folkeskoler, museer og kulturinstitutioner. Det er Kristians ansvar at bygningen og alle installationerne i den. En opgave der kræver innovative løsninger på grund af den store udfordring med forskellige bygninger.

Reducer CO2-udledningen

Ud over vedligeholdelsen arbejder Kristian på at reducere bygningernes CO2-udledning.

Som en del af Odenses Green Energy-Lean projekt vil byen reducere sin CO2-udledning fra 244 offentlige bygninger med 40% - så økonomisk og effektivt som muligt, naturligvis. Energimonitorering har indtil nu været dyrt og kompliceret. Derfor kræver disse udfordringer en helt ny tankegang.

Det er en af grundene til, at Kristian er begejstret for ReMoni.

Clamp-on sensorer hjælper dig med at forstå forbruget

Ved at installere ReMonis IoT sensorer clamp-on på ydersiden af elektriske installationer samt vand- og varmerør, bevarer Kristian overblikket over energiforbruget ved at logge ind i software-programmet ReCalc. Her modtager han alarmer i tilfælde af overforbrug og lækage. Kristian forklarer: 

"ReMoni gør det let at kortlægge hele bygningen. Jeg kan overvåge alle energidrevne enheder - ikke kun bygnings hovedmåler - uden at skulle skære i kabler og rør. Det er let at installere - forudgående kendskab er ikke nødvendigt."

Fejlfinding bliver let og takket være den kunstige intelligens kan du let forudse og forebygge skader og ressourcespild," siger han og runder af: "Det er genialt."