Relevant studiejob: Installation og test af klima-teknologi

Stillingen er besat.

Hos ReMoni drejer det hele sig om at effektivisere brugen af energi og vand, så vi eliminerer spild af ressourcer og kun bruger det, der er nødvendigt. Det gør vi via intelligente løsninger, bygget ovenpå vores egne avancerede sensorer. Vi er allerede 45 ansatte der arbejder hårdt på det, men vi har brug for yderligere hænder.

Vi har mange spændende projekter i gang, og har ofte brug for at få testet forskellige ideer af i vores afdeling for implementering, ligesom vi tit har brug for ekstra hænder til andre tekniske opgaver. Til at hjælpe med alt dette søger vi derfor en selvstændig, teknisk velfunderet og ikke mindst nysgerrig stu-derende til at arbejde 1-2 dage om ugen.

Jobbet består i at sammensætte og afprøve forskellige løsninger i de projekter, hvor vores standardløs-ninger ikke dækker, samt installere og hjælpe med at drifte disse hos vores kunder. Udover teknisk interesse og nysgerrighed kræver jobbet derfor, at du har kørekort og adgang til bil, ligesom du skal have mulighed for at køre ud til kunder i hverdage indenfor normal kontortid. Besøgene planlægges i god tid, så det kan passe ind i forhold til din undervisning.

Arbejdet foregår hos vores kunder, hjemmefra, og fra vores adresse i Skanderborg tæt ved banegår-den og gode togforbindelser.

Vi stiller ikke særlige krav til din uddannelse, da det er din tekniske nysgerrighed og vilje til at komme i mål, der er vigtigst. Vi tilbyder en attraktiv studieløn, ligesom vi naturligvis betaler kørepenge efter sta-tens takster ved besøg hos vores kunder.

Vi har rigtig gode erfaringer med at have studerende i virksomheden, og en god del af vores nuværen-de ansatte startede som studerende.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anders Hjortsholm på 20 25 39 03 eller anh@remoni.com. Er du interesseret i jobbet, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com, og mærk ansøgningen “STU_0923”

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen. 

Det er vores grundlag – og det er vores navn. 

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med 33 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.  

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion. 
ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør. 

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det.  
Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere på remoni.com  

Business Developer – også gerne nyuddannet – til at udbrede ny teknologi til optimering af energi- og vandforbrug internationalt

Stillingen er besat
Hos ReMoni drejer det hele sig om at optimere brugen af ressourcer, så vi kun bruger det, der er nødvendigt og dermed fremmer den grønne omstilling.

Til det har vi udviklet en stærk, patenteret, løsning til optimering af energiforbruget i de mange eksisterende kommercielle bygninger. Løsningen hjælper allerede flere og flere offentlige kunder og virksomheder med at optimere deres energiforbrug, men vi er inde i en rivende udvikling, og er kun lige begyndt at bringe vores løsning i spil internationalt.   

For at fortsætte vores stærke udvikling søger vi nu en business developer til at sætte endnu mere fart på vores udvikling udenfor Danmark.

Om stillingen
Fokus for dig vil især være på at skabe nye partnerskaber, hvor vi bringer vores eksisterende løsninger i spil på nye markeder sammen med partnere. Du vil her være ansvarlig for at drive processen helt fra begyndelsen, hvor vi identificerer relevante samarbejdspartnere, og frem til aftalerne er indgået og implementeret. Stillingen har et stort eksternt fokus, og indeholder også klassiske salgsaktiviteter, herunder i Danmark, så du lærer løsningerne at kende.

Vi er en mindre organisation, og du vil selv skulle både organisere og udføre opgaverne, men man forandrer ikke verden alene, og du kan derfor forvente sparring og støtte fra både undertegnede og resten af holdet i ReMoni.

Kunderne befinder sig geografisk primært i Europa, så derfor vil nogen rejseaktivitet samt god kulturforståelse være en naturlig del af jobbet.

Udover udviklingen af nye partnerskaber, vil du også skulle agere projektleder på udvalgte projekter, herunder både i implementeringsfasen af partnerskaberne og i mere dedikerede udviklingsprojekter, hvor vi udvikler vores teknologplatform sammen med andre partnere. I udviklingsprojekterne er det vores udviklingsafdeling der udfører den egentlige udvikling, hvorfor dit bidrag er den overordnede projektstyring og kommercielle input.  

I dagligdagen vil du arbejde tæt sammen med undertegnede omkring de konkrete projekter, ligesom du vil have en bred kontaktflade til både vores salgs-, implementerings- og udviklingsafdeling.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer inden for området.


Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Er resultatorienteret og i besiddelse af gode samarbejdsevner, kreativitet og godt humør.
 • Har modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket.
 • Behersker engelsk i skrift og tale. Kendskab til andre europæiske sprog er en fordel.

Du behøver ikke have forudgående erhvervserfaring eller erfaring med området, og vi modtager derfor også meget gerne en ansøgning fra dig, der er nyuddannet. Vi skal nok hjælpe dig med at blive klædt ordentligt på til opgaverne. Det vigtigste i stillingen er et stort drive og engagement kombineret med analytiske evner og struktur, der gør at du både har viljen og evnerne til at få ting til at ske.

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, hvilket vi fint kan håndtere, da ReMoni-teamet har stærke kompetencer indenfor alle aspekter af området. Der er således mange gode kollegaer at sparre fagligt med, hele vejen rundt.

Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange og en høj grad af selvstændighed, hvilket betyder, at det er vigtigt, at du er proaktiv, selv formår at tage initiativ og drive indsatser fra starten i den tidlige konceptfase og helt frem til aftalerne skal implementeres.


ReMoni tilbyder dig:
 

 • Stor indflydelse på dine opgaver.
 • Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder.
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv.


Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CBDO Anders Hjortsholm på tlf. 2025 3903 eller skrive til job@remoni.com.


Praktisk

Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg – nær Aarhus og E45. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.


Er du interesseret
, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”BD_0623”. Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist. Vi har travlt, og kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Bæredygtighed: Ingeniør til udvikling af elektronik og certificering af helt ny Bæredygtig teknologi

Stillingen er besat

Forestil dig at være med til at levere en stærk løsning hvor vi sammen optimerer de mange eksisterende bygninger og produktionsvirksomheder, så de udnytter ressourcerne bedre, og bliver bedre at opholde i. Vi kan gøre det mange gange bedre og billigere end alle andre i markedet, da vi har opfundet en helt ny teknologi, så vi kan optimere uden at skulle skære ind i rør, kabler, mv. Dermed kan vi gøre en reel forskel.  

Vi har i ReMoni stor succes med vores egenudviklede produkter og ønsker fortsat at være på forkant med ny produktudvikling og tilpasning til markedet. Vi ønsker derfor at tilføre vores hardwareafdeling endnu en dygtig ingeniør indenfor elektronikudvikling og certificering.

Om stillingen
I dagligdagen vil du arbejde tæt sammen med de andre rigtig dygtige kollegaer i hardwareafdelingen, som er en del af vores udviklingsafdelinger. Der er tæt samarbejde i vores udvikling med input fra både hardware, software og produktion. 

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at videreudvikle dig indenfor området. Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange, hvilket betyder, at det er vigtigt du selv ønsker at være med i beslutningerne.

 

Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Er uddannet e-ingeniør, erfaring er ikke et krav. 
 • Har god forståelse for elektrofysik og elektronik som er et vigtigt værktøj i vores udvikling. 
 • Interesse og flair for hardwareudvikling og design  
 • Kendskab til Altium eller lign. programmer er en klar fordel, samt grundlæggende forståelse for programmering. 
 • Forståelse for standarder eller evne til at læse standarder, herunder CE og MID-certificeringer, og lyst til at arbejde med at udvikle nyskabende løsninger indenfor dem.  
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner, kreativitet og godt humør. 
 • Kan tage ansvar for at overskue og gennemføre egne opgaver. 

Din baggrund skal være elektronikingeniør eller svagstrømsingeniør med flair og interesse for elektronik og med evne til at tilegne og forstå teoretisk viden. Der vil være andre gode kollegaer at sparre fagligt med på områderne. 

 

ReMoni tilbyder dig:

 • Stor indflydelse på dine opgaver. 
 • Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder.   
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv. 

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Rasmus Møldrup Ladegaard på tlf. 2972 7815 med relevante spørgsmål, eller skrive til job@remoni.com. 

Praktisk
Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg – nær Aarhus og E45 og få minutter fra banegården. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.  
 
Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning tiljob@remoni.com.  
Mærk din ansøgning ”HU_0323”.  
 
Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med ~45 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Dataingeniør / Data scientist: Vær med til at skabe en bære-dygtig fremtid med dataanalyse og snedige sensorer!

Stillingen er besat

Vores mission er at begrænse energispild og CO2-udledning via energioptimering af bygninger og produktionsvirksomheder. Vi gør det bedre og billigere end konkurrenterne med vores patenterede clamp-on sensorteknologi, der gør det muligt at måle vand- og energiforbrug uden at skære ind i rør og kabler. Dermed gør vi en reel forskel i den grønne omstilling.

Vi oplever stor succes og har hjulpet vores kunder med at spare millioner på energiregningen og samtidig forbedre indeklimaet – og spare miljøet for mange tons CO2. Den store efterspørgsel på vores kompetencer betyder, at vi er en virksomhed i vækst, og vi ønsker derfor at tilføje en dygtig kollega med flair for data til vores softwareafdeling.

Om stillingen
Dine primære opgaver vil være at udvikle, implementere og drifte datamodeller. Du vil helt praktisk:

 • Indsamle data fra de patenterede ReMoni clamp-on sensorer og eksterne datakilder.
 • Udvikle nye datamodeller, der samler, analyserer og strukturerer data.
 • Programmere nye- og vedligeholde eksisterende dataintegrationer, primært i Python.
 • Implementere, drifte og vedligeholde integrationer i dedikeret Kubernetes cluster eller på vores egen ReCalc platform.

Alt sammen sker i tæt samarbejde med dine engagerede og nørdede kolleger inden for sensorteknik, softwareudvikling, embedded, og forretningsudvikling.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at opbygge og udvikle en solid faglig kompetence indenfor området. Vi er en mindre virksomhed, hvilket betyder at det er meget vigtigt, at du er proaktiv og selv tager initiativ.

Om dig
Vi stiller ikke krav til din uddannelsesmæssige baggrund, men vi forestiller os at du er software udvikler, data-scientist, dataingeniør eller tilsvarende. Det vigtige er ikke din titel, men at du er stærk i datahåndtering, har erfaring med at implementere det i software og er god til at sætte dig ind i nye anvendelsesområder.

Vi vægter tre ting hos alle vores kollegaer: Positiv indstilling, modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket.

ReMoni tilbyder dig:

 • Høj grad af medbestemmelse og stor indflydelse på dine opgaver.
 • Positiv atmosfære med fokus på at finde optimeringsmuligheder og løse udfordringer.
 • Gode kollegaer som både er fagligt ambitiøse og meget behagelige mennesker.
 • Høj grad af fleksibilitet og en god work-life balance.
 • Konkurrencedygtig løn og mulighed for medarbejderaktier.

Praktisk
Din dagligdag vil foregå på vores kontor i Skanderborg, tæt på E45 og få minutters gang fra banegården.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jakob Schytte Jørgensen på tlf. 4056 1194 eller skrive til job@remoni.com.

 

Ansøg om stillingen
Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com. Mærk din ansøgning ”Data_0223”.

Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist men kalder løbende ind til samtale og ansætter, når vi har fundet de rigtige kandidater.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med ~45 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Cloud / DevOps udvikler: Vær med til at bekæmpe klimakrisen som udvikler hos ReMoni!

Stillingen er besat.

Hos ReMoni drejer det hele sig om at optimere brugen af ressourcer, så vi kun bruger det, der er nødvendigt og dermed fremmer den grønne omstilling.

Til det har vi udviklet en stærk, patenteret, løsning til optimering af energiforbruget i de mange eksisterende kommercielle bygninger. Løsningen hjælper allerede flere og flere offentlige kunder og private virksomheder med at optimere deres energiforbrug. Vi arbejder med patenteret teknologi, kunstig intelligens, automatiseret og intelligent bygningsstyring og ikke mindst markedsledende forretningsmodeller.

Vi er inde i en rivende udvikling, og har brug for endnu mere hjælp, til at bringe vores løsning i spil i Danmark. For at fortsætte vores stærke udvikling søger vi derfor en resultatorienteret salgskonsulent til at sætte endnu mere fart på vores udvikling i Danmark.

Om stillingen
Fokus for dig vil især være på at skabe nye salg af vores konkrete løsninger til såvel offentlige som private kunder; dette kunne være større kontorbygninger, skoler, rådhuse, kontormiljøer osv.

Du vil her være ansvarlig for at drive dine egne salg igennem salgsprocessen fra lead-identificering og kontakt og frem til at kontrakten er underskrevet. Implementering og idriftsættelse af vores løsninger foregår i tæt samarbejde med vores implementeringsteam.

Du kan selvfølgelig forvente sparring og støtte fra alle i ReMoni, således at vi i fællesskab sikrer at vi lykkes. Indledningsvist vil onboarding, sidemandsoplæring og deltagelse i salgsforløb med erfarne kollegaer klæde dig på til opgaven.

I dagligdagen vil du arbejde tæt sammen med undertegnede og vores kollegaer omkring de konkrete salg. Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer inden for området. Der vil være mange kundebesøg i hele landet, så lysten til at opsøge salg og kunder skal være til stede.

Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Brænder for at sælge, skabe den gode kundeoplevelse og opdrive resultater
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner, kreativitet og godt humør.
 • Har modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket.
 • Har en generel god teknisk forståelse og interesse.

Du behøver ikke have forudgående erhvervserfaring eller erfaring med området, så vi modtager derfor meget gerne en ansøgning fra dig, der er nyuddannet. Vi skal nok hjælpe dig med at blive klædt ordentligt på til opgaverne. Det vigtigste i stillingen er et stort drive, engagement og lyst til at sælge.

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, hvilket vi fint kan håndtere, da ReMoni-teamet har stærke kompetencer indenfor alle aspekter af området. Der er således mange gode kollegaer at sparre fagligt med.

Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange og en høj grad af selvstændighed, hvilket betyder, at det er vigtigt, at du er proaktiv, selv formår at tage initiativ og drive indsatser fra starten og helt frem til aftalerne er underskrevet; men vi hjælper og støtter selvfølgelig hinanden hele vejen.


ReMoni tilbyder dig: 

 • At komme med på en vanvittig spændende rejse i en virksomhed med stort potentiale
 • Stor indflydelse på dine opgaver.
 • Positiv atmosfære med kolleger, der er eksperter indenfor deres områder.
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv.


Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Head of Sales DK, Anders Steen Mortensen på tlf. 5179 1218 eller skrive til job@remoni.com.

Praktisk
Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg – nær Aarhus og E45. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”SK_0623”. Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist. Vi har travlt, og kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med ~45 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Head of finance – med potentiale til CFO

Stillingen er besat


ReMoni er en velkonsolideret vækstvirksomhed med god likviditet og 47 veluddannede medarbejdere, som forhåbentligt er blevet til mere end 100 om 2-3 år. Vores mål er at effektivisere brugen af energi og vand, så vi eliminerer spild af ressourcer til et minimum. Vores globalt patenterede teknologiplatform fremmer den grønne omstilling gennem effektivisering af bygninger og virksomheders forbrug af energi og vand ved målinger, registrering, kontrol og styring baseret på AI og IoT. Kunderne er ejendomsselskaber, virksomheder, det offentlige og forsyningsselskaber.

ReMoni er en innovativ drift- og udviklingsvirksomhed som i høj grad sælger sine serviceløsninger og udviklingsprojekter på abonnementsbasis.


Om stillingen
Du bliver en del af ledergruppen og behersker både på det operationelle- og det strategiske plan alle de opgaver, som ligger i at udvikle en lille økonomifunktion til en topmoderne økonomifunktion, der supporterer ledelsen og forretningen med driftsoptimering, økonomistyring af R&D projeker, og -rapportering såvel regnskabsrapportering efter IFRS/dk GAAP samt TP rapportering. Du behersker at opbygge de strukturer, der skal til, for at udvikle virksomhedens rapporterings- og styringssystem til en vækstvirksomhed med potentielle internationale partnerskaber, og som forventer en betydelig vækst i de kommende år. Virksomheden har allerede produktionsvirksomhed i Rumænien.


Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Min. 5 års erfaring
 • Gode samarbejdsevner og international erfaring
 • Behersker den gode sproglige formulering i skrift og tale på både dansk og engelsk
 • Har modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket 
 • Har en god moral og gode medmenneskelige egenskaber.

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, men en relevant uddannelse kunne være HD(R), cand.merc. AUD eller lign.

ReMoni tilbyder dig: 

 • Stor indflydelse på dine opgaver
 • Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning samt en aktiv personaleforening.

og ikke mindst:
Glæden og interessen ved på et tidligt tidspunktet at blive medejer af en unik vækstvirksomhed gennem løbende erhvervelse af medarbejderaktier (alm. A-aktier).

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CEO Bo Eskerod Madsen på 30647382 eller skrive til job@remoni.com

Praktisk
Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg nær Aarhus, E45 og Skanderborg station. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik og ægte grøn virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”FIN_0223”.

Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med godt 45 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Erfaren projektleder: Udbredning af ny teknologi til optimering af energi- og vandforbrug

Stillingen er besat

Hos ReMoni drejer det hele sig om at effektivisere brugen af energi og vand, så vi eliminerer spild af ressourcer og kun bruger det, der er nødvendigt. Effektiviseringen af eksisterende bygninger og produktion, er helt afgørende for at vi når klimamålene. Til det har vi udviklet en stærk, patenteret teknologiplatform, som heldigvis hjælper flere og flere offentlige kunder og virksomheder med at optimere forbruget af energi og vand i bygninger, produktioner og hos forsyningsselskaber.

Vi har succes med at gå i markedet med vores abonnementsløsninger. Det giver heldigvis nye opgaver og flere projekter, men også et behov for at få en mere struktureret projektmodel indført. Derfor søger vi nu en erfaren projektleder, der udover at lede vores udviklings og implementeringsprojekter i det daglige, kan bidrage med at opbygge den projektmodel vi i fremtiden skal gennemføre vores projekter efter.


Om stillingen
I dagligdagen vil du fungere som projektleder for både vores udviklingsprojekter, som hører til i vores forretningsudvikling, og implementeringsprojekter af vores færdige løsninger, som hører til i vores implemente-ringsafdeling. Derudover vil du få en nøglerolle i at udarbejde og implementere den projektmodel, vi skal udføre vores projekter efter, hvilket helt naturligt vil ske i tæt dialog med selskabets ledelse. Du vil derfor få en bred kontaktflade rundt i hele virksomheden.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at videreudvikle din solide faglige kompetence inden for området. Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange, hvilket betyder, at det er vigtigt, at du er proaktiv og selv formår at tage initiativer.

 

Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Har minimum fem års erfaring som projektleder
 • Gerne erfaring med forskellige projektmodeller, og forstår fordele og ulemper
 • Stærke analytiske og problemløsende evner, og kan se problematikker fra flere perspektiver
 • Er resultatorienteret og i besiddelse af gode samarbejdsevner, kreativitet og godt humør
 • Har modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket
 • Behersker flydende dansk samt engelsk i skrift og tale

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, og det vigtigste er din dokumenterede erfaring med projektledelse.

ReMoni tilbyder dig: 

 • Stor indflydelse på dine opgaver.
 • Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder.
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte COO Anders Svindborg Pedersen på tlf. 9156 8747, som er ansvarlig for implementering, CBDO Anders Hjortsholm på 2025 3903, som er ansvarlig for forretningsudvikling, eller skrive til job@remoni.com.

Praktisk

Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg nær Aarhus, E45 og Skanderborg station. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik og ægte grøn virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”PRO_0223”.

Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med godt 40 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bæredygtighed: Embedded softwareudvikler

Stillingen er besat

Forestil dig at være med til at levere en stærk løsning hvor vi sammen optimerer de mange eksisterende bygninger og produktionsvirksomheder, så de udnytter ressourcerne bedre, og bliver bedre at leve i. Vi kan gøre det mange gange bedre og billigere end alle andre i markedet, da vi har opfundet en helt ny teknologi, så vi kan optimere uden at skulle skære ind i rør, kabler, mv. Dermed kan vi gøre en reel forskel.

Vi har i ReMoni stor succes med vores egenudviklede produkter og har i den forbindelse stigende fokus på drift og stabilitet. Vi ønsker derfor at tilføre vores software afdeling endnu en dygtig softwareudvikler, der kan bidrage både til produktudviklingen samt understøtte den positive arbejdskultur.


Om stillingen
I dagligdagen vil du arbejde tæt sammen med hele softwareafdelingen som består af embedded software, cloud, frontend og alt ind imellem.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at videreudvikle dig indenfor området. Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange, hvilket betyder, at det er vigtigt du selv formår at tage initiativer.


Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Har 2-10 års erfaring med embedded software i C/C++, Python eller lignende.
 • Har erfaring med test og drift af komplekse systemer.
 • Har gerne erfaring med Internet of Things og trådløse teknologier.
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner, kreativitet og godt humør.
 • Kan tage ansvar for at overskue og gennemføre egne opgaver.

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, hvilket vi fint kan håndtere, da der er mange gode kollegaer at sparre fagligt med, hele vejen rundt. Der er derfor ikke et formelt krav til din uddannelsesmæssige baggrund.


ReMoni tilbyder dig:
 

 • Stor indflydelse på dine opgaver.
 • Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder.
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv.


Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Jakob Schytte Jørgensen på tlf. 4056 1194 med relevante spørgsmål, eller skrive til job@remoni.com.


Praktisk

Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg – nær Aarhus og E45 og få minutter fra banegården. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”EU_1122”.

Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med ~45 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bæredygtighed: Senior Konsulent til at sælge en helt ny teknologi

Stillingen er besat.

Forestil dig at være med til at levere en stærk løsning hvor vi sammen optimerer de mange eksisterende bygninger og produktionsvirksomheder, så de udnytter ressourcerne bedre, og bliver bedre at være i. Vi kan gøre det mange gange bedre og billigere end alle andre i markedet, da vi har opfundet en helt ny teknologi, så vi kan optimere uden at skulle skære ind i rør, kabler, mv. Dermed kan vi gøre en reel forskel.

Vi har i ReMoni succes med at gå i markedet med vores løsninger, og vi ønsker derfor at udvide vores stærke salgsteam. Vi søger derfor en kollega som hurtigt kan sætte sig ind i de konkrete problemstillinger hos kunder og partnere – og løse dem godt og imødekommende.

Om stillingen
I dagligdagen vil du arbejde tæt sammen med hele implementeringsafdelingen som består af salg, teknisk projektledelse og optimerings-specialister.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at videreudvikle dig indenfor området. Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange, hvilket betyder, at det er vigtigt, at du er proaktiv og selv formår at tage initiativer.

Du kommer primært til at arbejde sammen med andre account managere, udviklere, ingeniører og maskinmestre.

Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Brænder for at levere en god løsning til kunder og partnere.
 • Har en generel god teknisk forståelse og interesse.
 • Er resultatorienteret og i besiddelse af gode samarbejdsevner, ordentlighed og godt humør.
 • Har modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket.

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, hvilket vi fint kan håndtere, da der er mange gode kollegaer at sparre fagligt med, hele vejen rundt. Der er derfor ikke et formelt krav til din uddannelsesmæssige baggrund eller anciennitet.

ReMoni tilbyder dig

 • Stor indflydelse på dine opgaver.
 • Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder.
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv.


Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Anders Svindborg på tlf. 9156 8747 med relevante spørgsmål, eller skrive til job@remoni.com.

Praktisk
Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg – nær Aarhus og E45 og få minutter fra banegården. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”AM_0922”.

Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med ~30 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Business Developer til at udbrede ny teknologi til optimering af energi- og vandforbrug internationalt

Stillingen er besat.

Hos ReMoni drejer det hele sig om at effektivisere brugen af energi og vand, så vi eliminerer spild af ressourcer og kun bruger det, der er nødvendigt. Effektiviseringen af eksisterende bygninger og produktion, er helt afgørende for at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Til det har vi udviklet en stærk, patenteret teknologiplatform, som heldigvis hjælper flere og flere offentlige kunder og virksomheder med at optimere forbruget af energi og vand i bygninger, produktioner og hos forsyningsselskaber.      

Det er en branche i rivende udvikling, og der er stadig mange spændende forretningsmuligheder hos os, som ikke er udviklet endnu. Vi søger derfor en business developer til at sætte endnu mere fart på.

Om stillingen

Fokus for dig vil især være på nye forretningsmuligheder og koncepter, hvor vi bringer vores teknologiplatform i spil indenfor nye områder. Du vil være ansvarlig for at drive udvalgte områder helt fra begyndelsen af konceptfasen og frem til aftalerne med de typisk store, internationale, partnere er indgået. Vi er en mindre organisation, og du vil selv skulle både organisere og udføre opgaverne, men man forandrer ikke verden alene, og du kan derfor forvente sparring og støtte fra både undertegnede og resten af holdet i ReMoni. Strategisk forretningsudvikling har et stort fokus i virksomhedens ledelse, og derfor er der en helt naturlig løbende sparring og opfølgning indenfor dette område.  

Kunderne befinder sig geografisk primært i Europa, så derfor vil nogen rejseaktivitet samt god kulturforståelse være en naturlig del af jobbet.

I dagligdagen vil du arbejde tæt sammen med undertegnede omkring strategi, analyse og konkrete strategiske projekter indenfor forretningsudvikling, ligesom du vil have en bred kontaktflade til både vores salgs-, implementerings- og udviklingsafdeling.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at videreudvikle din faglige kompetence inden for området.

Om dig
Vi forestiller os, at du:

 • Har minimum fem års succesfuld erfaring med kommerciel forretningsudvikling.
 • Har en generel god teknisk forståelse og interesse.
 • Er resultatorienteret og i besiddelse af gode samarbejdsevner, kreativitet og godt humør.
 • Har modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket.
 • Behersker engelsk i skrift og tale. Kendskab til andre europæiske sprog er en fordel.

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, hvilket vi fint kan håndtere, da ReMoni-teamet har stærke kompetencer indenfor alle aspekter af området. Der er således mange gode kollegaer at sparre fagligt med, hele vejen rundt.

Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange og en høj grad af selvstændighed, hvilket betyder, at det er vigtigt, at du er proaktiv, selv formår at tage initiativ og drive indsatser fra starten i den tidlige konceptfase og helt frem til aftalerne skal implementeres.

ReMoni tilbyder dig

 • Stor indflydelse på dine opgaver.
 • Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder.
 • Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CBDO Anders Hjortsholm på tlf. 20 25 39 03 eller skrive til job@remoni.com.

Praktisk
Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg – nær Aarhus og E45. Du tilbydes en mulighed for at ar-bejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige be-slutningsprocesser og en innovativ dagligdag.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”BD_0922”.

Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen.

Det er vores grundlag – og det er vores navn.

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med ~45 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det. Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.