Silkeborg Kommune overvinder Legionella

Farlige Legionella-bakterier spreder sig og udgør en stigende sundhedsrisiko. Det tvinger kommuner og bygningsansvarlige til at tænke innovativt, idet forebyggelse og identificering af Legionella, særligt i offentlige bygninger og institutioner, kan gøre en væsentlig sundhedsmæssig forskel.

Det har hidtil været vanskeligt at identificere præcis hvor i rørene, bakterier spreder sig, fordi det er udfordrende at skulle inspicere rørene meter for meter. Så da Silkeborg Kommune begyndte at screene plejehjem for Legionella, var de positive over ReMonis løsning. Den gav dem en indikation af, hvor udbruddet var og forudså, hvor fremtidige udbrud ed stor sandsynligvis ville forekomme.

“Vi har begrænset tid til at løse vores opgaver,” fortæller ledende ingeniør ved Silkeborg Kommune Jesper Buchardt.

”Med sensoren FlowMoni kan vi få resultaterne øjeblikkeligt og blive færdig med opgaverne hurtigere. Vi placerer sensorerne strategisk for at overvåge, hvor der er tilbageløb eller uønsket opvarmning af det kolde vand, der skal være under 20oC, hvis vi vil undgå bakteriekolonier.”

Læs mere om ReMonis Legionella-løsning i Energy Supply

Let at tilpasse

Sensorerne er trådløse og derfor lette at tilpasse, hvilket gør det let at overvåge den enkelte installation med data af høj præcision. Jesper Buchardt fortsætter:

“Vi har adgang til andet overvågningsudstyr, men hvis systemet skal konfigureres, bliver det ofte både tidskrævende og udfordrende. ReMonis sensorer lever virkelig op til vores forventninger på grund af den lette installation. Vi kan aflæse resultaterne med det samme.”

Med en kombination af AI og IoT registrerer sensorerne temperaturer, og det er på den baggrund, ReMonis løsning kan forudse risiko for bakterieformation. ReMonis udstyr sender en alarm til den bygningsansvarlige, så det bliver muligt at forebygge et udbrud af for eksempel Legionella-bakterier der, hvor risikoen er størst. Ifølge ReMonis CEO, Bo Eskerod Madsen, er der særligt to elementer, der gør det til en win-win situation:

“Som kommune eller virksomhed er der mange penge at spare, fordi I for det første selv kan installere sensorerne og for det andet kan aflæse jeres realtidsdata, når det passer jer. Derfor mener vi, at ReMonis løsning er win-win – både for jeres budget og for jeres brugeres sundhed.”

Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer

 

Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer.

Der er mange penge at spare i offentlige bygninger, virksomheder og institutioner. Det demonstrerer brugen af ReMonis trådløse IoT-sensorer i et projekt af Danish Energy Management, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Faktabaserede beslutninger er i høj kurs, når det kommer til energioptimering i private så vel som offentlige virksomheder og institutioner. Jakob Nørby, der er Markedsansvarlig for energirenovering hos Danish Energy Management, forklarer:

“Vores kunders beslutninger skal i højere grad være faktabaserede, end det er tilfældet i dag. Det mener jeg, vil føre til stadig mere robuste eksempler på energioptimering og -renovation.”

Som en del af projektet ved navn E-snap, der er støttet af Danish Energy Agency, er der blevet installeret en håndfuld ReMoni clamp-on IoT-sensorer i en lokal daginstitution i Aarhus. Formålet var blandt andet, at tjekke op på potentialet for besparelser i bygningens opvarmning. Da sensorerne var sat op, viste målingerne, at opvarmningen ikke fungerede optimalt. Sensorerne målte temperaturer på centralvarmerørene, som ikke var optimale, selvom alt ellers så fint ud.

“Vores behov opstår typisk, når vi mistænker, at tekniske anlæg ikke performer optimalt og derfor giver et stort energispild,” siger Jakob Nørby og fortsætter:

”Denne mistanke kan man få bekræftet ved for eksempel at bruge IoT-sensorer.”

Læs Dagens Byggeris fulde artikel om projektet her

 

Målingerne i institutionen viste tydeligt, at der var plads til forbedring

Målingerne I daginstitutionen viste tydeligt, at der var plads til forbedring. Jakob Nørby fortæller, at projektet tog udgangspunkt i ventilationen. I dette eksempel skulle ventilationen kun køre inden for åbningstiderne – og det viste sig hurtigt, at det med de aktuelle ventilationsindstillinger ikke var tilfældet.

Da sensorerne var sat op, blev Return of Investment – ROI – fordoblet.

“Vi vidste, der var nogle fejl i de tekniske installationer. Nogle gange fungerer det bare ikke som forventet. Men vi vidste ikke, at dette tilfælde var så galt, som det faktisk viste sig at være,” forklarer Jakob Nørby og understreger, at han er en upartisk rådgiver, og at der kunne have været brugt andre sensorer end ReMonis i projektet. Da valget faldt på ReMoni, skyldtes det den komplette løsning. Alt virkede sammen fra starten, og da sensorerne var installeret uden på kablerne, forløb alt andet automatisk.

Jakob Nørby ser gode muligheder i ReMonis løsning.

“Der er faktisk ikke nogen form for bygning, vi ikke har gode chancer for at finde besparelser i. Kontorbygninger, offentlige bygninger, offentlige institutioner og produktionshaller – bare for at nævne et par stykker. Vi kan hurtigt og let danne os et overblik over energisituationen. Og så endda til en langt lavere pris end vi hidtil har set på markedet.”

Reducering af energispild i detailhandlen kræver fleksibilitet

Forskning fra Syddansk Universitet, viser at fleksibel og nøjagtig overvågning af lys, ventilation, køl og frys i detailhandlen afslører skjult ressourcespild.

Når det kommer til ressourceforbrug, er der plads til forbedring i detailindustrien. Spild kan påvises ved hjælp af ReMoni-sensorer, som måler forbrugsprofilen i tekniske installationer.

“Vi flytter de trådløse sensorer fra installation til installation og måler forbrug direkte fra ydersiden af kablerne,” siger professor ved Center for Energy Informatics på Syddansk Universitet, Mikkel Baun Kjærgaard, om det EUDP-støttede forskningsprojekt FlexRestore.

“På den made får vi hurtige og konkrete svar på, hvordan forbrugsprofilen ser ud. Denne fremgangsmåde afslører energispild og leverer på samme tid vigtige data. Projektet tog os mindre end en dag at gennemføre, og data taler for sig selv. For eksempel kan vi se betydningen af forskellige måder at håndtere produktopfyldning, og hvordan det kan lede til energispild,” siger Mikkel Baun Kjærgaard.

Fremtiden kan tilpasses

Fremtidens måde at producere strøm bliver mere fleksibel med ressourcer som solenergi og vindenergi. Derfor skal fremtidens ressourceovervågning være mere fleksibel og detaljeret, forklarer professoren. Det er her, ReMoni-sensorerne kan gøre en væsentlig forskel. Mikkel Baun Kjærgaard konkluderer:

“Sensorerne er trådløse, og det at de er så fleksible, gør vores arbejde let. Disse sensorer skiller sig ud, fordi de er så lette at arbejde med.”

Læs mere om forskningsprojektet FlexRestore på hjemmesiden:

https://energiforskning.dk/en/node/8433