Københavns kommune sparede kr. 120.000 nemt og hurtigt uden nye investeringer

”Vores største aha-oplevelse var besparelsen på 120.000 kr. om året. Endda uden at belaste anlægsbudgettet - og kun ved at justere anlæggene ind på baggrund af data.”

”Det begynder med at DTU efterspørger en skole til et projekt ang. energieffektivisering i Smart Cities Accelerator programmet”, fortæller Louis Jacobi, energimanager hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune.

Han fortsætter: ”Vi har Tagensbo skole der er en ældre skole men som sidenhen er renoveret og ombygget i 2011. Den er meget repræsentativ for skolerne i kommunen. DTU kommer med de her smarte IoT sensorer og så begynder vi at monitorere og indsamle data.”

Det bliver besluttet at kigge på fjernvarmen – eller rette afkølingen af denne. Her kan der nemlig være mange penge at hente. Efter den nemme montering af sensorer, begynder minut-data hurtigt at strømme ind. Via online dashboards kan BUF energiteamet og DTU se hvordan det står til på skolen. ”Vi holder øje med afkølingen, men også med fremløbstemperaturen – vi ser ofte at den er for høj i forhold til udetemperaturen” siger Louis.

”For os i BUF energiteamet handler det om at drifte bygningerne så billigt som muligt uden at gå på kompromis med indeklimaet. Pengene skal jo helst bruges på eleverne - ikke på drift.

En dårlig afkøling betyder, at varmeværket enten skal sende mere fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen på vandet, hvis der skal være varme nok til alle. Begge dele giver et større energiforbrug – Enten fordi de pumper, der sender vandet rundt i systemet, skal bruge mere el til at pumpe mere vand ud, eller fordi der opstår et større varmetab i ledningsnettet og varmeanlægget, når temperaturen hæves. ”Med alle de nye bi-målepunkter nærmer vi os rigtig energiledelse. Det her giver værdi” forklarer Louis.

Og værdi gav det. Helt konkret lige omkring 120.000 kr. om året i besparelser på varmeregningen. Og vel at mærke uden dyre investeringer, kun justeringer af anlægget blev foretaget.

”For os i BUF energiteamet handler det om at drifte bygningerne så billigt som muligt uden at gå på kompromis med indeklimaet. Pengene skal jo helst bruges på eleverne - ikke på drift. Vi vil jo gerne ramme 21 grader i klasselokalerne året rundt, men det kan være svært når vi ingen bimålepunkter har”, siger Louis - og fortsætter:

”I dag har vi bygninger der er overventilerede, simpelthen fordi de er for varme. Ventilation og varme står og kører mod hinanden, men vi kan ikke indregulere ud fra hovedmåler-data. Tænk hvis vi havde bi-målepunkter ude i varmestrengene og i ventilationsanlægget med tilhørende alarmer. Se dét ville være rigtig energiledelse” siger Louis med et drømmende blik.

Faktaboks:
De 11 partnere i Smart Cities Accelerator+ er støttet af EU-programmet: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Frem mod efteråret 2022 skal partnerne udvikle skalerbare modeller og metoder til at undgå spidsbelastningsperioder i el- og varmeproduktionen og til at gøre energiforbruget i bygninger så effektivt som muligt. Ét af de fire hovedområder indenfor Smart Cities Accelerator programmet er ’Datadrevne værktøjer til at sikre en helhedsorienteret, energieffektiv og indeklimaoptimal bygningsrenovering’ og her er ReMonis IoT sensorer og cloud-løsning blevet brugt på Tagensbo skole i Københavns kommune.

Louis Jacobi er uddannet energiteknolog fra Københavns Erhvervsakademi i 2017. Herefter tog han overbygningen til energimanager i 2019. Louis har været ansat som Energimanager i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) siden 2019.

Tagensbo Skole er oprindeligt fra 1938. Lokalerne er blevet moderniserede, og de eksisterende gymnastiksale ombygget til fritidshjem og faglokaler. En stor tilbygning rummer ny skole- og administrationsbygning samt en stor multihal, som også fungerer som kulturhus for bydelen udenfor skolens åbningstid.

Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer


Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer.

Der er mange penge at spare i offentlige bygninger, virksomheder og institutioner. Det demonstrerer brugen af ReMonis trådløse IoT-sensorer i et projekt af Danish Energy Management, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Faktabaserede beslutninger er i høj kurs, når det kommer til energioptimering i private så vel som offentlige virksomheder og institutioner. Jakob Nørby, der er Markedsansvarlig for energirenovering hos Danish Energy Management, forklarer:

“Vores kunders beslutninger skal i højere grad være faktabaserede, end det er tilfældet i dag. Det mener jeg, vil føre til stadig mere robuste eksempler på energioptimering og -renovation.”

Målingerne i institutionen viste et klart behov for forbedring

Energiprojekt i en lokal institution

Som en del af projektet ved navn E-snap, der er støttet af Danish Energy Agency, er der blevet installeret en håndfuld Clamp on-IoT sensorer i en lokal daginstitution i Aarhus.

Formålet var blandt andet, at tjekke op på potentialet for besparelser i bygningens opvarmning. Da sensorerne var sat op, viste målingerne, at opvarmningen ikke fungerede optimalt. Sensorerne målte temperaturer på centralvarmerørene, som ikke var optimale, selvom alt ellers så fint ud.

“Vores behov opstår typisk, når vi mistænker, at tekniske anlæg ikke performer optimalt og derfor giver et stort energispild. Denne mistanke kan bekræftes af for eksempel IoT-sensorer,” siger Jakob Nørby.

Læs Dagens Byggeris artikel om projektet her

 

Return of Investment fordoblet

Målingerne I daginstitutionen viste tydeligt, at der var plads til forbedring. Jakob Nørby fortæller, at projektet tog udgangspunkt i ventilationen. 

I dette eksempel skulle ventilationen kun køre inden for åbningstiderne – og det viste sig hurtigt, at det med de aktuelle ventilationsindstillinger ikke var tilfældet. Da sensorerne var sat op, blev Return of Investment – ROI – fordoblet.

“Vi vidste, der var nogle fejl i de tekniske installationer. Nogle gange fungerer det bare ikke som forventet. Men vi vidste ikke, at dette tilfælde var så galt, som det faktisk viste sig at være,” forklarer Jakob Nørby og understreger, at han er en upartisk rådgiver, og at der kunne have været brugt andre sensorer end ReMonis i projektet.

Da valget faldt på ReMoni, skyldtes det den komplette løsning. Alt virkede sammen fra starten, og da sensorerne var installeret uden på kablerne, forløb alt andet automatisk.

 

Det betaler sig 

Jakob Nørby ser gode muligheder i ReMonis løsning.

“Der er faktisk ikke nogen form for bygning, vi ikke har gode chancer for at finde besparelser i. Kontorbygninger, offentlige bygninger, offentlige institutioner og produktionshaller – bare for at nævne et par stykker. Vi kan hurtigt og let danne os et overblik over energisituationen. Og så endda til en langt lavere pris end vi hidtil har set på markedet.”

Vi tager pulsen på Odense med clamp-on IoT sensorer

Odense City IoT sensors

Odense er i hastig udvikling

Over alt spirer nye bygninger op og giver byen et dynamisk udtryk.

De offentlige bygninger emmer af byboere og turister, som alle skaber energi - energi som Kristian Bork tager pulsen på hver evig eneste dag for at spare ressourcer og, selvfølgelig, kolde cash.

Fra sit skrivebord i afdelingen Bygninger og Vedligehold - i den tredjestørste by i Danmark - kontrollerer den systematiske bygningsvedligeholdelse alt fra offentlige toiletter til folkeskoler, museer og kulturinstitutioner. Det er Kristians ansvar at bygningen og alle installationerne i den. En opgave der kræver innovative løsninger på grund af den store udfordring med forskellige bygninger.

Reducer CO2-udledningen

Ud over vedligeholdelsen arbejder Kristian på at reducere bygningernes CO2-udledning.

Som en del af Odenses Green Energy-Lean projekt vil byen reducere sin CO2-udledning fra 244 offentlige bygninger med 40% - så økonomisk og effektivt som muligt, naturligvis. Energimonitorering har indtil nu været dyrt og kompliceret. Derfor kræver disse udfordringer en helt ny tankegang.

Det er en af grundene til, at Kristian er begejstret for ReMoni.

Clamp-on sensorer hjælper dig med at forstå forbruget

Ved at installere ReMonis IoT sensorer clamp-on på ydersiden af elektriske installationer samt vand- og varmerør, bevarer Kristian overblikket over energiforbruget ved at logge ind i software-programmet ReCalc. Her modtager han alarmer i tilfælde af overforbrug og lækage. Kristian forklarer: 

"ReMoni gør det let at kortlægge hele bygningen. Jeg kan overvåge alle energidrevne enheder - ikke kun bygnings hovedmåler - uden at skulle skære i kabler og rør. Det er let at installere - forudgående kendskab er ikke nødvendigt."

Fejlfinding bliver let og takket være den kunstige intelligens kan du let forudse og forebygge skader og ressourcespild," siger han og runder af: "Det er genialt."