Forstå ReMonis løsning

Spar på ressourcerne med energimåling med PowerMoniMain

Behov for detaljeret indsigt

En dag i 2013 fik Bo Eskerod Madsen en ide. Bo savnede viden om, hvordan det samlede elforbrug fordelte sig mellem enheder og over døgnets 24 timer. På det tidspunkt kunne intet produkt imødekomme netop det behov, så i dag har Bo udviklet et nyt målingskoncept under navnet ReMoni. Virksomhedens DNA består af lokal dataregistrering, der sendes til clouden, hvorfra forbrugerne kan se deres forbrug over tid og fordelt på de enkelte enheder.

Hvad du kan få ud af denne løsning, kan vi bedst forklare med udgangspunkt i en sensor. Forstå løsningen med PowerMoniMain som eksempel her.

Hvis forbrug er udfordringen, er ReMonis PowerMoniMain løsningen

 

En betydelig besparelse

Genkender du udfordringen med uspecifikt energiforbrug, eller ved du med sikkerhed, at ingen af jeres driftsudgifter stiger år for år? I mange virksomheder godkendes energiregnskabet uden problemer, hvis det ligger inden for en vis margen af sidste års udgift. Resultatet er, at der sjældent bliver tjekket op på udviklingen, og det giver potentiale for en betydelig besparelse. PowerMoniMain er ikke kun et produkt men en del af en sammenhængende løsning.

Til sammenligning med markedets alternativer er PowerMoniMain let at installere og ikke ret dyr at anskaffe – og så den ofte indtjent på under et år. Med andre ord er PowerMoniMain en brugervenlig og effektiv elmåler, der giver dig overblik over dit forbrug. Den giver dig mulighed for at tjekke op på dit forbrug, når du har tid. Med denne komplekse cloud-løsning kan du bevare overblikket på tværs af dine el-drevne apparater med en måling, der er detaljeret og en visning, der er overskuelig. 

Med det udgangspunkt bliver det ikke meget lettere at handle på baggrund af konkret viden. Få overblik over helheden i dine installationer ved at foretage hurtige screeningsmålinger på de forskellige enheder i din produktion. 

 

Med hele 15 kanaler kan du overvåge op til 15 enheder i ét samlet overblik. 

Hos ReMoni har vi længe arbejdet med konceptet bag PowerMoniMain. Derfor er det på baggrund af indsigt i markedet og erfaringer med nogle af de udfordringer, du møder i produktionen, at denne elmåler er blevet til. PowerMoniMain skiller sig ud fra markedets øvrige energiovervågning med sine 15 kanaler, clamp on-installation og på sit store potentiale for at spare penge på forbrug. Det giver den bonus, at du på samme tid som du sparer penge også værner om miljøet. Det er ren win-win.

Når du har modtaget din PowerMoniMain, skal den ikke som PowerMoniSpot sættes rundt om et kabel men derimod tilsluttes i bygningens eltavle. En typisk udfordring med eltavler er, at der ikke er mange flerleddede kabler. Det er der taget højde for i PowerMoniMains design.

Løsning og produkt i ét


Funktionelt Design

PowerMoniMain er designet til at kunne gå ind i tavlerne med CT-clamps monteret på hver enkelt fase. Herfra sendes data til ReMonis gateway og videre til ReMonis cloudplatform ReCalc, hvor du kan se et detaljeret overblik over dit strømforbrug.

Med en PowerMoniMain bliver det let at handle på baggrund af konkret viden.


Gør det let

Kort fortalt gør PowerMoniMain det let at undersøge forbrugsaftrykket. Hvis din elektriker har brug for at kende både strøm og spænding, kan du med en PowerMoniMain hurtigt bruge bananstik med magnetiske prober til opkoblingen. Du klikker helt simpelt én på hver faseterminal i eltavlens 3 faser og får målinger ind med 2 sekunders tidsinterval.

Hvis dine apparater trækker rigtig meget strøm, kan du udskifte dine CT-clamps til nogle, der håndterer store strømstyrker. PowerMoniMain kan tilpasses med forskellige CT-clamps og håndtere helt op til 1200 ampere. Du får overblik over helheden i dine elinstallationer ved at foretage hurtige screeningsmålinger på forskellige enheder i din produktion. Med disse screeningsmålinger fra PowerMoniMain får du stor indsigt i elektriske parametre som strømforbrug og spændingsvariation. Hvis du vil vide mere, finder du vores gennemgang af ReCalc her.


Gør det godt

Som vi lagde ud med at fortælle, blev ReMoni til, fordi Bo manglede indsigt i sit forbrug og ville bruge ressourcerne rigtigt. Efter lige knap et årti i branchen bliver vi stadig bekræftet i vores udgangspunkt: Et godt overblik er og bliver det første skridt mod en bæredygtig drift.

Spar på energien – uden at gå på kompromis med komforten

Bæredygtig uden at gå på kompromis med kom forten

Sæt dig godt til rette, for nu skal det handle om komfort – bæredygtig komfort.

FN’s 17 Verdensmål udpeger 17 indsatsområder, som vi globalt skal sætte fokus på frem mod 2030. Desværre er målene i sig selv ikke handlingsorienterede, og det gør dem svære at arbejde med i praksis. 

Derfor har vi fundet 3 konkrete idéer til, hvordan I nemt kan bidrage til miljøet uden at gå på kompromis med komforten. Du behøver altså hverken sidde på et koldere kontor eller i et mørkere lokale for at blive bæredygtig. Til gengæld kan du overveje disse tre idéer: 


 • Ren energi: Verdensmål 7

  Bygningsdrift er komplekst, og selv den mest erfarne Facility Manager kan have svært ved at undgå spild. Har du styr på driftsomkostningerne i dine bygninger? Jo bedre overblik du har over dit forbrug, des lettere kan du reagere på uregelmæssigheder. ReMonis PowerMoniMain overvåger forbruget med livedata. Det er op til dig, om du vil se data i ReCalc eller det EMS-system, du allerede bruger. Se PowerMoniMains muligheder her.


 • Saml dine leverancer: Verdensmål 9

  Med samlet levering koster dine leverancer knap så meget. Som bonus sparer du den CO2, der ville være udledt ved flere leveringer, og du bakker op om miljørigtigt forbrug.


 • Gå ind for genbrug: Verdensmål 11 og 12

  På den lille skala kan man vælge emballage af genbrugsmateriale – på den store kan man købe inventar og elektronik brugt. Når en virksomhed lukker, sættes tastaturer, skærme, skriveborde og kontorstole ofte til salg, da det intet fejler. Tjek altid muligheden for genbrug, da det giver dig mulighed for at spare penge og spare miljøet for nedbrydning og overproduktion.
 

Med disse idéer kan du minimere miljøbelastningen og optimere økonomien. Bæredygtig energioptimering

ReMonis metode til energioptimering understøtter verdensmålene 7, 9, 11 og 12. De fokuserer i særlig grad på produktion, ren energi og innovation.
 
Er du skarp på, hvilke verdensmål jeres virksomhed understøtter?


ReMonis & FNs 17 verdensmål:

7: Bæredygtig energi

9: Industri, innovation og infrastruktur

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion


Bæredygtig uden at gå på kompromis med kom forten

Minimer din nedetid

Minimize downtime

Optimal drift kræver overblik – også på tværs af serviceintervaller

De fleste servicetjek falder efter et givent antal driftstimer eller endnu værre efter et bestemt tidsinterval. Det sker til trods for, at forskellige maskiner ikke kører lige meget. I praksis viser maskinerne altså ikke tegn på slitage lige hurtigt. Derfor kan maskiner have meget forskellig levetid, og kun med overblik kan du udnytte kapaciteten. Hvis du arbejder med produktion, kender du det helt sikkert: Det kan være så godt som umuligt at danne sig et overblik på tværs af enheder og på alle tider af døgnet.

Jo bedre dit overblik er, des lettere er det at undgå produktionsstop. 


Et værdifuldt overblik

Maskinerne i en produktion behøver sjældent service på samme tid, og det essentielle ville være kun at foretage service på maskinerne, når der er brug for det. Det er meget værd at komme slitage og nedetid i forkøbet, så du undgår maskiner, der går ned i utide og ansatte, der ikke kan udføre deres arbejde. Hvis det eneste du gør er at have servicetjek for hver 6000 driftstimer, er det let at overse, hvis en maskine imellem to servicetjek udviser tegn på slid og dermed behov for yderligere vedligehold.


Tip: Find genvejen til ReCalc øverst i højre hjørne på ReMonis hjemmeside

 

Overblik på tværs af servicetjek

Mangel på overblik er dyrt, og det samme er unødvendig service. Derfor lancerer vi elmåleren PowerMoniMain, der giver dig overblik over energiovervågning uafhængigt af servicetjek. Et så detaljeret overblik egner sig godt til dig, der er produktionsansvarlig og har en travl hverdag, fordi du kan sætte effektivt ind når behovet opstår.


Udnyt kapaciteten

Når målingen fra PowerMoniMain vises i ReCalc, kan du følge forbruget i din produktion helt ned på minutbasis. På kort sigt kan du hurtigt aflæse om maskiner, der skulle være slukkede om natten og i weekenden kører alligevel – det kalder vi at handle på fakta. På længere sigt vil du se en stigning i enkelte maskiners forbrug, i takt med at driften slider på maskinen. Efter et vist antal driftstimer vil maskinens evne til at udføre sin funktion påvirkes, og det eneste du får ud af det er en højere elregning.


Det unikke ved PowerMoniMain er, at der registreres datapunkter på minutplan, så du med stor nøjagtighed ved, hvor du skal sætte ind.Undgå produktionsstop

Det gør det let at bruge din tid så effektivt som muligt. Desuden giver det dig mulighed for at følge driftens udvikling over tid og nøjes med at tilkalde teknikere, når du ved, der brug for det. Aflæsningen er let og ligetil, og i ReCalc har du muligheden for at indstille en alarm. På den måde får du med PowerMoniMain et værdifuldt overblik i ReCalc – eller ReCalc MoniTor, hvis du er til detaljeret visning. Det gør det let at handle og muligt at spare betydelige summer på produktionsstop og nedetid i produktionen.


Udnyt fjernvarmen: Betal mindre for det samme

I Danmark har vi brugt fjernvarme siden 1920’erne. Ikke overraskende steg forbruget voldsomt i forbindelse med industrialiseringen i 1950’erne og 1960’erne, og det har været højt lige siden.


Miljørigtig opvarmning

Fjernvarme er en billig varmeform, og sammen med varmepumper er det faktisk den mest miljøvenlige form for opvarmning. Meget peger på, at drift af bygninger i dag dækker over hele 40 % af det samlede energiforbrug – herunder den ”usynlige” og utilsigtede drift, der finder sted i bygninger, når de står tomme eller er uden aktivitet. Hver dag går der betydelige udgifter til tomme og forkert indregulerede bygninger over hele verden.

Det er på grund af udfordringer som denne, at ReMoni er opstået.

Et billede, der indeholder bold, afspiller Automatisk genereret beskrivelse

 
 
En koldere bygning end ønsket

Figuren ovenfor viser med den sorte graf, hvordan brugere i mange bygninger over tid får markant lavere udbytte af fjernvarmen. Resultatet er en koldere bygning end ønsket og en tilstand, hvor der skal en ualmindelig stor mængde energi til at varme et rum op til den ønskede temperatur. Med den faldende energieffektivitet ved bygningens driftsansvarlige, at noget er galt, så han tilkøber en energikonsulent til at finde fejl og rette op på CTS-systemets indstillinger.


Effektive tilsyn

Energitilsyn er effektive, og i den sorte graf er det dette energitilsyn, der er årsagen til den sorte grafs opsving. Udfordringen med denne løsning er, at tilsyn ofte kun er effektive, indtil diverse til- og frakoblinger af systemet finder sted på ny og påvirker indstillingerne til den ønskede drift.

Til sammenligning viser figurens grønne graf ReMonis energiovervågning, der med et konstant opdateret overblik giver dig optimale forudsætninger for at gennemskue defekter og bevare en stabil energieffektivitet.

I mindre bygningsdrift kan man i nogen grad holde øje med udsving, men i større bygningsdrift bliver det hurtigt kompliceret.

En afgørende faktor for utilsigtet fjernvarmedrift er de fra- og tilkoblinger, der finder sted på tværs af enheder i forbindelse med for eksempel lovpligtigt energisyn, service og strømafbrydelser. Summa summarum kræver overvågning af energiforbrug overblik, hvilket gør det til en svær disciplin – især i store bygningskomplekser, hvor varmen fordeles fra flere fjernvarmeindgange. 

 

En løsning der er indtjent det første år

ReMonis koncept er det eneste af sin slags. Det består kort fortalt af tre elementer:
 • En sensor monteret uden på dine fjernvarmerør.
 • En gateway som modtager data.
 • En cloud-baseret datavisning, der gør dig i stand til at overvåge dit fjernvarmeforbrug.
Konstant adgang til aktuelle data, der går helt ned på minutniveau, gør det nemt at opdage og lokalisere defekter og forkerte indstillinger, så du kan rette op på udviklingen, inden det bliver rigtig dyrt. 

Hos ReMoni går vi ind for bæredygtig energi. Effekten er store besparelser.

Få overblik over dit forbrug med ReCalc

District Heating

Helt kort forklaret er ReCalc en datavisning

I den lidt længere forklaring er det en datavisning, der bygger på IoT. ReCalc er en del af ReMonis løsning uanset, hvilken sensor du vælger. I ReCalc kan du se de data, dine sensorer har samplet, og justere hvor ofte der måles og hvilke udslag, der skal udløse en alarm. ReMonis sensorer rapporterer data i realtid, så du kan blive bevidst om dit usynlige forbrug. Med ReCalc har du indflydelse på med hvilken frekvens, data indsamles, så du kan indsamle data med udgangspunkt i dine behov.

Kom godt i gang med ReCalc

Når du modtager vores løsning, får du en eller flere sensorer og en gateway. Du monterer den brugervenlige clamp on-sensor uden på kabel eller rør og tilslutter den trådløse gateway til strømkilde og internet. Uden på din gateway er der et ID-nummer, som du skal bruge til at logge in på ReCalc.

Opsætning af ReCalc er let og lige til.
Du får maksimal kontrol over din energiovervågning.


Første gang du skal have adgang til grafer og data, skal du oprette sensorenheden med ID-nummeret. Du finder en forklaring med vejledende screen dumps her. Når din sensor først er oprettet, er det eneste du skal gøre at logge ind.


Tip: Du finder en genvej til ReCalc på ReMonis hjemmeside i øverste højre hjørne.

 
ReCalc

Figur: ReCalc-visning af fjernvarmeforbrug med HeatMoniSpot.


Sådan bruger du ReCalc

ReCalc er en onlineplatform til visning af data. Når du begynder at bruge vores løsning, opretter du et login til recalc.remoni.com, hvor du kan tilgå data og tilpasse frekvensen af målinger. Det giver dig maksimal kontrol over din energiovervågning på et felt, hvor man ellers ikke har indflydelse på, hvilke data der indsamles. ReCalc gør det let at reagere og giver dig:

Du kan bruge ReCalc på computer, tablet og smartphone. Når du er logget ind, kan du oprette flere brugere og konti, så forskellige ansatte kan se forskellige visninger. 

En af ReCalcs styrker er koblingen mellem den avancerede dataindsamling og den simple visning.

Det er netop kobling, der gør forbruget overskueligt og visningen let at handle ud fra.


Figur: ReCalc MoniTor-visning af forbrug målt i KWh.

District Heating Dashboard_2020

Figur: ReCalc MoniTor-visning af fjernvarmeforbrug med HeatMoniSpot.


Vælger du ReCalc MoniTor, får du et ekstra detaljeret overblik.

Tilpasset dit behov

I nogle virksomheder er det værdifuldt at kende endnu flere detaljer. Gælder det for jer, bør du overveje til tilsvarende EMS-system ReCalc MoniTor, der giver dig et udvidet grafisk overblik. Med ReCalc MoniTor får du overblik over det totale forbrug, og ser man for eksempel på elforbruget, kan du let aflæse, hvor stor en andel af forbruget, der går til for eksempel belysning i forhold til ventilation. Du kan sammenligne ReCalc og ReCalc MoniTor på de billederne og læse mere om ReCalc MoniTors udvidede visning her.

Spar penge på ventilation

spar penge på dyre ventilationsanløg

Kan du halvere din udgift til ventilation uden at gå på kompromis med komforten?

Så er du ikke alene. En af de rigtig dyre fejl opstår i forbindelse med service på ventilationsanlæg, og derfor er det vigtigt at få tjekket op på CTS-systemet efter servicetjek og reparation ved mindre defekter.

Vi har brug for ventilation

For nylig sparede en kommunal institution 40 % på ventilationsudgifterne ved helt simpelt at tjekke op på sin ventilationsdrift. Fejlen opstod efter en helt almindelig service, der havde resulteret i en nulstilling af CTS-systemet. Uanset om du er ansvarlig for én eller flere bygninger, er det afgørende at have overblik. Derfor har vi designet vores IoT-sensorer til at give dig netop det på baggrund af datapunkter på minutplan.

”Der havde været service på anlægget efter en defekt – jeg havde på fornemmelsen, at det ikke kørte, som det skulle.”

– Facility Manager i en dansk kommune efter 40% energibesparelse


Det er nødvendigt at ventilere bygninger, fordi det forebygger skimmelsvamp og sikrer et sundt fysisk arbejdsmiljø. Selvom de færreste tænker over vigtigheden af ventilation, er det faktisk en uundværlig funktion i vores bygninger. Det skyldes mest af alt, at ventilationsanlægget bidrager til at holde luftkvaliteten høj, idet det konstant lukker frisk luft ind og på samme bortventilerer CO2.

Hele tricket er at opnå en besparelse på dit energiforbrug uden at sænke komforten. 

 

Let og ligetil

Med ReMonis løsning har du overblik over ventilationen i din bygning i cloud-platformen ReCalc. Her er det let at aflæse forbruget i detaljer, og det gør det særligt let for dig at opdage uhensigtsmæssig bygningsdrift, når det opstår. Med sensoren PowerMoniSpot, som sættes fast på kablet med strips, kan du bevare overblikket over en udvalgt elinstallation og se udsving helt ned på minutniveau.

Arbejder du med bygningsdrift i flere bygninger, kan du overveje PowerMoniMain, som giver dig overblik på tværs af installationer i forskellige bygninger.

Med PowerMoniMain eller PowerMoniSpot bliver det ikke meget lettere: Du kan løbende opdage fejl i CTS-systemet og finde maskiner, der lige så godt kunne stå i tomgangsdrift, når bygningens aktivitet er på sit laveste.

Med ReMonis AI- og cloud-baserede løsning er det ligetil. 

Hvis ventilationsanlægget i en bygning kører forskudt med CTS-anlæggets indstillinger, vil ReCalc vise dig det. Med ReCalcs oversigt har du adgang til et konstant overblik, så det er let og ligetil at håndtere defekter og udfordringer, inden de udvikler sig og bliver rigtig dyre.

Brug pengene på det rigtige: Undgå strafafgift på fjernvarmeregningen

Spar på fjernvarmen

Brug pengene på det rigtige

Når I som aftagere sender for varmt vand retur til varmeværket, sker der et energitab. Det sker, fordi der med forhøjede vandtemperaturer skal mere vand til at producere den samme mængde energi som med koldere vand. Når returvand er for varmt, kan varmeværket gøre to ting for at sikre varmt vand nok til alle.

 • De kan sende mere fjernvarmevand i cirkulation, med et højere energiforbrug til følge.

 • De kan hæve temperaturen med den sideeffekt, at der opstår et større varmetab i ledningsnettet.

Det korte af det lange er, at god afkøling både sparer dig og din omverden for penge. Hvis returtemperaturen er lav, er afkølingen god, og du har udnyttet varmen godt. Hvis du leverer afkølet returvand, skal varmeværket varme en mindre mængde vand op, inden de sender det videre.

 

Fakta:
Hele 40% af Danmarks energiforbrug finder sted i bygninger. 

 

Overvåg din afkøling – det betaler sig

Afkøling er ofte en stor udgift, som det kan svare sig at tjekke op på jævnligt. Det skyldes blandt andet, at mange virksomheder betaler ekstraudgifter til afkøling, selvom udgiften nemt kunne være undgået. Hvis du vil spares for denne ekstraudgift, skal du have indsigt i dit forbrug, så du kan justere vandets temperatur, før det sendes retur. Med andre ord kan du med overvågning slippe for dyre strafafgifter på returvand. Helt enkelt.

Ny teknologi gør det let

ReMonis temperatursensor HeatMoniSpot kan med AI og cloud-data gøre det nemt at danne sig et overblik over vandets temperatur. Du kan løbende følge med i dit forbrug ved hjælp af en trendlinegraf, der med datapunkter hvert femte minut viser temperaturens udvikling over tid. De præcise data gør det let at gennemskue de timer, der tillægges regningen for fjernvarmeforbrug.

Det betyder, at du med HeatMoniSpot straks kan handle og undgå strafafgift på returvand. Udover afkøling af din fjernvarme skal du være opmærksom på dine installationer. En bygningsinstallation er harmonisk, når opvarmning og ventilation på samme lokation ikke kører på samme tid – altså når de ikke modarbejder hinanden. 


Fjernvarme er meget værd – det samme er afkøling.

 

Vil du spare endnu mere? Så skab harmoni i din installation

Selvom det kan virke logisk, finder denne driftsfejl sted i mange bygninger. Får man rettet op på den, er der mange penge at spare. For at sikre dig en harmonisk installation skal du være særligt opmærksom på rum, der opvarmes og ventileres samtidigt. Sætter dit CTS-system begge funktioner i gang? Der kunne meget vel være penge at spare.

Stadig nysgerrig? I et hus fuld af tech-entusiaster, kender vi det godt. Derfor har vi lavet dette bonus read til dig om fejl i CTS-automatik, installation og brugernes overstyring.

Der kan være utallige årsager til mislykket opvarmning, men uanset fejlen kan du se det på ReCalc – programmet der viser de indsamlede data om dit energiforbrug. Hos ReMoni analyserer vi kontinuerligt data på fjernvarmeinstallationen og giver dig information om dårlig afkøling i en nem og overskuelig løsning.

Alle bygnings- og forbrugsansvarlige kan få glæde af HeatMoniSpot. 

Uanset om fejlen skyldes defekte shuntventiler, ødelagte radiatortermostater eller noget helt tredje, gør ReCalc det nemt for dig at opdage usædvanlige udslag, hvis der skulle opstå en defekt. Det eneste du skal gøre er at logge på. Du finder alt, du bør vide om ReCalc her.