Case in State of Green Denmark

State of Green Denmark has produced an exciting publication about Denmark’s journey energy-optimizing buildings – and we are in it as a case story 🌏

In the publication, together with VELUX, Ramboll, Danfoss and ROCKWOOL Group, among others, we explain how we can significantly reduce energy consumption and CO2 emissions from our buildings.

Read about our results and average energy reduction of 30% in the publication here.

Case i State of Green Denmark

State of Green Denmark har skrevet en spændende publikation om Danmarks rejse for at energioptimere bygninger – og vi har en case med 🌏

I publikationen fortæller vi sammen med blandt andre VELUXRambollDanfoss og ROCKWOOL Group hvordan vi kan reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra vores bygninger markant.

Læs om vores resultater og gennemsnitlige energireduktion på 30% i publikationen her.

Back to where it all began

Every year – before the #summerholiday hits most people – our founder and CEO Bo Eskerod Madsen is keeping up with tradition.

A Low Key #barbecue for the whole company, where the whole adventure started.

Here we ‘old timers’ can tell real anecdotes from the start-up 😀

Like when the chickens were walking right outside the window.

Like when we held meetings outdoors, sitting on the garden furniture. If it got too hot, you jumped into the lake.

It is enjoyable that once a year we come back to the ‘garage’ where it all started. And that gives an extra dimension and perspective to where we are today 🌳

Tilbage til starten

Hvert år – før #sommerferie rammer de fleste – holder vores stifter og CEO Bo Eskerod Madsen fast i en tradition.

En Low Key #barbecue for hele firmaet, der hvor hele eventyret startede.

Her kan vi ‘gamle i gårde’ fortælle ægte anekdoter fra opstarten 😀

Som da hønsene gik lige uden for vinduet.
Som da vi holdte møder ude i det fri, siddende i havemøblerne. Blev det for varmt, hoppede man i søen.

Det er fornøjeligt, at vi én gang om året kommer tilbage til ‘garagen’ hvor det hele startede. Og det giver en ekstra dimension og perspektiv til der, hvor vi er i dag 🌳