Stockholm

In front of the Danish Embassy in Sweden in Stockholm, a few words were said about my and ReMoni’s visit to Stockholm 😀🌱

Digital Twin

Så er vi i gang med at gøre optimering af bygninger vha. digitale tvillinger til en realitet i ReMoni teknologiplatformen.

Det bliver et rigtig spændende projekt sammen med Syddansk Universitet – University of Southern DenmarkCity of Aarhus og med en super understøtning fra EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Vi glæder os til samarbejdet Muhyiddine JradiJakob KaiserHenrik Holm FriisJakob BjørnskovAndreas AndersenAnders Hjortsholm

Swedish Partnerships coming up!

In ReMoni we have Danish roots but global ambitions!

The last few days Anders Mortensen have been visiting #Stockholm to investigate our fit with the Swedish market and to start a dialogue with relevant stakeholders in Sweden.
With great support and facilitation from Danmarks Ambassade i Sverige through Rikke and Magnus and from Ministry of Foreign Affairs of DenmarkCaroline the program was fully packed 😊

It has been truly inspirational to talk with people and companies all highly ambitious on the sustainability agenda. It gives food for thought and faith in a greener future!
In ReMoni we share the ambitions for more #energyefficiency in our buildings and are happy to contribute to this journey of change.

Thanks for some great dialogue and interesting discussions to all participants.

Svenske partnerskaber på vej!

I ReMoni har vi danske rødder, men globale ambitioner!

De sidste par dage har Anders Mortensen været på besøg i #Stockholm for at undersøge vores det svenske marked og for at starte en dialog med relevante interessenter i Sverige.

Med stor opbakning og facilitering fra Danmarks Ambassade i Sverige gennem Rikke og Magnus og fra Udenrigsministeriet ved Caroline var programmet fuldt pakket 😊

Det har virkelig været inspirerende at tale med mennesker og virksomheder, der alle er meget ambitiøse omkring bæredygtighedsdagsordenen. Det giver stof til eftertanke og tro på en grønnere fremtid!

I ReMoni deler vi ambitionerne om mere #energieffektivitet i vores bygninger og bidrager gerne til denne forandringsrejse.

Tak for nogle gode dialoger og interessante diskussioner til alle deltagere.

Great savings on energy consumption through the winter

According to a recent article from KL, the municipalities’ initiatives to reduce energy consumption have led to significant savings this winter.

Lovely.

At ReMoni, we are proud to be part of this movement towards a more sustainable and lower energy consumption.

 

Our solution Predictive Heating Optimization has proven to provide 30% savings on average, which makes it an efficient and economically profitable solution for both companies and municipalities.

And then we even deliver the solution as both a ‘hands-on-the-hob’ and ‘turn key’ solution as standard.

https://lnkd.in/e_uuTysj

Stor besparelse på energiforbruget vinteren over

Ifølge en nylig artikel fra KL har kommunernes initiativer til at reducere energiforbruget ført til væsentlige besparelser denne vinter. 
Dejligt.
Hos ReMoni er vi stolte af at være en del af denne bevægelse mod et mere bæredygtigt og lavere energiforbrug.

Vores løsning Prædiktiv Varmeoptimering har vist sig at give 30 % besparelser i gennemsnit, hvilket gør det til en effektiv og økonomisk rentabel løsning for både virksomheder og kommuner.

Og så leverer vi endda løsningen som både en ‘hånden-på-kogepladen’ og ‘turn key’ løsning som standard.

https://lnkd.in/e_uuTysj

GROW

In GROW, we today welcome the company ReMoni, Skanderborg,

As well as its actual work with building optimization and sustainability with, among other things, water and heat, also works with Social Sustainability. They have used the Social Sustainability Calculator to calculate the value of their employment of people from the edge of the labor market, and the result is great.

You can calculate your company’s contribution yourself by going to www.wegrowpeople.dk and finding the Social Sustainability Calculator. Then you can also document your efforts and motivate others. Did I mention that it is completely free, just as it is free to join and be part of GROW.

GROW

I GROW hilser vi i dag velkommen til virksomheden ReMoni, Skanderborg,
Som ud over sit egentlige arbejde med bygningsoptimering og bæredygtighed med bl.a. vand og varme, også arbejder med Social Bæredygtighed. De har brugt Den Sociale Bæredygtighedsberegner til at udregne værdien af deres ansættelser af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, og de får et flot resultat.
Du kan selv udregne jeres virksomheds bidrag ved at gå ind på www.wegrowpeople.dk, og finde Den sociale Bæredygtighedsberegner. Så kan du/I også dokumentere jeres indsats, og motivere andre. Fik jeg sagt at det er ganske gratis, lige som det er gratis at være med og en del af GROW.