Webinar for SME on green initiatives

Do you as SMEs report today on your green initiatives in the company?

More and more customers and business partners are looking at your green measures – perhaps without you knowing it.

 

Get tangible ideas and knowledge on how to get started with the green agenda.

It’s not that complicated at all if you get a little help in the right direction.

And it is both beneficial for the climate and your bottom line.

 

Watch or rewatch the webinar from last Friday here: https://lnkd.in/ey732nXr
(In Danish)

Webinar: Hvordan griber du den grønne omstilling an som SMV?

Rapporterer I som SMV’er i dag om jeres grønne tiltag i virksomheden?
Flere og flere kunder og samarbejdspartnere kigger på jeres grønne tiltag – måske uden at I ved det.

Få håndgribelige idéer og viden til hvordan I kommer i gang med den grønne dagsorden.
Det er slet ikke så kompliceret hvis man får lidt hjælp i den rigtige retning.
Og så er det både til gavn for klima og jeres bundlinje.

Se eller gense webinaret fra i fredags her: https://lnkd.in/ey732nXr

Interview in Danish Financial Times

“Looking back, this is an obvious success,” says Bo Eskerod Madsen, founder, and co-owner of the company ReMoni: “But we couldn’t have known that when we started.”

The small addition is an essential part of the story of ReMoni.

A story of growth, exports, investor support and success – but also a story that begins very humbly.

Read the whole story in Børsen Tech, where Bo explains why ‘soft money’ is so important and that the business promotion system supports innovative ideas with funding.

https://lnkd.in/e9mDrCv9

Interview i Børsen

”Set i bakspejlet er det her en åbenlys succes,” siger Bo Eskerod Madsen, stifter og medindehaver af virksomheden ReMoni: ”Men det kunne vi ikke vide, da vi gik i gang.”
Den lille tilføjelse er en væsentlig del af fortællingen om ReMoni.

En historie om vækst, eksport, investortække og succes – men også en historie, som begynder meget ydmygt.

Læs hele historien i Børsen Tech, hvor Bo fortæller, hvorfor det er så vigtigt med ’soft money’ og at erhvervsfremmesystemet støtter innovative idéer med funding.
https://lnkd.in/e9mDrCv9

Energy Cluster Denmark success story

From idea to big business:

“It’s always great for researchers to see when research and ideas turn into a technology that can be sold and make a real difference,”

says Jalil Boudjadar, Associate Professor at Software Engineering & Computing Systems at Aarhus University.

“We are the story of a small project that became the lever for something big,” says Bo Eskerod Madsen.

– From 3 to 43 employees in eight years;

– established market leader in Denmark, and

– millions in capital injection from investors who believe in the company’s solution on the international markets.

Read the entire article at Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark successhistorie

Fra idé til big business:

”Det er altid dejligt for forskere at se, når research og ideer bliver til en teknologi, som kan sælges og gøre en reel forskel,”
udtaler Jalil Boudjadar, lektor ved Software Engineering & Computing Systems på Aarhus Universitet.

”Vi er historien om et lille projekt, som blev løftestangen for noget stort,” siger Bo Eskerod Madsen.

– Fra 3 til 43 medarbejdere på otte år;
– etableret markedsleder i Danmark, og
– millioner i kapitalindsprøjtning fra investorer, som tror på virksomhedens løsning på det internationale marked.

Læs hele artiklen hos Energy Cluster Denmark

Energy22 – Innovation Fund Denmark

The annual publication ‘Energi22’ is on the street. And we’re on page 6.

‘Energi22 – Research shows the way towards a green and energy-efficient Denmark’ brings data on the use of funds plus 9 strong examples of research and development projects that create value for Denmark.

ReMoni is one of the examples 😀

In a joint leader from the three programs, chairman Anders Eldrup from the Innovation Foundation, board chairman Anne Grethe Holmsgaard from EUDP – The Energy Technology Development and Demonstration Program and technology director Jørgen S. Christensen from Elforsk AB/Green Power Denmark emphasizes the importance of continuing to have #securityof supply, # climate and #economy as cornerstones of Danish energy policy.

The annual publication is published by the Innovation Fund, EUDP – The Energy Technology Development and Demonstration Program and ELFORSK, which is administered by Green Power Denmark in collaboration with the Danish Energy Agency and can be read here:

https://lnkd.in/eum3y7V8

Energi22 – Innovationsfonden

Så er årspublikationen ‘Energi22’ på gaden. Og vi er med på side 6.

’Energi22 – Forskning viser vej mod et grønt og energieffektivt Danmark’ bringer data om brug af midler plus 9 stærke eksempler på forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber værdi for Danmark.
ReMoni er ét af eksemplerne 😀

I en fælles leder fra de tre programmer understreger forperson Anders Eldrup fra Innovationsfonden, bestyrelsesformand Anne Grethe Holmsgaard fra EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Elforsk AB/Green Power Denmark vigtigheden af fortsat at have #forsyningssikkerhed#klima og #økonomi som grundpiller i den danske energipolitik.

Årspublikationen udgives af Innovationsfonden, EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram og ELFORSK, der administreres af Green Power Denmark i samarbejde med Energistyrelsen og kan læses her:
https://lnkd.in/eum3y7V8