ReMoni vokser og bliver klogere

Data Science analytiker Mai Grønlunds ambition er at få data til at tale, så de selv afslører, når noget ikke er som det skal være. Det har hun allerede gjort med data om organiseret økonomisk kriminalitet, og nu vil hun bruge samme metodiske tilgang med de data, ReMoni hjemtager for kunder og optimerer driftsanlæg og finder besparelser.

Det handler om automatisk og effektivt at overvåge datastrømme og tidligt gribe ind med en forebyggende, regulerende indsats, når data på mistænkelig vis afviger fra deres typiske mønstre. Inden skaden opstår og når at vokse sig stor. Det gælder både for potentielle svindlere og bedragere, og for driftsdata fra bygninger og anlæg.

”AI, machine learning og data science er alt sammen begreber, der er blevet udbredt inden for de sidste par år. Dengang jeg studerede, kunne man for eksempel ikke tage et kursus i machine learning, som man kan i dag. Grundstenene inden for disse discipliner, nemlig kendskab til at bygge algoritmer, statistiske modeller og matematisk optimering havde jeg til gengæld på mit studie”, fortæller Mai Grønlund. 

Hun fortsætter:
”Siden dengang er der sket meget inden for området. Der er kommet nye metoder som deep learning, der gør at man kan løse problemer, man ikke før har kunnet løse. Samtidig er data science blevet lettere tilgængelig og for alvor begyndt at blive allemandseje”.

 

ReMonis næste generation 

Tiden er moden til at løfte ReMonis produktsystemer op i en endnu højere liga. IoT sensorerne er sat i masseproduktion og kerneteknologien, de revolutionerende, intelligente algoritmer, oprindeligt udviklet af virksomhedens grundlægger Bo Eskerod Madsen, har bevist at de virker. Og kunderne strømmer til. Mai Grønlund er rekrutteret til at skabe næste generation af løsninger.

”Jeg skal være med til at videreudvikle ReSave med endnu et lag intelligens. Indtil nu har ReMonis medarbejdere hovedsageligt overvåget og fortolket hjemtagne driftsdata manuelt. På den baggrund har de også manuelt skulle identificere uregelmæssige mønstre i data, som kunne indikere, at f.eks. bygninger eller anlæg ikke kørte optimalt”, fortæller Mai Grønlund. Manuel overvågning og fortolkning kræver dyr bemanding, der jævnligt møder ind og tjekker data.
Det kan gøres smartere og mere omkostningseffektivt.

Mai fortsætter:
“Mit job bliver blandt andet at udvikle intelligente algoritmer, der analyserer data og automatisk aktiverer alarmer, når der opstår uregelmæssigheder, som kræver en handling”.

Mai Grønlund dimitterede som Cand. Scient. i 2008 og har siden arbejdet med at udvikle intelligente datadrevne løsninger, hvor de ikke tidligere har været anvendt. Først hos teleselskabet TDC, hvor hun blandt andet udviklede algoritmer til at forudsige, hvornår en mobilkunde ville skifte leverandør.

Derefter som Chefkonsulent hos Skattestyrelsen, hvor opgaven gik på at udvikle algoritmer, som kunne afsløre avancerede mønstre af fx transaktioner, som kunne indikere tilstedeværelsen af økonomisk kriminalitet. “Jeg har altid haft en ambition om at bruge det jeg kan til noget meningsfyldt. Og ReMoni synes et naturligt sted at lande”, slutter Mai Grønlund.

ReMoni flytter i nyt domicil

ReMoni flyttede i november 2021 i nyt domicil fra industriområdet i Stilling til Kristiansvej i det kombinerede bolig- og erhvervsområde, Skanderborg bakker.

De seneste års positive vækst har gjort, at pladsforholdene i de tidligere lokaler var blevet for trange.

”Vi opretter mange nye spændende stillinger og ansætter nye medarbejdere, og det gjorde det efterhånden umuligt for os at være på den plads, der var i lokalerne i Stilling”, fortæller Bo Eskerod Madsen, CEO hos ReMoni. Han fortsætter:

”På Kristiansvej har vi fået over dobbelt så meget plads, og den er vi godt i gang med at udfylde med nye skriveborde og medarbejdere, og som udviklingen er i øjeblikket, ser det ud til at vi vil fortsætte med at vokse længe endnu”.

Adressen på Kristiansvej giver ReMoni en helt central placering i forhold til det midtjyske motorvejsnet og togstationen i Skanderborg. Ud over plads til nye arbejdspladser og større mødelokaler er der blevet bedre mulighed for at indrette testlaboratorier og værksteder til udvikling af nye produkter.

Sidst men ikke mindst er der på Kristiansvej indrettet et stort frokostlokale med køkken og egen køkkenmedarbejder. Frokostlokalet dublerer desuden som fællesrum til møder og arrangementer.

Jobopslag: Embedded softwareudvikler

Stillingen er besat.

Forestil dig at være med til at levere en stærk løsning hvor vi sammen optimerer de mange eksisterende bygninger og produktionsvirksomheder, så de udnytter ressourcerne bedre, og bliver bedre at leve i. Vi kan gøre det mange gange bedre og billigere end alle andre i markedet, da vi har opfundet en helt ny teknologi, så vi kan optimere uden at skulle skære ind i rør, kabler, mv. Dermed kan vi gøre en reel forskel.

Vi har i ReMoni stor succes med vores egenudviklede produkter og har i den forbindelse stigende fokus på drift og stabilitet. Vi ønsker derfor at tilføre vores software afdeling endnu en dygtig softwareudvikler, der kan bidrage både til produktudviklingen samt understøtte den positive arbejdskultur.


Om stillingen
I dagligdagen vil du arbejde tæt sammen med hele softwareafdelingen som består af embedded software, cloud, frontend og alt ind imellem.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at videreudvikle dig indenfor området. Vi er en mindre virksomhed med korte beslutningsgange, hvilket betyder, at det er vigtigt du selv formår at tage initiativer.


Om dig
Vi forestiller os, at du:

· Har 5-10 års erfaring med embedded software i C/C++, Python eller lignende.

· Har erfaring med test og drift af komplekse systemer. 

· Har gerne erfaring med Internet of Things og trådløse teknologier. 

· Er i besiddelse af gode samarbejdsevner, kreativitet og godt humør.

· Kan tage ansvar for at overskue og gennemføre egne opgaver. 

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, hvilket vi fint kan håndtere, da der er mange gode kollegaer at sparre fagligt med, hele vejen rundt. Der er derfor ikke et formelt krav til din uddannelsesmæssige baggrund.


ReMoni tilbyder dig:
· Stor egen indflydelse på dine opgaver.

· Positiv atmosfære med kolleger der er eksperter indenfor deres områder.

· Vi byder på fleksibilitet i arbejdet, work-life-balance, og sørger desuden for en konkurrencedygtig løn, frokostordning, mulighed for medarbejderaktier mv.


Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte Jakob Schytte Jørgensen på tlf. 4056 1194 med relevante spørgsmål, eller skrive til job@remoni.com.


Praktisk

Du vil få din gang på kontoret i Skanderborg nær Aarhus og E45 (og få minutter fra banegården). Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag.

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning til job@remoni.com.
Mærk din ansøgning ”EU_0322”.

Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen. 

Det er vores grundlag – og det er vores navn. 

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med ~30 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.  

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion. 
ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør. 

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det.  
Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere på remoni.com