Lansarea proiectului cu titlul “Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în in-stalațiile tehnice utilizând inteligența artificială”

REMONI TECHNOLOGIES RO SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gh.Asachi din Iasi, derulează în perioada 1 Decembrie 2021 – 31 Decembrie 2023 proiectul„ Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în instalațiile tehnice utilizând inteligența artificială”, SMIS 121866, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitiv-itate 2014-2020, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competi-tivității economice și dezvoltării afacerilor, operațiunea Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei unitați noi pentru producția de senzori inovativi de monitorizare a consumurilor în instalatiile tehnice utilizând inteligența artificială. Proiectul de față se referă la realizarea unei investiții inițiale, adică o unitate de producție nouă pentru realizarea unor produse noi prin activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală și îmbunătățirea altora existente deja în portofoliul companiei, în țara de origine – Danemarca, în scopul scalării acestora și încorporării de elemente de inteligență artificială și machine learning.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Realizarea unei unități de producție nouă pentru senzori inovativi de monitorizare consumuri in instalațiile tehnice până la finalul proiectului
– Punerea pe piața din Romania a 5 produse noi și 3 produse substanțial îmbunătățite până la finalul proiectului
– Realizarea unui parteneriat strategic între companie și Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, ca urmare a realizării proiectului și publicarea a minim 3 articole în colaborare.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

1. Management de proiect
– 1 Plan de comunicare
– 1 Calendar al activităților actualizat
– Minim 10 rapoarte realizate (trimestriale/ finale)
– Minim 5 cereri de rambursare depuse
2. Organizare și derulare procedură de achiziiți pentru proiect
– Minim 1 Anunț de intenție publicat
– Minim 1 dosar de achiziții realizat
– Minim 2 oferte primite
– Adrese de răspuns transmise către ofertanți
– Încheierea contractelor cu furnizorii
– Publicarea pe website-ul companiei a informațiilor
3. Cercetare industrială pentru realizarea platformei pentru senzori
– materiale livrate pentru activitatea de cercetare
– marcă CE obtinută
4. Cercetare industrială pentru realizarea softului dedicat bazelor de date cloud
– materiale livrate pentru activitatea de cercetare
– soft dedicat bazelor de date realizat
5. Cercetare industrială pentru realizarea platformei wireless
– materiale livrate pentru activitatea de cercetare
– platformă wireless realizată
6. Dezvoltare experimentală legată de realizarea serverelor cloud
– materiale livrate pentru activitatea de cercetare
– servere cloud realizate/ configurate
7. Cercetare industrială pentru realizarea automatizării producției
– materiale livrate pentru activitatea de cercetare
8. Punere in producție și automatizare
– materiale livrate pentru activitatea de punere in producție
– minim 3 produse imbunătățite puse in producție
– minim 5 produse noi puse pe piața din Romania
9. Inovare de proces si organizațională pentru automatizarea proceselor
– fișe de pontaj realizate
10. Dezvoltare experimentală pentru modulul de interacțiune cu utilizatorii și diseminare
– materiale livrate pentru realizarea modulului de interacțiune cu ultilizatorii
– design grafic realizat
– minim 3 articole publicate pe site-ul companiei
11. Obținerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate asupra rezultatelor cercetării
– documentație pentru protejarea drepturilor de proprietate realizată
12. Activităti de CD realizate de Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iași (partener proiect)
– 3 articole realizate în colaborare cu universitatea
– rețea / infrastructură realizată
13. Realizarea de teste integrate și măsurători de performanță a produselor
– teste de performanță realizate/ măsurători realizate
14. Realizarea de studii de fezabilitate pentru activitățile de CD
– un studiu de fezabilitate activități CD realizat
15. Informare și publicitate
– 1 anunț de demarare a proiectului publicat într-o publicație locală/națională
– Minim 50 de materiale tip autocolant realizate;
– 1 afiș dedicat proiectului.
– o placă permanentă realizată
– 1 anunț de finalizare a proiectului publicat într-o publicație locală/ națională
16. Audit
– rapoarte de audit financiar periodice realizate

Valoarea totală a proiectului (lei): 22.355.515,85
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fonduri UE (lei): 13.176.186,81
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național(lei): 2,325,209.44

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Date de contact ale beneficiarului:
Remoni Technologies RO SRL, Str. Corneliu Baba, Nr.8, Iași, Județ Iasi
Website: www.remoni.com
e-mail: remoniro@remoni.com

Persoana de contact:
Marius-Ciprian Cuzub, mcc@remoni.com, +40 734 009 466

Data-scientist: Vær med til at skabe en bæredygtig fremtid med data science og snedige sensorer

Stillingen er besat.

Forestil dig at være med til at udvikle den nyeste teknologi til at gøre en betydelig forskel for den grønne omstilling. 
 

Den patenterede ReMoni teknologi bruger clamp-on IoT sensorer og kunstig intelligens til at sikre at bygninger og produktionsfaciliteter kører som de skalVores brugere kan dermed få sundegrønne bygninger og produktion. Det sparer mange ressourcer i form af klima, energi og penge

Vi leverer løsninger til vores kunder, hvor vi både dokumenterer gevinsterne og den korte tilbagebetalingstid vha. konkrete målinger af effekten af de enkelte tiltag.

Jobbet
Dine primære opgaver vil være at skabe data-science for en bæredygtig fremtid (aka: machine learning, artificial intelligence, analytisk statistik).

Du vil helt praktisk:

  1. Samle data op med den patenterede ReMoni clamp-on sensorer og eksterne datakilder.
  2. Bygge dine nye dataanalysemoduler som udnytter de mange data der hele tiden opsamles.
  3. Lægge modulerne ind i ReCalc platformen hvor de kører som micro-services.

Alt sammen i tæt samarbejde med alle vi andre engagerede nørder indenfor teknik, softwareudvikling, sensor-udvikling, og forretningsudvikling.

Din baggrund kan komme fra flere forskellige områder, hvilket vi fint kan håndtere, da ReMoni teamet har stærke kompetencer indenfor alle aspekter af området. Der er således mange gode kollegaer at sparre fagligt med, hele vejen rundt. Din baggrund kunne f.eks. være: data analytiker, analytisk statistiker, data-scientist, data ingeniør, eller tilsvarende.

Din hverdag bliver fleksibel og alsidig, og du får her et selvstændigt job med en høj grad af frihed under ansvar og mulighed for at opbygge og udvikle en solid faglig kompetence indenfor området. Vi er en mindre virksomhed, hvilket betyder, at det er meget vigtigt, at du er proaktiv og selv tager initiativ.

Vi vægter tre ting hos alle vores kollegaer: Positiv indstilling, modet til at tage ansvar og evnen til at prioritere og bevare overblikket.

ReMoni tilbyder dig:

  • Stor indflydelse på dine opgaver.
  • Gode muligheder for fleksibel arbejdstid.
  • Positiv atmosfære med fokus på at finde optimeringsmuligheder og løse problemer.
  • Konkurrencedygtig løn.
  • Mulighed for frokostordning, medarbejderaktier mv.


Spørgsmål
 
Du er velkommen til at kontakte vores direktør Bo som har en ph.d. indenfor området. Han træffes på tlf. 3064 7382, eller mail job@remoni.com.


Praktisk
 
Kontoret ligger i Skanderborg – nær Aarhus, E45 og Skanderborg banegård. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed, som oplever stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag. 

Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning tiljob@remoni.com. Mærk din ansøgning ”Data_1121”. Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale og ansætter, når vi har fundet de rigtige kandidater.

Om ReMoni A/S: 

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag til klimakampen. 

Det er vores grundlag – og det er vores navn. 

ReMoni er en særdeles solid virksomhed med 25 ansatte indenfor udvikling, salg og marketing.  

Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion. 

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør. 

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi sammen kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det.  
Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere på remoni.com