Production Patterns

Production patterns and early warning of technical equipment breaking down are just some of the areas we are looking into with our partners.

Today, IoT sensors are installed at Landia a/s on their test facilities.

Driftsmønstre i produktion

Driftsmønstre og tidlig advarsel om teknisk udstyr der er ved at bryde ned, er blot nogle af de områder vi kigger på sammen med vores partnere.

I dag installeres der IoT-sensorer hos Landia a/s på deres testanlæg.

Force interview

FORCE Technology has interviewed CEO Bo Eskerod Madsen.

Learn about how our Clamp-on sensors help reducing waste in productions.

Link

Force interview

FORCE Technology har interviewet CEO Bo Eskerod Madsen.

Hør bl.a. om hvordan vores Clamp-on sensorer hjælper med at mindske spild i produktioner.

Link

Going out to another customer

This is what it looks like before Jesper drives out to another customer mounting our clamp-on sensors.

– Did you know that with ReSave we save between 15 – 45% on energy – at the same time as the buildings becomes better to stay in?

If you want to know what we can do in your buildings, contact Niels, Mick or Ole to learn more.

På vej ud til endnu en kunde

Sådan ser det ud inden Jesper kører ud til endnu en kunde og monterer vores clamp-on sensorer.

– Vidste du i øvrigt at vi med ReSave sparer ml. 15 – 45 % på energien – samtidig med at bygningerne bliver bedre at opholde sig i?

Vil du vide hvad vi kan gøre i jeres bygninger, så tag fat i Niels, Mick eller Ole og hør nærmere.