Tetramax om ReMonis IoT sensorer

ReMonis IoT-sensorer opdager usædvanlig drift fra ydersiden af eksisterende kabler og rør

Problemet/udfordringen

Tekniske installationer spilder hver dag store mængder ressourcer. Det er tekniske installationer så som pumper, motorer, ventilationsanlæg, rør og apparater til opvarmning og afkøling. Ofte går det ubemærket hen og resulterer i store ekstraudgifter.

Opfindelsen/produktet

ReMoni hjælper virksomheder og institutioner med at spare energi ved at foretage IoT-baserede forbrugsanalyser i bygninger og produktioner. ReMonis løsning er den eneste af sin slags og adskiller sig især på to elementer:

  • Sensorens clamp-on teknologi der har et ikke-invasivt design, som forebygger følgeskader.
  • Mange målepunkter og en høj målefrekvens takket være den økonomiske installation.

Den sammenhængende løsning fra ReMoni består af sensorer, gateways og adgang til et eller flere dashboards i ReMonis cloud-platform ReCalc eller ReCalc MoniTor. For at forebygge skader installeres sensorerne ikke-invasivt med clamp-on metoden uden på eksisterende kabler og rør. Herfra måler sensorerne strøm, opvarmning, afkøling, etc.

Virksomheder/industri vi er på udkig efter

Vi er på udkig efter virksomheder og tekniske partnere, der kunne blive vores fremtidige samarbejds- eller projektpartnere.

Det videre forløb/aktiviteter

Hvis du ser muligheder i at blive vores samarbejds- eller projektpartner, kan du kontakte os på e-mail info@remoni.com eller på telefon 3064 1627.

Du kan finde Tetramaxs artikel om ReMoni på deres portal her

Tetramax about ReMonis IoT sensors

ReMoni’s IoT-sensors detect abnormal operation from the outside of the existing cables and pipes

The problem/challenge

Buildings and productions waste large amounts of energy every single day. Production units, pumps, motors, ventilation, pipes, heaters and coolers are all examples of technical installations that waste a high amount of resources. It often happens without our knowledge and with costly expenses as result.

The invention/product

Based on IoT ReMoni helps companies and institutions save energy by performing consumption analyses in buildings and productions. ReMoni’s solution is the only of its kind and especially stands out on two elements:

  • The sensor’s clamp-on technology with a non-invasive, damage preventing design.
  • Many measure points and a high measurement frequency due to the low-cost installation.

The coherent solution from ReMoni consists of sensors, gateways and an access to one or more dashboards in ReMoni’s cloud-platform ReCalc or ReCalc MoniTor. To prevent damage the sensors are clamped non-invasively onto the outside of existing cables and pipes, wherefrom they measure power, temperature, water, heat, cooling, etc.

Companies/industry we are looking for

We are looking for companies and technical partners to become collaboration or project partners.

Next steps/Activities

If you see opportunities in being our collaboration or project partner do not hesitate to contact us by e-mail info@remoni.com or phone +45 3064 1627.

You can find the article at TetraMax’s portal here