Find the hidden energy waste with ReCalc MoniTor

ReCalc MoniTor på 3 skærme

Your production goes in standby every night and weekend – or does it?

Gain insight into your actual consumption distributed on the individual machines with the new software ReCalc MoniTor.

Based on AI and algorithms, you get custom dashboards and the ability to set alarms to self-selected limit values.

Such a specific overview has not been possible before.

In short, the ReCalc MoniTor makes it easy to detect and locate irregular consumption.

Talk to our expert Niels at info@remoni.dk or tel. 3064 1627, if this could be something for you.

Find det skjulte forbrug med ReCalc MoniTor

ReCalc MoniTor på 3 skærme

Jeres produktion går i standby hver aften og weekend – eller gør den?
Opnå indsigt i jeres reelle forbrug fordelt på de enkelte maskiner med den nye software ReCalc MoniTor.

På baggrund af AI og algoritmer får I brugertilpassede dashboards og mulighed for at indstille alarmer til selvvalgte grænseværdier.
Et så specifikt overblik har ikke tidligere været muligt.

Kort fortalt gør ReCalc MoniTor det let at opdage og lokalisere uhensigtsmæssigt forbrug.
Tag en snak med vores ekspert Niels på info@remoni.dk eller tlf. 3064 1627, hvis det kunne være noget for jer.

Udnyt fjernvarmen: Betal mindre for det samme

I Danmark har vi brugt fjernvarme siden 1920’erne. Ikke overraskende steg forbruget voldsomt i forbindelse med industrialiseringen i 1950’erne og 1960’erne, og det har været højt lige siden. 


Miljørigtig opvarmning

Fjernvarme er en billig varmeform, og sammen med varmepumper er det faktisk den mest miljøvenlige form for opvarmning.

Meget peger på, at drift af bygninger i dag dækker over hele 40 % af det samlede energiforbrug – herunder den ”usynlige” og utilsigtede drift, der finder sted i bygninger, når de står tomme eller er uden aktivitet. Hver dag går der betydelige udgifter til tomme og forkert indregulerede bygninger over hele verden. 

Det er på grund af udfordringer som denne, at ReMoni er opstået

Et billede, der indeholder bold, afspiller Automatisk genereret beskrivelse

Figur: CEnergieffektivitet ved konstant energiovervågning (grøn) VS planlagte energieftersyn (sort).
 

En koldere bygning end ønsket

Figuren ovenfor viser med den sorte graf, hvordan brugere i mange bygninger over tid får markant lavere udbytte af fjernvarmen. 

Resultatet er en koldere bygning end ønsket og en tilstand, hvor der skal en ualmindelig stor mængde energi til at varme et rum op til den ønskede temperatur.

Med den faldende energieffektivitet ved bygningens driftsansvarlige, at noget er galt, så han tilkøber en energikonsulent til at finde fejl og rette op på CTS-systemets indstillinger.

 

Effektive tilsyn

Energitilsyn er effektive, og i den sorte graf er det dette energitilsyn, der er årsagen til den sorte grafs opsving.

Udfordringen med denne løsning er, at tilsyn ofte kun er effektive, indtil diverse til- og frakoblinger af systemet finder sted på ny og påvirker indstillingerne til den ønskede drift.

Til sammenligning viser figurens grønne graf ReMonis energiovervågning, der med et konstant opdateret overblik giver dig optimale forudsætninger for at gennemskue defekter og bevare en stabil energieffektivitet.

 

I mindre bygningsdrift kan man i nogen grad holde øje med udsving, men i større bygningsdrift bliver det hurtigt kompliceret.


Et værdifuldt overblik

En afgørende faktor for utilsigtet fjernvarmedrift er de fra- og tilkoblinger, der finder sted på tværs af enheder i forbindelse med for eksempel lovpligtigt energisyn, service og strømafbrydelser.

Summa summarum kræver overvågning af energiforbrug overblik, hvilket gør det til en svær disciplin – især i store bygningskomplekser, hvor varmen fordeles fra flere fjernvarmeindgange.

En løsning der er indtjent det første år

ReMonis koncept er det eneste af sin slags. Det består kort fortalt af tre elementer:

  • En sensor monteret uden på dine fjernvarmerør
  • En gateway som modtager data
  • En cloud-baseret datavisning, der gør dig i stand til at overvåge dit fjernvarmeforbrug

Konstant adgang til aktuelle data, der går helt ned på minutniveau, gør det nemt at opdage og lokalisere defekter og forkerte indstillinger, så du kan rette op på udviklingen, inden det bliver rigtig dyrt.


Hos ReMoni går vi ind for bæredygtig energi. Effekten er store besparelser.