ReSave: Vi finder defekter og retter op på dem

ReSave er gratis energitjek hvis du intet sparer

Lad os gå jeres bygningers energiforbrug efter i sømmene og spar penge. Lyder det for godt til at være sandt? Det er opskriften på ReMonis nye koncept ReSave.

ReSave er ikke en garanti for besparelser
– til gengæld er det gratis, hvis du intet sparer.


Når vi med ReSave finder defekter og retter op på dem, sker der tre ting:

ReSave er gratis energitjek hvis du intet sparer

Jeres driftsbudget bliver med stor sandsynlighed reduceret

Det gælder ikke mindst, hvis vi opdager fjernvarmefunktioner, der kører for fulde drøn eller ventilationsanlæg, hvis indstillinger ikke længere kører som ønsket.

ReSave er gratis energitjek hvis du intet sparer

I får en yderst økonomisk service: Enten et gratis energitjek eller et reduceret forbrug

ReMonis udstyr har før afsløret store mængder energispild i professionelle bygninger og fundet besparelser af en pæn størrelse. Derfor er det gratis, hvis du intet sparer.

ReSave er gratis energitjek hvis du intet sparer

ReSave-besparelsen deles ligeligt mellem jer og ReMoni

Det er dette element, der gør konceptet ReSave muligt. ReSave giver os det bedste udgangspunkt for at bidrage til en mere bæredygtig produktion ved at optimere jeres forbrug der, hvor vi ser det største potentiale.

Hvis I ligesom ReMoni har en grøn profil, kan I med fordel bruge ReSave til at styrke jeres CSR-profil. Det gør I ved at udnytte ReSaves detaljerede forbrugsindsigt til at komme med konkrete eksempler på, hvad I har gjort for at reducere jeres CO2-udledning og optimere jeres forbrug.

Fra ESCO til ReSave

Ved første øjekast kan ReSave godt minde om ESCO. De to koncepter er dog vidt forskellige.

ESCO-modellen garanterer en besparelse – og der bliver taget betaling for enhver service. Med ReSave garanterer vi ikke, at vi kan finde besparelser i din produktions- eller bygningsdrift. Til gengæld er vores energitjek gratis, hvis vi ikke kan. Hvor ESCO typisk fokuserer på én installation ad gangen – som for eksempel fjernvarme – starter vi med at undersøge bygningen. På den baggrund kan vi sætte vi ind der, hvor vi ser det største potentiale for besparelser.

Hvem kan være med?

ReSave er for alle, der ikke selv har tid til at tage hånd om den komplekse opgave, det er at få en bygning til at spille energimæssigt. Det er særligt relevant for Facility Managers og andre bygnings- og driftsansvarlige i både offentlige og private virksomheder – men alle er velkomne til at henvende sig for at høre mere. Med ReSave er der potentiale for at finde besparelser uden at påvirke den daglige drift. Baseret på vores mangeårige erfaring tror vi så meget på konceptet ReSave, at vi tilbyder det i stort set alle bygninger. Det gælder lige fra produktions-, kontor- og lagerbygninger over dags- og uddannelsesinstitutioner til hoteller, butikker og kulturinstitutioner som f.eks. museer.

ReSave – Hvad?

ReMonis koncept ReSave giver jer udstyret og mandskabet til at foretage et energitjek. Det eneste vi forventer at få igen, er 50 % af de besparelser, vi formår at finde – og dokumentere – i din bygningsdrift eller produktion.

ReSave – Hvorfor?

ReSave blev til på baggrund af vores gode erfaringer med at lokalisere dyre driftsfejl i bygninger og produktion – og få rettet op på dem. Vi tilbyder ReSave, fordi vores mission er at reducere energispild og minimere CO2.

I beholder 50 % af den besparelse, vi finder hos jer.

ReSave er for jer, for os og for klimaet. Hvis vi ikke kan finde og dokumentere nogen besparelser hos jer, er det gratis. I betaler kun for dokumenterede besparelser på jeres energiforbrug – vi tager en ene halvdel af besparelsen, og du får den anden.

Hos ReMoni går vi op i at være fair, og det afspejler sig i vores priser. Skriv til os på info@remoni.com eller ring på 3064 1627 for at høre mere. Vi tager gerne en snak om, hvordan ReSave kan minimere spild hos lige netop jer. Vi glæder os til at høre fra jer.

ReSave: Energioptimering uden risiko

ReSave besparelser

Energioptimering uden risiko

Et sundt indeklima er meget værd. Det giver optimale arbejdsforhold og er det bedste udgangspunkt for en produktiv indsats. ReMonis koncept ReSave er et energitjek og justering af eventuelle fejl uden beregning – med den ene betingelse at vi får halvdelen af de besparelser, vi måtte finde i dine bygninger.

Hvornår har du sidst tjekket op på indeklimaet?

Du kender det sikkert godt: Det er sidst på eftermiddagen, og luften på kontoret er tung. Det begynder at knibe med koncentrationen. Du kan sikre dig de bedste forudsætninger for din og dine ansattes performance med et sundt indeklima – et indeklima med lavt CO2-niveau og ventilation i det rette omfang.

Risikofrit energitjek med ReSave

ReSave er et tilbud til dig, der arbejder professionelt med energioptimering eller bygningsdrift. Med ReSave håndterer vi hele processen for dig. Vi leverer og installerer løsningen hos dig og analyserer data om dit forbrug, så vi kan lokalisere og rette op på de maskinfejl, der hver eneste dag spilder energi. Når vi ved hvilke installationer, der er defekte eller ikke kører som de skal, gør vi noget ved det.

ReSave er en service og et energitjek for maksimal energioptimering. Servicen er risikofri, idet du intet betaler, hvis vi ikke kan finde – og bevise – nogen form for besparelse på dit energiforbrug. Hvis vi finder besparelser, er prisen 50 % af det, du har sparet på dit forbrug. Det er no cure, no pay – og i øvrigt ren win-win.

ReSave – trin for trin

I al sin enkelthed består ReSave af 4 trin:
Forundersøgelse – Installation – Løsning – Besparelse.

ReSave detect errors

Forundersøgelse
Det første vi gør, er at gennemgå din bygning og se de tekniske installationer efter i sømmene. Vi udvælger de installationer, vi vil lave et energitjek på inden for eksempel ventilation, opvarmning, køling, udsugning og motordrift.

ReSave fix errors

Installation
Når vi har udvalgt de installationer, vi vil køre analyse på, installerer vi ReMonis løsning fysisk og kobler den til cloud-platformen ReCalc, hvor man logger ind for at se al data. Hvis vi finder besparelser hos jer, bruger vi oversigten i ReCalc til at sammenligne forbruget ved opstart med forbruget efter vores energitjek. Vi forventer kun at få halvdelen af de besparelser, vi kan dokumentere med ærlige og redelige data.

ReSave solve problem

Løsning
Når vi har udvalgt de installationer, vi vil køre analyse på, installerer vi ReMonis løsning fysisk og kobler den til cloud-platformen ReCalc, hvor man logger ind for at se al data. Hvis vi finder besparelser hos jer, bruger vi oversigten i ReCalc til at sammenligne forbruget ved opstart med forbruget efter vores energitjek. Vi forventer kun at få halvdelen af de besparelser, vi kan dokumentere med ærlige og redelige data.

Når installationen er klaret, står ReMoni for analysen. I slipper altså både for at frigøre ressourcer til at foretage analysen og til at finde og rette op på de enkelte installationer, der måtte give problemer.

ReSave save

Besparelse
Nu kommer vi til det bedste af det hele: Besparelsen. Når du opnår en besparelse med ReSave, bidrager du til en mere bæredygtig produktion i en global virkelighed præget af overproduktion og en støt stigende CO2-udledning. Hos ReMoni er vi tilhængere af denne løsning, fordi det giver os gode muligheder for at bidrage til ansvarlig produktion og bæredygtig udvikling.

Hos ReMoni er vi stolte over vores klimatilgang og finder mening i at hjælpe jer med at spare ressourcer. Ring til os på tlf. 3064 1627 eller skriv til info@remoni.com, hvis du vil høre mere om ReSave.

Prevent penalties on your district heating

Spar på fjernvarmen

District heating and cooling are worth a lot of money.
Prevent wasting money on additional bills with the right insight.

Spend the money right: Avoid getting an additional district heating bill by ensuring the right temperature on your return water.

As a commercial district heating customer you automatically return heated water to the heating plant after using it. If your return water happens to be too hot, there will be an energy loss. The raised temperatures require more water to produce the same amount of energy as with colder water, whereas you risk getting an extra bill.

When the temperature of the return water is too hot, the heating plant can do two things to ensure enough hot water for all:

  • They can send more water for district heating into the grid, and thereby in circulation, which will result in a raised energy consumption. Otherwise:

  • They can raise the water temperature, which will result in a raised energy loss in the grid.
  •  

After all, optimal cooling can both save you and your surroundings for resources. 

If you manage to deliver cooled return water, the heating plant will need to warm up a smaller amount of water before forwarding it to the next consumer. If your return temperature is low, the cooling is good. In this case you have been good utilizing the energy, maybe based on temperature insights, and you will save the expenses on an additional bill.

Fact:
Buildings are responsible for approximately 40% of the total energy consumption.

 

Monitoring your cooling is a good investment

Expenses to cooling is a significant cost in most budgets and it pays off to check up on it. Additional bills on the district heating is a reality for many businesses but could easily have been avoided with improved insights in the consumption. Knowing the temperature on the in-run and out-run enables you to adjust the water temperature before the water is sent back.

Made easy by novel technology

ReMonis temperature sensor HeatMoniSpot provides you with an overview of the temperature of both in- and out-run. By combining AI and cloud-data HeatMoniSpot provides you with a user friendly overview of the water temperature on an ongoing basis. Exact data monitoring as often as every 5 minutes makes it easy to localize the hours added to the bill marked “district water heating” – and not least act upon it.With HeatMoniSpot you can handle the problem immediately and avoid additional bills.


Beside cooling of the district heating you can save even more by being aware of your other installations.  You can also use a HeatMoniSpot to find and fix errors of this kind. Based on data you can ensure harmony in your installations by knowing that warming and cooling at the same location are not running at the same time – and thereby save time, money and resources.  

Minimize costs and CO2-emmision with harmonious installations

Yes, it seems logical. Nevertheless, errors in operation take place every day, all year around in all kinds of buildings. Monitor to fix the error and save a lot of money.

To ensure harmonious installations you need to be especially aware of locations where heating and ventilation are both being used. When an incident such as a power shutdown occurs, the settings are often reset, and the two functions suddenly run accordingly.

Does your Building Management System turn on both functions at the same time?

Energy waste can be avoided with improved insights in your consumption – as provided by HeatMoniSpot. Acting in time can save you for a significantly raised bill.

There could be large amounts of money to safe.

HeatMoniSpot provides you with real time data insights. Act on facts.

Still curious? In a house full of highly skilled engineers, we understand you. Therefore, we made you this bonus read about errors in the BMS and over-steering by users.


Unsuccessful heating? Find out where and why in ReCalc.

There can be multiple reasons for unsuccessful heating. No matter the error you would be able to detect and localize it in ReCalc – the cloud platform presenting the data on your cooling performance etc. in a user-friendly solution. Check it out on youtube here.

Based on the patterns in ReCalc the errors can be tracked back to defect shut ventils, broken radiator thermostats or something third. ReCalc makes it easy to find defects causing abnormal ups or downs in the consumption pattern. The only thing you need to do is to log onto ReCalc.

You will find everything you need to know about ReCalc here.


ReMoni receives 1.8 million € to develop ultrasound-flow metering

Bo Eskerod Madsen Verdensmål 13

ReMoni receives 1.8 million to develop ultrasound-flow metering
 

The GreenTech company ReMoni has been boosted with 1.8 million € to expand their existing platform. ReMoni produces clamp-on monitoring of energy and technique in buildings and production and receives an atypical investment consisting of both public and private funds. ReMonis development project clamp-on flow metering has been granted an Innobooster grant of 480.000 €. ReMoni is grateful for the faith shown by the Danish Innovation Fund.

The investment from the Danish Innovation Fund of 480.000 € will be matched by a private investment of additional 1.350.000 € from the ReMonis co-owner and Chairman, Kenneth Iversen. Kenneth is an experienced and successful businessman with a strong set of values about decentness, responsibility and not at least to make the employees co-owners of ReMoni.

Kenneth is an experienced and successful businessman with a strong set of values about decentness, responsibility and not at least to make the employees co-owners of ReMoni.

 

Danish sustainability

ReMoni is a Danish company aiming to find savings in production and buildings by effectively finding and fixing operation errors and waste. ReMonis solutions is based on new, intelligent technology and stands out by its price. The price for this innovative water and heating metering can be shorted down to 1/5 of the price on the competitors’ meters on the market.

ReMonis clamp-on flow metering uses ultrasound to monitor flow – flow meant as the amount of liquid running through a pipe during a chosen period. The million investment has been awarded for second phase in the development of the clamp-on flow metering for water and heating. Where the first phase was development of a prototype, the second will be further development towards a fully mature product. This smart kind of metering can be done from the outside of existing pipes, so you avoid cutting into pipes to install the measurement probe.

” By uniting for investment in green technology for easy and cost-effective flow metering Kenneth Iversen and the Danish Innovation Fund make an excellent example. All involved parts gain a better investment and we contribute to the necessary conversion to address the climate crisis.”

– Bo Eskerod Madsen, CEO at ReMoni

 

Mission to reduce waste

Development of clamp-on flow metering supports ReMonis mission of waste elimination regarding energy, production and CO2. The company’s CEO Bo Eskerod Madsen started his career as electrician on the countryside and is today holding a Ph.D. in analytical statistics (also known as Data Science) from Denmark and New Zealand. Bo founded ReMoni in 2014 and in 2018 the company moved to larger facilities in a small town called Stilling. In 2021 the company can look forward to moving to larger facilities.

ReMoni får 13,6 mio. til at udvide med ultralyds-flowmåling

Bo Eskerod Madsen Verdensmål 13

ReMoni og Kenneth Iversen får 13,6 mio. til at udvide med ultralyds-flowmåling

GreenTech-virksomheden ReMoni er blevet boostet med et stort millionbeløb til at udvide deres eksisterende platform. ReMoni producerer clamp-on monitorering af energi og teknik i bygninger og produktion og modtager en atypisk investering bestående af både offentlige og private midler. ReMonis udviklingsprojekt clamp-on flowmåling er blevet udvalgt og modtager 3,6 mio. DKK i Innobooster-bevilling. Hos ReMoni er man yderst taknemmelig for den tiltro, Innovationsfonden har udvist ved at give virksomheden en bevilling. 

Innovationsfondens investering på 3,6 mio. DKK bliver matchet af en privat investering på 10 mio. DKK fra ReMonis medejer og bestyrelsesformand Kenneth Iversen. Kenneth er en erfaren og succesfuld erhvervsmand med et stærkt værdisæt om ordentlighed, ansvarlighed, samt ikke mindst at gøre medarbejderne i til medejere.

Kenneth er en erfaren og succesfuld erhvervsmand med et stærkt værdisæt om ordentlighed, ansvarlighed, samt ikke mindst at gøre medarbejderne i til medejere.


Dansk bæredygtighed

ReMoni er en Dansk virksomhed, der opnår besparelser i produktion og bygninger ved effektivt at finde og rette op på driftsfejl og spild. ReMonis løsning bygger på ny, intelligent teknologi og differentierer sig bl.a. ved, at prisen på detaljeret vand- og varmemåling kan nedbringes til 1/5 af prisen på konkurrenternes målere på markedet.

ReMonis clamp-on flowmåling bruger ultralyd til at overvåge flow – altså mængden af væske, der løber igennem et rør over en given periode. Millioninvesteringen skal gå til anden fase i udviklingen af clamp-on flowmåling af vand og varme. Første fase er udvikling af en prototype og anden fase videreudvikling til et markedsklart produkt. Det smarte er, at målingerne kan foretages uden på eksisterende rør, så man undgår at skære ind i rørene for at montere måleren.

”Det er stærkt, at Kenneth Iversen og Innovationsfonden går sammen om investering i grøn teknologi til nem og billig måling af flow. Alle parter får en bedre investering, og vi gavner den nødvendige omstilling til at imødegå klimakrisen.”

– Bo Eskerod Madsen, CEO i ReMoni

 

Mission om mindre spild

Udvikling af clamp-on flowmålingen understøtter ReMonis mission om at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Virksomhedens CEO, Bo Eskerod Madsen startede sin karriere som elektriker langt ude på landet, og endte undervejs med en ph.d. i analytisk statistik (også kaldet Data Science) fra Danmark og New Zealand.

Han grundlagde ReMoni i 2014, og i 2018 flyttede ReMoni i større lokaler i Stilling. I 2021 kan virksomheden endnu engang se frem til at udvide med større lokaler.