Open letter to the Romanian Government and Ministry of European Funds


Open letter to the Romanian Government and Ministry of European Funds

Opportunities for international investments in Eastern Romania.

Dear Sirs,

We are an international technology company (from Denmark) willing to set-up a high-tech manufacturing facility in Eastern Romania. We believe it could be a strong asset for the Romanian society, and we have already established the needed local collaborations in Romania, to ensure a strong Romanian anchoring.

We have applied for (grants-based) funding in one of the very few/ maybe the only EU-funding scheme for innovation in Romania which was open to EU-based companies without a direct presence in Romania (when submitting the application) – POC PTI programme (Proiect Tehnologic Inovativ, aferent Acțiunii 1.2.1, apelurile POC/163/1/3 (Less Developed Regions și ITI Delta Dunării – http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4334/despre-oi-cercetare-comunicare-rezultatele-finale-privind-selec-ia-proiectelor-propuse-spre-finan-are-pentru-ac-iunea-1-2-1-proiect-tehnologic-inovativ-apelurile-poc-163-1-3-i-poc-222-1-3).

Six months after the funding application was admitted for funding, the company has now been placed on a waiting list, after the initial programme budget has been reduced  –
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologic-inovativ/2020/rezultate/lista-finala-a-proiectelor-aflate-pe-lista-de-rezerva-ldr-less-developed-regions-exceptand-iti.pdf.

This happened after an extremely long competition calendar/ evaluation process (over 2 years since the call/ competition deadline):

 • Call/ Competition opened: November 2017;
 • Application submitted at the initial deadline: March 2018;
 • Competition extended deadline on: May 2018;
 • Evaluation results: December 2019
 • Evaluation update published by the Fund Operator/ List of beneficiaries and reservelist – May 2020.

We have seen multiple initiatives of the Romanian government to allocate funding to enterprises through various programmes, including extending programmes’ budgets to the waiting lists of some of the older funding schemes – https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24202/propunerile-executivului-de-relansare-economica-granturi-si-instrumente-financiare-pentru-imm-uri-companii-mari-fermieri

These initiatives don’t include, unfortunately, the funding programme where we are on the waiting list. It is disappointing to see this, especially since this is a programme that stimulates innovation on the Romanian market – a topic which seems to be key on the Government’s agenda.

We are not the only company on the waiting list of this funding programme, and we believe our thoughts are shared by many other companies on this waiting list.

On multiple occasions we have expressed our commitment for this project, which would involve a significant investment from our side on the Romanian market. We have initiated early stage engagement activities on the Romanian market, both on the production side and the development side, in order to ensure a strong and timely project effect in Romania. This proves our commitment to establish significant business and generate new workplaces on the Romanian market.

We are a European innovator in our field, based in Denmark, who is interested in setting up a highly innovative manufacturing unit in Romania in close collaboration with the Technical faculty/ IT department of the Iasi university in Romania – https://www.uaic.ro/. We consider moving our entire production to Romania and an important part of our entire development, but we cannot do this without the grant funding support.  

Especially during these unprecedented times, with the impacts of the COVID-19 crisis to be felt by the business environment across the world for the foreseeable future, the government’s support for such projects is more important than ever. We believe funding budgets should be maintained or increased (not decreased) and funding support accelerated.  

In this context, we kindly invite you to assess the opportunity of including this funding competition (and the companies on its waiting list) on the list of support measures (budget allocations and extensions) considered by the Romanian government for the upcoming period.

For any further details about our project and company, please do not hesitate to contact us.

Bo Eskerod Madsen

CEO | ReMoniScrisoare deschisă adresată Guvernului României, Ministerului Fondurilor Europene, precum si altor părți interesate

Oportunități pentru investiții internaționale în România/ Regiunea Nord-Est (Iași).

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Suntem o companie internațională de tehnologie din Danemarca interesata sa investească intr-un centru de producție high-tech la Iași, in Estul României. Credem că ar putea fi o investiție relevanta pentru piața românească și am stabilit deja colaborările locale necesare pentru a asigura o baza solida.

Am solicitat finanțare (pe bază de granturi) într-unul dintre puținele/ poate singura schemă de finanțare UE pentru inovare din România care a fost deschisă companiilor cu sediul în UE, fără prezență directă în România (la depunerea cererii): programul POC PTI (Proiect Tehnologic Inovativ, aferente Acțiunii 1.2.1, apele POC/163/1/3 (Regiunile mai puțin dezvoltate și ITI Delta Dunării), apelul 2018 –
http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4334/despre-oi-cercetare-comunicare-rezultatele-finale-privind-selec-ia-proiectelor-propuse-spre-finan-are-pentru-ac-iunea-1-2-1-proiect-tehnologic-inovativ-apelurile-poc-163-1-3-i-poc-222-1-3 )

La șase luni de la primirea scrisorii de admitere a cererii de finanțare, compania a fost plasată pe o listă de așteptare, după ce bugetul inițial al programului a fost redus –
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologic-inovativ/2020/rezultate/lista-finala-a-proiectelor-aflate-pe-lista-de-rezerva-ldr-less-developed-regions-exceptand-iti.pdf.

Acest lucru s-a întâmplat după un calendar de competiție/ proces de evaluare extrem de lung (peste 2 ani de la termenul limită de depunere a aplicației:

 • Deschidere Apel noiembrie 2017;
 • Cerere depusă la termenul limita inițial: martie 2018;
 • Termenul prelungit al apelului: mai 2018;
 • Rezultate evaluare: decembrie 2019
 • Update din partea Autorității de Management – Lista beneficiarilor de pe lista de rezervă – mai 2020.

Am văzut multiple inițiative ale Guvernului României de a aloca finanțare întreprinderilor prin diverse programe, inclusiv extinderea bugetelor pentru unele programe de finanțare, astfel încât sa acopere si listele de așteptare ale unora dintre schemele de finanțare mai vechi – https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/24202/propunerile-executivului-de-relansare-economica-granturi-si-instrumente-financiare-pentru-imm-uri-companii-mari-fermieri.

Aceste inițiative nu includ, din păcate, programul de finanțare în care compania noastră se află pe lista de așteptare. Este dezamăgitor să vedem acest lucru, mai ales că acesta este un program care stimulează inovarea pe piața românească – un subiect care pare a fi esențial pe agenda Guvernului României.

Nu suntem singura companie de pe lista de așteptare a acestui program de finanțare și credem că poziția noastră este împărtășite de multe alte companii de pe această listă de așteptare.

În mai multe rânduri ne-am exprimat angajamentul pentru acest proiect, care ar implica o investiție semnificativă din partea noastră pe piața românească si care va genera noi locuri de munca. Am inițiat activități pregătitoare pe piața românească, atât pe partea de producție, cât și pe cea de dezvoltare, pentru a asigura succesul proiectului pe piața din România.

Suntem un inovator european în domeniul nostru, cu sediul în Danemarca, care este interesat de înființarea unei unități de producție extrem de inovatoare în România, în strânsă colaborare cu facultatea tehnică/ departamentul IT al universității din Iași din România – https://www.uaic.ro/ Luăm în considerare mutarea întregii noastre activități de producție în România și o parte importantă a întregii noastre dezvoltări, dar nu putem face acest lucru fără sprijinul financiar nerambursabil solicitat prin programul de finanțare menționat mai sus.

In aceste vremuri fără precedent, in care impactul crizei COVID-19 urmează să fie resimțit de mediul de afaceri din întreaga lume în viitorul apropiat, sprijinul Guvernului pentru astfel de proiecte este mai important ca oricând. Considerăm că bugetele de finanțare ar trebui menținute sau majorate (nu reduse), iar sprijinul pentru finanțare ar trebui accelerat.  

În acest context, vă invităm să evaluați oportunitatea includerii acestei competiții de finanțare (și a companiilor de pe lista sa de așteptare) pe lista măsurilor de sprijin (alocări bugetare și prelungiri) luate în considerare de Guvernul României pentru perioada următoare.

Pentru mai multe detalii despre proiectul si compania noastră, va rugam nu ezitați sa ne contactați.

Bo Eskerod Madsen

CEO | ReMoni

Spar på energien – uden at gå på kompromis med komforten

Tech Danish SDG

Sæt dig godt til rette, for nu skal det handle om komfort – bæredygtig komfort.  

 

FN’s 17 Verdensmål udpeger 17 indsatsområder, som vi globalt skal sætte fokus på frem mod 2030. Desværre er målene i sig selv ikke handlingsorienterede, og det gør dem svære at arbejde med i praksis.

 

Derfor har vi fundet 3 konkrete idéer til, hvordan I nemt kan bidrage til miljøet uden at gå på kompromis med komforten. Du behøver altså hverken sidde på et koldere kontor eller i et mørkere lokale for at blive bæredygtig. Til gengæld kan du overveje disse tre idéer:

 • Reager på usædvanlig drift
  Verdensmål #7


  Bygningsdrift er komplekst, og selv den mest erfarne Facility Manager kan have svært ved at undgå spild. Har du styr på driftsomkostningerne i dine bygninger? Jo bedre overblik du har over dit forbrug, des lettere kan du reagere på uregelmæssigheder. ReMonis PowerMoniMain
  overvåger forbruget med livedata. Det er op til dig, om du vil se data i ReCalc eller det EMS-system, du allerede bruger. Se mulighederne med PowerMoniMain ved at følge linket.


 • Saml dine leverancer
  Verdensmål #9

  Samlet levering koster dig ofte knap så meget. Som bonus sparer du den CO2 , der ville være udledt ved flere leveringer, og du bakker op om miljørigtigt forbrug.

  Med så konkrete klimabevidste handlinger har du de bedste muligheder for at booste din CSR-politik. Tøv ikke med at informere dine partnere og kunder om, hvordan I aktivt tager ansvar og bidrager til en mere bæredygtig produktion.

   
 • Gå ind for genbrug
  Verdensmål #11 og #12

  På den lille skala kan man vælge emballage af genbrugsmateriale. På den store kan man købe inventar og elektronik brugt - også som B2B-virksomhed.

  Når en virksomhed lukker, sættes tastaturer, skærme, skriveborde og kontorstole ofte til salg, da det intet fejler. Tjek altid muligheden for genbrug, da det giver dig mulighed for at spare penge og spare miljøet for nedbrydning og overproduktion. Miljøet vinder - og du bidrager til mindre udledning af CO2.

  Hvis du er ansat hos en virksomhed med et grønt mindset, må du ikke glemme at tjekke op på muligheden for en genbrugshandel. Genbrug for økonomiske besparelser og bidrag til at minimere den globale overproduktion.
 

Med disse ideer kan du minimere CO2 og optimer din økonomiBæredygtig energioptimering

ReMonis metode til energioptimering understøtter verdensmålene 7, 9, 11 og 12. De fokuserer i særlig grad på produktion, ren energi og innovation.

Er du skarp på, hvilke verdensmål jeres virksomhed understøtter?

ReMonis & FNs 17 verdensmål:

7: Bæredygtig energi

9: Industri, innovation og infrastruktur

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

Tech Danish SDG

Spar penge på din ventilation

spar penge på dyre ventilationsanløg

Kan du halvere din udgift til ventilation uden at gå på kompromis med komforten?
 

Så er du ikke alene. En af de rigtig dyre fejl opstår i forbindelse med service på ventilationsanlæg, og derfor er det vigtigt at få tjekket op på CTS-systemet efter servicetjek og reparation ved mindre defekter.

Vi har brug for ventilation

For nylig sparede en kommunal institution 40 % på ventilationsudgifterne ved helt simpelt at tjekke op på sin ventilationsdrift. Fejlen opstod efter en helt almindelig service, der havde resulteret i en nulstilling af CTS-systemet. Uanset om du er ansvarlig for én eller flere bygninger, er det afgørende at have overblik.

Derfor har vi designet vores IoT-sensorer til at give dig netop det på baggrund af datapunkter på minutplan.

”Der havde været service på anlægget efter en defekt – jeg havde på fornemmelsen, at det ikke kørte, som det skulle.”

– Facility Manager i en dansk kommune efter 40% energibesparelse


Det er nødvendigt at ventilere bygninger, fordi det forebygger skimmelsvamp og sikrer et sundt fysisk arbejdsmiljø.

Selvom de færreste tænker over vigtigheden af ventilation, er det faktisk en uundværlig funktion i vores bygninger. Det skyldes mest af alt, at ventilationsanlægget bidrager til at holde luftkvaliteten høj, idet det konstant lukker frisk luft ind og på samme bortventilerer CO2.

Hele tricket er at opnå en besparelse på dit energiforbrug uden at sænke komforten


Let og ligetil

Med ReMonis løsning har du overblik over ventilationen i din bygning i cloud-platformen ReCalc .

Her er det let at aflæse forbruget i detaljer, og det gør det særligt let for dig at opdage uhensigtsmæssig bygningsdrift, når det opstår. Med sensoren PowerMoniSpot , som sættes fast på kablet med strips, kan du bevare overblikket over en udvalgt elinstallation og se udsving helt ned på minutniveau.

Med andre ord: Du kan optimere din produktion med ReMonis brugerdefinerede dataregistrering.

Overblik på tværs af enheder og bygninger

Arbejder du med bygningsdrift i flere bygninger, kan du overveje PowerMoniMain, som giver dig overblik på tværs af installationer i forskellige bygninger.

Med PowerMoniMain eller PowerMoniSpot bliver det ikke meget lettere: Du kan løbende opdage fejl i CTS-systemet og finde maskiner, der lige så godt kunne stå i tomgangsdrift, når bygningens aktivitet er på sit laveste.

 

Med ReMonis AI- og cloud-baserede løsning er det ligetil


Værdifuld indsigt

Hvis ventilationsanlægget i en bygning kører forskudt med CTS-anlæggets indstillinger, vil ReCalc vise dig det.

Med ReCalcs oversigt har du adgang til et konstant overblik, så det er let og ligetil at håndtere defekter og udfordringer, inden de udvikler sig og bliver rigtig dyre.

 

Minimer din nedetid

Minimize downtime

Optimal drift kræver overblik – også på tværs af serviceintervaller

De fleste servicetjek falder efter et givent antal driftstimer eller endnu værre efter et bestemt tidsinterval. Det sker til trods for, at forskellige maskiner ikke kører lige meget. I praksis viser maskinerne altså ikke tegn på slitage lige hurtigt. Derfor kan maskiner have meget forskellig levetid, og kun med overblik kan du udnytte kapaciteten.

Hvis du arbejder med produktion, kender du det helt sikkert: Det kan være så godt som umuligt at danne sig et overblik på tværs af enheder og på alle tider af døgnet.

Jo bedre dit overblik er, des lettere er det at undgå produktionsstop.  

Et værdifuldt overblik

Maskinerne i en produktion behøver sjældent service på samme tid, og det essentielle ville være kun at foretage service på maskinerne, når der er brug for det. Det er meget værd at komme slitage og nedetid i forkøbet, så du undgår maskiner, der går ned i utide og ansatte, der ikke kan udføre deres arbejde.

Hvis det eneste du gør er at have servicetjek for hver 6000 driftstimer, er det let at overse, hvis en maskine imellem to servicetjek udviser tegn på slid og dermed behov for yderligere vedligehold.  

Tip: Find genvejen til ReCalc øverst i højre hjørne på ReMonis hjemmeside

Overblik på tværs af servicetjek

Mangel på overblik er dyrt, og det samme er unødvendig service.

Derfor lancerer vi elmåleren PowerMoniMain, der giver dig overblik over energiovervågning uafhængigt af servicetjek. Et så detaljeret overblik egner sig godt til dig, der er produktionsansvarlig og har en travl hverdag, fordi du kan sætte effektivt ind når behovet opstår.


Udnyt kapaciteten

Når målingen fra PowerMoniMain vises i ReCalc, kan du følge forbruget i din produktion helt ned på minutbasis. På kort sigt kan du hurtigt aflæse om maskiner, der skulle være slukkede om natten og i weekenden kører alligevel – det kalder vi at handle på fakta.

På længere sigt vil du se en stigning i enkelte maskiners forbrug, i takt med at driften slider på maskinen. Efter et vist antal driftstimer vil maskinens evne til at udføre sin funktion påvirkes, og det eneste du får ud af det er en højere elregning.

Det unikke ved PowerMoniMain er, at der registreres datapunkter på minutplan, så du med stor nøjagtighed ved, hvor du skal sætte ind. 


Undgå produktionsstop

Det gør det let at bruge din tid så effektivt som muligt. Desuden giver det dig mulighed for at følge driftens udvikling over tid og nøjes med at tilkalde teknikere, når du ved, der brug for det.

Aflæsningen er let og ligetil, og i ReCalc - eller ReCalc MoniTor har du muligheden for at indstille en alarm. På den måde får du med PowerMoniMain et værdifuldt overblik i ReCalc – eller ReCalc MoniTor, hvis du er til detaljeret visning. Det gør det let at handle og muligt at spare betydelige summer på produktionsstop og nedetid i produktionen.

Få overblik over dit forbrug med ReCalc eller ReCalc MoniTor

District Heating

Kort forklaret er ReCalc en datavisning

I den lidt længere forklaring er det en datavisning, der bygger på IoT. ReCalc er en del af ReMonis løsning uanset, hvilken sensor du vælger.

I ReCalc kan du se de data, dine sensorer har samplet, og justere hvor ofte der måles og hvilke udslag, der skal udløse en alarm. ReMonis sensorer rapporterer data i realtid, så du kan blive bevidst om dit usynlige forbrug. Med ReCalc har du indflydelse på med hvilken frekvens, data indsamles, så du kan indsamle data med udgangspunkt i dine behov.

Kom godt i gang med ReCalc

Når du modtager vores løsning, får du en eller flere sensorer og en gateway. Du monterer den brugervenlige clamp on-sensor uden på kabel eller rør og tilslutter den trådløse gateway til strømkilde og internet.

Uden på din gateway er der et ID-nummer, som du skal bruge til at logge in på ReCalc.

 

Opsætning af ReCalc er let og lige til. Du får maksimal kontrol over din energiovervågning


Første gang du skal have adgang til grafer og data, skal du oprette sensorenheden med ID-nummeret. Du finder en forklaring med vejledende screen dumps her. Når din sensor først er oprettet, er det eneste du skal gøre at logge ind.


Tip: Du finder en genvej til ReCalc på ReMonis hjemmeside i øverste højre hjørne.

 
ReCalc
Figur: ReCalc-visning af fjernvarmeforbrug med HeatMoniSpot.


Sådan bruger du ReCalc

ReCalc er en onlineplatform til visning af data. Når du begynder at bruge vores løsning, opretter du et login til recalc.remoni.com, hvor du kan tilgå data og tilpasse frekvensen af målinger. Det giver dig maksimal kontrol over din energiovervågning på et felt, hvor man ellers ikke har indflydelse på, hvilke data der indsamles. ReCalc gør det let at reagere og giver dig:

Du kan bruge ReCalc på computer, tablet og smartphone

Du kan bruge ReCalc på computer, tablet og smartphone. Når du er logget ind, kan du oprette flere brugere og konti, så forskellige ansatte kan se forskellige visninger. En af ReCalcs styrker er koblingen mellem den avancerede dataindsamling og den simple visning. Det er netop kobling, der gør forbruget overskueligt og visningen let at handle ud fra.

 

Figur: ReCalc MoniTor-visning af forbrug målt i KWh.
District Heating Dashboard_2020
Figur: ReCalc MoniTor-visning af fjernvarmeforbrug med HeatMoniSpot.

Tilpasset dit behov

I nogle virksomheder er det værdifuldt at kende endnu flere detaljer. Gælder det for jer, bør du overveje til tilsvarende EMS-system ReCalc MoniTor, der giver dig et udvidet grafisk overblik.

Med ReCalc MoniTor får du overblik over det totale forbrug, og ser man for eksempel på elforbruget, kan du let aflæse, hvor stor en andel af forbruget, der går til for eksempel belysning i forhold til ventilation.

Du kan sammenligne ReCalc og ReCalc MoniTor på de billederne og læse mere om ReCalc MoniTors udvidede visning her.

Forstå ReMonis løsning

Spar på ressourcerne med energimåling med PowerMoniMain

Behov for detaljeret indsigt 

En dag i 2013 fik Bo Eskerod Madsen en ide. Bo savnede viden om, hvordan det samlede elforbrug fordelte sig mellem enheder og over døgnets 24 timer. På det tidspunkt kunne intet produkt imødekomme netop det behov, så i dag har Bo udviklet et nyt målingskoncept under navnet ReMoni.

ReMonis DNA består af lokal dataregistrering, der sendes til clouden, hvorfra forbrugerne kan se deres forbrug over tid og fordelt på de enkelte enheder. Hvad du kan få ud af denne løsning, kan vi bedst forklare med udgangspunkt i en sensor.  

Forstå løsningen med PowerMoniMain som eksempel her.

Hvis forbrug er udfordringen, er ReMonis PowerMoniMain løsningen

En betydelig besparelse

Genkender du udfordringen med uspecifikt energiforbrug?

Eller ved du med sikkerhed, at ingen af jeres driftsudgifter stiger år for år? I mange virksomheder godkendes energiregnskabet uden problemer, hvis det ligger inden for en vis margen af sidste års udgift. Resultatet er, at der sjældent bliver tjekket op på udviklingen, og det giver potentiale for en betydelig besparelse.

PowerMoniMain er ikke bare et sensorprodukt men en del af den sammenhængende løsning. Til sammenligning med markedets alternativer, er den let at installere og ikke ret dyr at anskaffe – og så den ofte indtjent på under et år. Med andre ord er PowerMoniMain en brugervenlig og effektiv elmåler, der giver dig overblik over dit forbrug.

Den giver dig mulighed for at tjekke op på dit forbrug, når du har tid. Med denne komplekse cloud-løsning kan du bevare overblikket på tværs af dine el-drevne apparater med en måling, der er detaljeret og en visning, der er overskuelig. Med det udgangspunkt bliver det ikke meget lettere at handle på baggrund af konkret viden.

 

Få overblik over helheden i dine installationer ved at foretage hurtige screeningsmålinger på de forskellige enheder i din produktion. 

Med hele 15 kanaler kan du overvåge op til 15 enheder i ét samlet overblik.

Hos ReMoni har vi længe arbejdet med konceptet bag PowerMoniMain.

Derfor er det på baggrund af indsigt i markedet og erfaringer med nogle af de udfordringer, du møder i produktionen, at denne elmåler er blevet til. PowerMoniMain skiller sig ud fra markedets øvrige energiovervågning med sine 15 kanaler, clamp on-installation og på sit store potentiale for at spare penge på forbrug. Det giver den bonus, at du på samme tid som du sparer penge også værner om miljøet. Det er ren win-win.

Problemløsning

Når du har modtaget din PowerMoniMain, skal den ikke som PowerMoniSpot sættes rundt om et kabel men derimod tilsluttes i bygningens eltavle. 

Med en PowerMoniMain bliver det let at handle på baggrund af konkret viden.

En typisk udfordring med eltavler er, at der ikke er mange flerleddede kabler. Det er der taget højde for i PowerMoniMains design. PowerMoniMain er designet til at kunne gå ind i tavlerne med CT-clamps monteret på hver enkelt fase. Herfra sendes data til ReMonis gateway og videre til ReMonis cloudplatform ReCalc, hvor du kan se et detaljeret overblik over dit strømforbrug.

Gør det let

Kort fortalt gør PowerMoniMain det let at undersøge forbrugsaftrykket.

Hvis din elektriker har brug for at kende både strøm og spænding, kan du med en PowerMoniMain hurtigt bruge bananstik med magnetiske prober til opkoblingen. Du klikker helt simpelt én på hver faseterminal i eltavlens 3 faser og får målinger ind med 2 sekunders tidsinterval.


Hvis dine installationer har et stort dataforbrug, kan du udskifte CT-clampsene med nogle større.


Hvis dine apparater trækker rigtig meget strøm, kan du udskifte dine CT-clamps til nogle, der håndterer store strømstyrker. PowerMoniMain kan tilpasses med forskellige CT-clamps og håndtere helt op til 1200 ampere. Du får overblik over helheden i dine elinstallationer ved at foretage hurtige screeningsmålinger på forskellige enheder i din produktion. Med disse screeningsmålinger fra PowerMoniMain får du stor indsigt i elektriske parametre som strømforbrug og spændingsvariation.

Hvis du vil vide mere, finder du vores gennemgang af ReCalc her.

Gør det godt

Som vi lagde ud med at fortælle, blev ReMoni til, fordi Bo manglede indsigt i sit forbrug og ville bruge ressourcerne rigtigt.

Efter lige knap et årti i branchen bliver vi stadig bekræftet i vores udgangspunkt: Et godt overblik er og bliver det første skridt mod en mere bæredygtig drift.


Teamleder til stærk CleanTech .Net Cloud løsning

Opdateret: Stillingen er besat.

Har du lyst til at gøre en forskel med grønne løsninger, igennem energioptimering og ressourceoptimering, i bygninger og produktion globalt?

Teamleder søges til stærk CleanTech .Net Cloud løsning

Løsningerne ligger gemt i data, men komplekse data i store mængder stiller store krav til den underliggende cloud-løsning, og vi vil derfor gerne udvide vores lille, men voksende cloud team, med en faglig teamleder.

 

Jobbet:

Som Teamleder for vores cloud-team, bliver du faglig leder for softwaren i maven af vores cloud-platform. Du vil få stor indflydelse på både jobbet og den underlæggende arkitektur for vores cloud, i tæt samarbejde med vores andre softwareudviklere i teamet.

Teamet består i dag af fire fuldtidsudviklere, og teamet arbejder dagligt sammen med vores andre teams, hvor vi har yderligere ni softwareudviklere inden for embedded software. Alle vores teams arbejder agilt i Scrum.

Cloud-teamet arbejder f.eks. med implementering af interne samt offentligt tilgængelige API, indsamling, processering og analyse af store mængder data, udvikling af webapplikationer, design og implementering af nye back-end services.

Udvikling vil tage udgangspunkt i C#, ASP.Net (MVC og Web API v2), og være hostet i Microsoft Azure, og vi forventer at du har et fast greb i disse teknologier. Vi arbejder hen imod en arkitektur med flere micro-services og ASP.NET Core.

ReMoni tilbyder dig:

En spændende dagligdag i et udviklingsmiljø med udviklere inden for cloud, hardware, embedded software og forretningsudvikling. Du får:

– Stor indflydelse på dine opgaver.
– Lækre faglige udfordringer.
– Gode muligheder for fleksibel arbejdstid.
– God løn.
– Positiv atmosfære med fokus på at løse problemer.
– Mulighed for frokostordning, medarbejderaktier, mv.

 

Spørgsmål:

Du er velkommen til at kontakte Bo Eskerod Madsen på tlf. 3064 7382 eller job@remoni.com, hvis du har spørgsmål.


Praktisk:

Du får din daglige gang på kontoret i Stilling – nær Aarhus og E45. Du tilbydes en mulighed for at arbejde i en unik virksomhed med stor vækst. Organisationsstrukturen er flad med hurtige beslutningsprocesser og en innovativ dagligdag. Er du interesseret, så skriv til os og vis os, hvad du duer til. Det gør du på job@remoni.dk. Mærk din ansøgning ”Cloud_0920”. Vi arbejder ikke med en fast ansøgningsfrist, men kalder løbende ind til samtale.

 

Om ReMoni A/S:

Vores mission er at eliminere spild af energi, produktion og CO2. Ressource Monitorering er vores bidrag i klimakampen. Det er vores grundlag – og det er vores navn. ReMoni er en særdeles solid virksomhed, med knap 20 ansatte, inden for software- og hardwareudvikling, samt salg og marketing. Vi leverer ressourcemonitorering for at optimere energiforbrug og produktion.

ReMonis formål er at spare ressourcer på en let og intelligent måde – med minimale omkostninger. Det begyndte med opfindelsen af en helt ny form for clamp-on sensorer til at løse problemet. Sensorerne er unikke, fordi de kan måle energi og flow fra ydersiden af eksisterende kabler og rør.

Vores mål er at:

+ Spare energi og vand ved at lokalisere problemerne i bygninger og produktion.
+ Eliminere spild og sikre stabil drift, ved at identificere apparater, der ikke kører optimalt.
+ Sikre fair fakturering af bæredygtig energi og vand vha. prisvenlig monitorering.

Med vores teknologi vil vi bevise, at vi kan bekæmpe den globale klimakrise og endda spare penge på det.

Vores initiativer tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere på www.remoni.com

 

Unilever minimerede udgifter til spild med PowerMoniMain

Unilever

Ny sensorteknologi finder fejl og optimerer driften hos Unilever

Energikonsulent og ejer af AX Energi, Peter Bruun, har på kort tid optimeret performance på dele af Unilevers produktionsanlæg med en ny multisensor. Sensoren hedder PowerMoniMain og er udviklet hos GreenTech-virksomheden ReMoni.

Den leverer real-time data, elmåling, driftsinformation og overblik for det aktuelle energiforbrug. En PowerMoniMain giver mulighed for at måle på flere forskellige installationer og enheder på samme tid, døgnet rundt.

Plads til forbedring 

Som mange andre energikonsulenter har Peter Bruun brugt meget tid på at opspore strømforbrug og strømslugere, der spilder ressourcer og brænder unødvendig strøm af. I jagten på det usynlige strømforbrug har han anskaffet sig en PowerMoniMain, som på rekordtid gjorde det muligt at optimere dele af Unilevers produktionsapparat.

“En af fordelene ved PowerMoniMain er, at man får data på flere forskellige maskiners performance og forbrug samtidigt,” fortæller Peter Bruun.

Peter Bruun fortsætter: ”Med kontinuerlige data for flere installationer, får jeg en viden, jeg ikke har haft før – det gør det let for mig, da datasammenhænge hurtigt viser de problematiske maskiner.”

Overvåg op til 15 tekniske installationer

En PowerMoniMain kan måle elforbrug på helt op til 15 tekniske installationer ad gangen, og ifølge Peter gør den det muligt at optimere driften på baggrund af ny, konkret indsigt i det aktuelle forbrug. Det gør det for eksempel let at opdage enheder, der bruger strøm om natten på trods af, at produktionen er lukket ned.   

Peter Bruun holder sig opdateret på ny teknologi. Derfor købte han straks en PowerMoniMain, da den blev lanceret. Den blev hurtigt installeret hos Unilever – de har nemlig fokus på besparelser og på at reducere strømforbrug og spild.

Dette første projekt hos Unilever afslørede et årligt energispild på kr. 86.000,- inden for 10 dage. 

De registrerede data blev vist i ReMonis cloud-platform ReCalc kort efter at sensor og gateway var blevet installeret.

Måling på alle typer el-motorer

Uanset hvilke elforbrug eller eldrevne maskiner du vil måle på og følge, kan du bruge en PowerMoniMain.

Du kan få driftsmønster og el-måling på eltavler og alle typer elmotorer som f.eks. kompressorer, pumper, ventilationsanlæg, produktionsudstyr, CNC-maskiner og meget mere. PowerMoniMain kan også bruges til at måle strømforbrug på ladestationer eller strømproduktion på solpaneler.

ReMoni PowerMoniMain leverer data for maskinernes driftstimer, så vedligehold og serviceeftersyn kan planlægges ud fra konkret viden. Med en høj og kontinuerlig datasampling får du desuden værdifulde data til OEE-analyse på dit produktionsudstyr.

”Heldigvis er det stadig Clamp-On uden på kablerne, og en PowerMoniMain tager ikke plads i tavlen,” fortæller Peter: ”Ja, faktisk kan den da også bare blive siddende, så har vi fremover tjek på elforbruget og monitorering af driften på denne produktionslinje.” 

Peter bekræfter, at det er relativt let at installere en PowerMoniMain, og at det tager betydeligt kortere tid at få op at køre end andet udstyr til overvågning af strømforbrug.

Hurtig at installere

Peter bekræfter, at det er let at installere en PowerMoniMain, og at det tager meget kortere tid at få op at køre end andet udstyr til elmåling. Rent praktisk installeres PowerMoniMain i en eltavle. ReMoni’s gateway sender data trådløst til cloud-platformen ReCalc – så nemt er det.

PowerMoniMain kan måle og overvåge flere forskellige maskiner på samme tid. Den kan både bruges til screening og til permanent elmåling.

Reducering af energispild i detailhandlen kræver fleksibilitet
Forskning fra Syddansk Universitet, viser at fleksibel og nøjagtig overvågning af lys, ventilation, køl og frys i detailhandlen afslører skjult ressourcespild.

Når det kommer til ressourceforbrug, er der plads til forbedring i detailindustrien. Spild kan påvises ved hjælp af ReMoni-sensorer, som måler forbrugsprofilen i tekniske installationer.

“Vi flytter de trådløse sensorer fra installation til installation og måler forbrug direkte fra ydersiden af kablerne,” siger professor ved Center for Energy Informatics på Syddansk Universitet, Mikkel Baun Kjærgaard, om det EUDP-støttede forskningsprojekt FlexRestore.

“På den made får vi hurtige og konkrete svar på, hvordan forbrugsprofilen ser ud. Denne fremgangsmåde afslører energispild og leverer på samme tid vigtige data. Projektet tog os mindre end en dag at gennemføre, og data taler for sig selv. For eksempel kan vi se betydningen af forskellige måder at håndtere produktopfyldning, og hvordan det kan lede til energispild,” Mikkel Baun Kjærgaard konkluderer: Mikkel Baun Kjærgaard.

 

Fremtiden kan tilpasses

Fremtidens måde at producere strøm bliver mere fleksibel med ressourcer som solenergi og vindenergi. Derfor skal fremtidens ressourceovervågning være mere fleksibel og detaljeret, forklarer professoren. Det er her, ReMonis sensorer kan gøre en væsentlig forskel. 

Mikkel Baun Kjærgaard konkluderer:  

“Sensorerne er trådløse, og det at de er så fleksible, gør vores arbejde let. Disse sensorer skiller sig ud, fordi de er så lette at arbejde med.”

Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer


Projekt om energihåndtering i daginstitution afslører enormt potentiale for at spare ressourcer.

Der er mange penge at spare i offentlige bygninger, virksomheder og institutioner. Det demonstrerer brugen af ReMonis trådløse IoT-sensorer i et projekt af Danish Energy Management, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

Faktabaserede beslutninger er i høj kurs, når det kommer til energioptimering i private så vel som offentlige virksomheder og institutioner. Jakob Nørby, der er Markedsansvarlig for energirenovering hos Danish Energy Management, forklarer:

“Vores kunders beslutninger skal i højere grad være faktabaserede, end det er tilfældet i dag. Det mener jeg, vil føre til stadig mere robuste eksempler på energioptimering og -renovation.”

Målingerne i institutionen viste et klart behov for forbedring

Energiprojekt i en lokal institution

Som en del af projektet ved navn E-snap, der er støttet af Danish Energy Agency, er der blevet installeret en håndfuld Clamp on-IoT sensorer i en lokal daginstitution i Aarhus.

Formålet var blandt andet, at tjekke op på potentialet for besparelser i bygningens opvarmning. Da sensorerne var sat op, viste målingerne, at opvarmningen ikke fungerede optimalt. Sensorerne målte temperaturer på centralvarmerørene, som ikke var optimale, selvom alt ellers så fint ud.

“Vores behov opstår typisk, når vi mistænker, at tekniske anlæg ikke performer optimalt og derfor giver et stort energispild. Denne mistanke kan bekræftes af for eksempel IoT-sensorer,” siger Jakob Nørby.

Læs Dagens Byggeris artikel om projektet her

 

Return of Investment fordoblet

Målingerne I daginstitutionen viste tydeligt, at der var plads til forbedring. Jakob Nørby fortæller, at projektet tog udgangspunkt i ventilationen. 

I dette eksempel skulle ventilationen kun køre inden for åbningstiderne – og det viste sig hurtigt, at det med de aktuelle ventilationsindstillinger ikke var tilfældet. Da sensorerne var sat op, blev Return of Investment – ROI – fordoblet.

“Vi vidste, der var nogle fejl i de tekniske installationer. Nogle gange fungerer det bare ikke som forventet. Men vi vidste ikke, at dette tilfælde var så galt, som det faktisk viste sig at være,” forklarer Jakob Nørby og understreger, at han er en upartisk rådgiver, og at der kunne have været brugt andre sensorer end ReMonis i projektet.

Da valget faldt på ReMoni, skyldtes det den komplette løsning. Alt virkede sammen fra starten, og da sensorerne var installeret uden på kablerne, forløb alt andet automatisk.

 

Det betaler sig 

Jakob Nørby ser gode muligheder i ReMonis løsning.

“Der er faktisk ikke nogen form for bygning, vi ikke har gode chancer for at finde besparelser i. Kontorbygninger, offentlige bygninger, offentlige institutioner og produktionshaller – bare for at nævne et par stykker. Vi kan hurtigt og let danne os et overblik over energisituationen. Og så endda til en langt lavere pris end vi hidtil har set på markedet.”